Alojas administrācija

Domes pakalpojumi

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Limbažu novada Alojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

 

Darba laiks:

Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Tālrunis: 28633673, 66954803

E-pasts: ieva.allena@aloja.lv, aloja@pakalpojumucentrs.lv


PAKALPOJUMU SARAKSTS

 


VPVKAC

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā var novērtēt ikviens Rīgas reģiona iedzīvotājs, jo pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas Rīgas reģionā 2015.gadā darbu uzsāka 11 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Tādējādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts un pašvaldības pakalpojumus var saņemt vienkopus, būtiski ietaupot laiku un naudu.

 

Šādi, uz klientu ērtībām orientēti centri jau atvērti Alojas, Ādažu, Carnikavas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Stopiņu, Kandavas, Inčukalna, Ķekavas, Lielvārdes un Sējas novados. Jaunatvērtajos VPVKAC privātpersonas un uzņēmēji var saņemt savas pašvaldības un valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus.

 

VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.

 

VARAM ministrs  Kaspars Gerhards norāda: – Priecājos par katru Rīgas reģiona pašvaldību, kas atsaucās iniciatīvai būtiski pilnveidot valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību. Īstenojot inovatīvu pieeju publisko pakalpojumu sniegšanā, Latvija ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.

 

Lai sniegtu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem reģionos saņemt valsts un pašvaldības publiskos pakalpojumus, izveidojot 11 VPVKAC, VARAM no valsts budžeta šīm Rīgas reģiona pašvaldībām piešķīrusi 112 990 EUR.  Valsts budžeta finansējums piešķirts telpu pielāgošanai un aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai. Kopumā VARAM pakāpeniski atvēruši jau 74 klientu apkalpošanas vietas 59 pašvaldībās visā Latvijā.

 

Vairāk informācijas par VPVKAC, to darba laiku un sniegto pakalpojumu apmēru iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

 

Būvvalde

Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju konservācijai. I daļa (ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai, restaurācijai. I daļa (ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai (I daļa). Ieceres dokumentācija

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, restaurācijai (ja nav kultūras piemineklis), pārbūvei, vienkāršotai atjaunošanai, ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas un II grupas ēkas (ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) nojaukšanai (I daļa). Ieceres dokumentācija

Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)

Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana

Izmaiņu veikšana būvprojektā ēkām

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta akceptēšana

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (I.daļa) – Ieceres dokumentācija

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana energoapgādes būvēm

Būvniecības ieceres publiska apspriešana

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana ēkām

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana elektronisko sakaru tīklu būvniecībai

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana atsevišķu inženierbūvju būvniecībai

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana hidrotehniskām un meliorācijas būvēm

Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi