Alojas Novads

PII “Auseklītis”

 •  

  Mirkļi no Meteņdienas svinībām Alojas “Auseklītī”

   

   

  Pirmsskolēni Drošības dienas pasākumā

  Pirmsskolēni Drošības dienas pasākumā

  PII “Auseklītis” grupas “Bitītes” bērni ar sajūsmu un neviltotu izbrīnu apmeklēja Drošības dienai veltītos paraugdemonstrējumus, kurus rādīja kinologi un muitas darbinieki kopā ar dresētajiem suņiem. Ieguvām daudz noderīgas informācijas, nebijušu pieredzi, kā arī atstarojošās vestes. Paldies Alojas novada pašvaldības  policijas vecākajam inspektoram N. Šultam.    PII skolotāja L. Birzgale

  Lasīt vairāk

  PII “Auseklītis” bērni fotoorientēšanās pārgājienā apkārt Alojai

  PII “Auseklītis” bērni fotoorientēšanās pārgājienā apkārt Alojai

  11.oktobrī PII “Auseklītis” grupas “Bitītes” bērni, viņu vecāki un skolotājas veica pētniecisko pārgājienu projekta “Cūkmena detektīvi” ietvaros ar mērķi apzināties savu un līdzcilvēku ietekmi uz mūsu vidi ikdienā. Atsvaidzinājām zināšanas par atkritumu šķirošanu, meklējām iespējas samazināt plastmasas izstrādājumu lietošanu ikdienā. Pastrādājām kā īsti detektīvi – izpētījām, cik tīra ir mūsu…

  Lasīt vairāk

  Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju

  Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju

  Alojas novada dome, reģ. nr.90000060032, Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju.   Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība (vai šobrīd studē); uz personu nav attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi; darba pieredze ar pirmsskolas vecuma bērniem; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī. Pienākumi: īstenot pirmsskolas izglītības…

  Lasīt vairāk

  PII “Auseklītis” iesaistījās zibakcijā “Pacienāsim meža zvērus!”

  PII “Auseklītis” iesaistījās zibakcijā “Pacienāsim meža zvērus!”

  Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” bērni, viņu vecāki un skolotājas ir īsti dabas draugi. Līdz 4. oktobrim visi piedalījās iestādes zibakcijā “Pacienāsim meža zvērus!” Šajā akcijā lieli un mazi tika aicināti lasīt ozolzīles ar mērķi tās nogādāt meža zvēriem. Kopā salasītās ozolzīles draudzīgi nogādājām Līgatnes dabas parkā, lai ziemā…

  Lasīt vairāk

  Aizvadīta Drošības diena 1.-4.klašu skolēniem

  Aizvadīta Drošības diena 1.-4.klašu skolēniem

  16. oktobrī pie Alojas Ausekļa vidusskolas un Alojas kultūras namā notika Drošības dienas pasākumi, kuras mērķis bija iepazīstināt sākumskolas skolēnus ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un Valsts policijas (VP) aprīkojumu un informēt par to, kā glābšanas dienesti var palīdzēt nelaimes brīdī. Dažādus paraugdemonstrējumus…

  Lasīt vairāk

  Miķeļdienas tirdziņš PII “Auseklītis”

  Miķeļdienas tirdziņš PII “Auseklītis”

  29. septembrī pēc latviešu tautas tradīcijām tiek svinēti Miķeļi. Ievērojot šīs tradīcijas, arī pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” atzīmēja Miķeļdienu – rudens svētkus. Nedēļas garumā bērni un viņu vecāki sarūpēja dažādus augļus un dārzeņus, lai bērni kopā ar skolotājām varētu pagatavot no tiem dažādas kompozīcijas. Kompozīciju gatavošanā iesaistījās arī vecāki. Tās…

  Lasīt vairāk

 •  

  bernudarzs

  Adrese: Parka iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
  Kontakti: t./ fakss 64031258
  Vadītāja: Sarmīte Freimane, t.26393033, auseklitis@aloja.lv

 •  

  Nolikums

   

  Mērķi:
  1.veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:
  – uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;
  – uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
  2.sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.

  Uzdevumi:
  1. veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām.
  2.nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.
  3.attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas.
  4.nostiprināt un aizsargāt Bērna drošību un veselību, veicinot viņa fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību.
  5.attīstīt katra Bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko, veidojot viņā vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.
  6.veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.
  7.sagatavot Bērnu pamatizglītības uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves likumsakarības, rosināt bērna vēlmi darboties patstāvīgi.

  Rotaļnodarbības tiek organizētas saskaņā ar izglītības programmu (programmas kods Nr 01011111)     

  Nodarbības:

      * iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm;
      * iepazīstināšana ar dabu;
      * literatūra;
      * runas attīstīšana;
      * matemātisko priekšstatu veidošana ;
      * zīmēšana;
      * veidošana;
      * aplicēšana;
      * konstruēšana;
      * rokdarbi/mājturība;
      * sports;

      * mūzika;
      * individuālais un grupu darbs bērnu pamatprasmju attīstīšanai.  

      *  bērnu valodu pilnveido logopēde.

  Iestādes tradīcijas:

  • septembris – Zinību diena;
  • Tēvu diena;
  • Drošības dienas;

  Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo. 
  •    Latvijas dzimšanas diena;
  •    sporta dienas bērniem;
  •    Alojas  pilsētas dzimšanas diena;
  •    tematisko izstāžu rīkošana;
  •    viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra izrādes; 
  •    netradicionālie tematiskie pasākumi;
  •    Mātes dienas un Ģimenes dienas koncerti;
  •    atvērto durvju dienas vecākiem;
  •    izlaidums;
  •    ekskursijas.

  Iestādes darbiniekiem:

  • galvenais ir apziņa, ka mēs esam atbildīgi par bērniem, kuri mums ir uzticēti;
  • mēs ņemam vērā katra bērna individualitāti;
  • mēs orientējamies uz vienotas komandas sadarbības principu.