Alojas Novads

PII “Auseklītis”

 •  

   

  Mirkļi no Meteņdienas svinībām Alojas “Auseklītī”

   

   

  Jāņu dienas ieskandināšana PII “Auseklītis”

  Ar madarām, vīgriezēm, papardēm, ziedu vainadziņiem, ozollapu pušķīšiem un meijām ir atnācis vasaras saulgriežu laiks. Vasarīgajā 19. jūnija rīta cēlienā Alojas PII “Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā bērni pulcējās rotaļu laukumā, lai ielīgotu Jāņus. Skolotājas iepazīstināja bērnus ar Līgo svētku svinēšanas tradīcijām, ticējumiem, rotaļām un Līgo dziesmām. Bērni iepazinās ar tautas mūzikas…

  Alojas novada dome nodrošinās atbalstu ēdināšanā pārtikas paku veidā

  Alojas novada dome 3. aprīļa ārkārtas sēdē lēmusi par atbalsta sniegšanu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijās laikā. Lai palīdzētu Alojas novada domes izglītības iestāžu, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ģimenēm, Alojas novada dome lēmusi ārkārtējās situācijas laikā izglītojamam nodrošināt pārtikas paku divas reizes kalendārajā mēnesī. Šajā atbalsta programmā ietvertas gan…

  PAPILDINĀTS (14.04.2020.): Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija – Visi publiskie pasākumi atcelti līdz 12. maijam; mācības notiks attālināti

  Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Ministru kabinets (MK) izdevis rīkojumu, kas paredz ierobežot iedzīvotāju pulcēšanos, kas varētu veicināt koronavīrusa Covid- 19 izplatību, Alojas novada pašvaldības vadība uzdevusi iestāžu vadītājiem ievērot MK izdoto rīkojumu un līdz 12. maijam pārtraukt klātienes mācību procesu novada skolās, nodrošinot iespēju mācību procesu nodrošināt attālināti. Par to, kā…

  Alojas PII “Auseklītis” grupa “Bitītes” iepazīst profesijas

  Alojas PII “Auseklītis” grupa “Bitītes” marta mēnesī pēta profesijas, kas bērniem personīgi nozīmīgas – galvenokārt vecāku. Bērni, pateicoties  vecāku iniciatīvai un PII “Auseklītis” atbalstam, devās divās mācību ekskursijās, lai reālajā vidē iepazītu lauksaimnieka profesiju. “Bitītes” bērnus laipni uzņēma gan SIA “Tēraudiņi”, kur audzē kartupeļus, gan Z/S “Pubas”, kur nodarbojas ar…

  PII “Burtiņš” viesojas Alojā

  Jaunā kompetenču pieeja pirmsskolas iestādēs tiek ieviesta pakāpeniski, iestādēm sadarbojoties un daloties pieredzē. Š.g. 11. un 14. februārī Alojas pilsētas PII “Auseklītis” un struktūrvienība Vilzēnos uzņēma viesus no Burtnieku novada PII “Burtiņš”. Priecēja kolēģu acīs redzēt patiesu interesi un dzirdēt pozitīvu novērtējumu. Alojas pilsētas PII “Auseklītis” pedagogi atbildes vizītē dosies…

  Alojas PII “Auseklītis” bērni sūta Dānijas karalienei zīmējumus

  Š. g. 17.02. Alojas PII “Auseklītis” bērni dalījās savās emocijās, cik liela nozīme ir mammai jebkura bērna dzīvē, nosūtot Dānijas karalienei zīmējumus ar nosaukumu “ES MĪLU SAVU MĀMIŅU!”  Paldies bērniem par emociju bagātiem zīmējumiem!

 •  

  bernudarzs

  Adrese: Parka iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
  Kontakti: t./ fakss 64031258
  Vadītāja: Sarmīte Freimane, t.26393033, auseklitis@aloja.lv

 •  

  Nolikums

  PII “Auseklītis” pašnovērtējums

   

  Mērķi:
  1.veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:
  – uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;
  – uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
  2.sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.

   

  Rotaļnodarbības tiek organizētas saskaņā ar izglītības programmu (programmas kods Nr 01011111)     

  Nodarbības:

      * iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm;
      * iepazīstināšana ar dabu;
      * literatūra;
      * runas attīstīšana;
      * matemātisko priekšstatu veidošana ;
      * zīmēšana;
      * veidošana;
      * aplicēšana;
      * konstruēšana;
      * rokdarbi/mājturība;
      * sports;

      * mūzika;
      * individuālais un grupu darbs bērnu pamatprasmju attīstīšanai.  

      *  bērnu valodu pilnveido logopēde.

  Iestādes tradīcijas:

  • septembris – Zinību diena;
  • Tēvu diena;
  • Drošības dienas;

  Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo. 
  •    Latvijas dzimšanas diena;
  •    sporta dienas bērniem;
  •    Alojas  pilsētas dzimšanas diena;
  •    tematisko izstāžu rīkošana;
  •    viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra izrādes; 
  •    netradicionālie tematiskie pasākumi;
  •    Mātes dienas un Ģimenes dienas koncerti;
  •    atvērto durvju dienas vecākiem;
  •    izlaidums;
  •    ekskursijas.

  Iestādes darbiniekiem:

  • galvenais ir apziņa, ka mēs esam atbildīgi par bērniem, kuri mums ir uzticēti;
  • mēs ņemam vērā katra bērna individualitāti;
  • mēs orientējamies uz vienotas komandas sadarbības principu.