Alojas Novads

PII “Auseklītis”

 •  

  Mirkļi no Meteņdienas svinībām Alojas “Auseklītī”

   

   

  Ziemassvētku laiks PII Auseklītī Alojā

  Ziemassvētku gaidīšana ir laiks, kad gaisā jūtama sveču smarža, virmo cerību un sapņu pilnas domas, kuras uzrunā ne tikai mazus, bet arī lielus. Arī Alojas PII „Auseklītis” bērni un darbinieki gaida Ziemassvētkus, katru pirmdienas rītu iededzinot pa vienai svecītei, atzīmējot adventi. Pirmajā adventē grupas „Mārītes” bērni bija sagatavojuši jauku teātra…

  Radošās darbnīcas PII Auseklītis

  Ziemassvētku gaidīšanas laiks ikvienam no mums ir īpašs. Tāds tas ir arī PII „Auseklītis” grupas „Mārītes” bērniem. Ikdienu bērni tic brīnumiem par rūķiem un labajiem darbiem, kas jāpaveic. Kā arī gaida to īpašo mirkli, kad māju piepildīs piparkūku vai cepumu smarža, svecīšu gaišums un siltās sarunas ar mammu un tēti,…

  Pateicība par eglītes uzstādīšanu PII Auseklītī

  Ziemassvētki ir laiks, kad ikviens no mums spēj sagādāt prieku un laimes mirkli otram. Kad gribas dalīties priekā, mīlestībā un labestībā  ar līdzcilvēkiem, īpaši ar bērniem.                Pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” Vilzēnu un Alojas pagalmos greznojas brīnišķīgi skaisti uzpostas egles. Ikreiz garām ejot, bērni priecājas par košajām gaismiņām un rotām…

  Eglītes iedegšanas pasākums PII Auseklītis

  Eglīt, eglīt, Savos zaros, Spožas uguntiņas dedz, Lai uz bērnudārzu nākot, Salavecis ceļu redz. 2. decembrī Alojas PII „Auseklītis” vecāki, bērni un darbinieki vienojās kopīgā pasākumā, lai iedegtu eglīti bērnudārza pagalmā. Šoreiz palīdzēt iedegt eglīti ieradās piparkūku vīriņš ar savu mammu, kuri bija atveduši sev līdzi ne tikai skanīgas dziesmas,…

  Valsts svētki PII Auseklītis

  Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme, mana dzimtene. Vai tu zini, kas ir dzimtene? Tā ir zeme, kur es piedzimu. Vai tu zini, kā es piedzimu? Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai, Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu. /Jānis Peters/ 20. novembrī Alojas PII „Auseklītis” bērni un darbinieki…

  Mārtiņdiena Alojas PII „Auseklītis”

  8.novembrī Alojas PII „Auseklītis” svinēja Mārtiņdienu. No paša rīta visu grupiņu bērni ieradās Mārtiņdienas maskās. Bija redzamas ne tikai mājdzīvnieku un meža dzīvnieku maskas, bet arī atradās pāris pandas un lauvas. Mārtiņdienu ieskandinājām bērnudārza pagalmā ar lustīgām dziesmām, rotaļām, mīklu minēšanu un ticējumu stāstīšanu.  Bērni un pasākuma viesi tika pacienāti…

 •  

  bernudarzs

  Adrese: Parka iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
  Kontakti: t./ fakss 64031258
  Vadītāja: Sarmīte Freimane, t.26393033, auseklitis@aloja.lv

 •  

  Nolikums

   

  Mērķi:
  1.veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:
  – uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;
  – uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
  2.sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.

  Uzdevumi:
  1. veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām.
  2.nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.
  3.attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas.
  4.nostiprināt un aizsargāt Bērna drošību un veselību, veicinot viņa fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību.
  5.attīstīt katra Bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko, veidojot viņā vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.
  6.veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.
  7.sagatavot Bērnu pamatizglītības uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves likumsakarības, rosināt bērna vēlmi darboties patstāvīgi.

  Rotaļnodarbības tiek organizētas saskaņā ar izglītības programmu (programmas kods Nr 01011111)     

  Nodarbības:

      * iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm;
      * iepazīstināšana ar dabu;
      * literatūra;
      * runas attīstīšana;
      * matemātisko priekšstatu veidošana ;
      * zīmēšana;
      * veidošana;
      * aplicēšana;
      * konstruēšana;
      * rokdarbi/mājturība;
      * sports;

      * mūzika;
      * individuālais un grupu darbs bērnu pamatprasmju attīstīšanai.  

      *  bērnu valodu pilnveido logopēde.

  Iestādes tradīcijas:

  • septembris – Zinību diena;
  • Tēvu diena;
  • Drošības dienas;

  Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo. 
  •    Latvijas dzimšanas diena;
  •    sporta dienas bērniem;
  •    Alojas  pilsētas dzimšanas diena;
  •    tematisko izstāžu rīkošana;
  •    viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra izrādes; 
  •    netradicionālie tematiskie pasākumi;
  •    Mātes dienas un Ģimenes dienas koncerti;
  •    atvērto durvju dienas vecākiem;
  •    izlaidums;
  •    ekskursijas.

  Iestādes darbiniekiem:

  • galvenais ir apziņa, ka mēs esam atbildīgi par bērniem, kuri mums ir uzticēti;
  • mēs ņemam vērā katra bērna individualitāti;
  • mēs orientējamies uz vienotas komandas sadarbības principu.