Alojas Novads

Iepirkumi 9. panta kārtībā

Iepirkums Nr. ANSS 2019/1 “Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2019./2020. gada apkures sezonai”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Alojas Novada Saimniekserviss” , izsludina 9.panta iepirkumu par “Kurināmās  šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2019./2020. gada apkures sezonai” Piedāvājumu var iesniegt līdz 2019.gada 4.jūlijam  plkst.10:00 (darba dienās no 8.00 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu no 12.00 līdz 12.45, piektdienās līdz 16:00), nosūtot pa pastu…

Iepirkums Nr. AND/2019/07 “Ārējo 20kV pēcuzskaites elektroietaises ierīkošana objektam “Alderi”, Staiceles pagastā, Alojas novadā”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18007

Iepirkums Nr. AND/2019/06/ELFLA “Alojas novada grants ceļa 48C15 Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17976

Iepirkums Nr. AND/2019/05 “Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai”

Iepirkums Nr. AND/2019/05 “Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai” Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17807

Iepirkums Nr. AND/2019/04 “Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

Iepirkums Nr. AND/2019/04 “Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm” Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17804

Iepirkums Nr. AND/2019/03 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Vīķi” saimniecības ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai”

Iepirkums Nr. AND/2019/03 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Vīķi” saimniecības ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai” Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17618

Iepirkums Nr. AND/2019/02 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Vīķi” muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai”

Iepirkums Nr. AND/2019/02 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Vīķi” muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai” Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17610