Aloja

Cenu aptaujas 2020. gads

Cenu aptauja Nr.CA/2020/72 “Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana”

Publicēts: 23.12.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 29. decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/73 “Ventilācijas un siltummezgla apkopes darbi PII “AUSEKLĪTIS”, Vilzēnu ciema, Braslavas pagasta, Alojas novadā”

Publicēts: 23.12.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 29. decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/71 “Staiceles pagasta pārvaldes telpu remonts Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā”

Publicēts: 04.12.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 10.decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/70 “Staiceles pagasta pārvaldes griestu atjaunošana Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā”

Publicēts: 02.12.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 10. decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13,…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/69 “Būvuzraudzība bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nekustamajā īpašumā “Vīķi””

Publicēts: 01.12.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 7.decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/68 “Kultūras nama bēniņu siltināšana Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 4.decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/67 “Kvadricikla un kvadricikla piekabes iegāde Zivju resursu aizsardzības pasākumiem”

Publicēts: 19.11.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 23.novembrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/66 “Gājēju celiņu uzbēršana Staiceles kapos, Lielā ielā, Staicelē, Alojas novadā”

Publicēts: 16.11.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 20.novembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/65 “Gājēju celiņu uzbēršana Alojas kapos, Miera ielā 2, Alojā, Alojas novadā”

Publicēts: 16.11.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 20.novembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot…

Cenu aptauja Nr.CA/2020/64 “Remonta darbi dzelzsbetona tiltam posmā Rēciemi-Mergas 2,49 km, Staiceles pagasta, Alojas novadā”

Publicēts: 10.11.2020. Cenu aptauja Nr.CA/2020/64  “Remonta darbi dzelzsbetona tiltam posmā Rēciemi – Mergas 2,49 km, Staiceles pagasta, Alojas novadā” Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 12.novembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada…