Alojas Novads

Alojas pilsētas bibliotēka

 •  

   

   

  “Grāmatu starts” vismazākajiem

  Bibliotēkas “pūcīte”, tiekoties otrajā rudens nodarbībā ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem bērniem, raisīja sarunas par ļoti svarīgu tematu – par apģērbu. Aktīvā sarunā, kā arī aplūkojot krāsainos attēlus, kopīgi noskaidrojām, ka par apģērbu ir jārūpējas, tas ir jākopj, tam ir jābūt tīram un kārtīgam, tam ir jāatbilst gadalaikam un sezonai,…

  Tikšanās ar dzejnieci Annu Auziņu

  Dzejas dienu mēneša izskaņā Alojas Ausekļa vidusskolas vecāko klašu skolēni tikās literārā sarunā ar dzejnieci Annu Auziņu. Anna Auziņa studējusi Latvijas Kultūras akadēmijā, literatūrzinātni Latvijas Universitātē doktora programmā. Pašlaik pasniedz literatūras vēsturi un radošo rakstīšanu Latvijas Kultūras akadēmijā. Ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, piedalījusies glezniecības izstādēs, bijušas arī personālizstādes, bet…

  Tikšanās ar Inesi Ziņģīti

  18. septembrī Alojas dienas centrā viesojās veselīga dzīvesveida entuziaste Inese Ziņģīte no Nītaures. Viešņa klātesošajiem dāsni dalīja padomus veselības uzturēšanai, ik pa brīdim iestarpinot pa stāstam no savas dzīves pieredzes. Uzzinājām, kādam jābūt ik rīta pamošanās rituālam uz pareizi izveidota guļamspilvena un pareizu elpošanu. Tam sekoja praktiski padomi, kā rīvēšanās…

  Sarunas par bērnu drošību

  Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros, pirmajā rudens tikšanās reizē, bibliotēkas “pūcīte” kopā ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem bērniem runāja par drošību, par drošu un veselīgu uzvedību dažādās situācijās, lai nepieļautu negadījumus, par bērnu drošību uz ielas, rotaļu laukumos, mājās. Kopīgi tika lasīta izzinošā grāmata “Uzmanies uz ielas!” Bērni aplūkoja…

  Andris Akmentiņš Alojā – dzeja, dziesmas un labs humors vienuviet

  Pagājušonedēļ Alojas Ausekļa vidusskolā viesojās dzejnieks Andris Akmentiņš. – Parasti Dzejas dienas ir tas laiks, kad no atvilktnēm tiek izcelti pa gadu sarakstītie dzejoļi un rodas iedvesma jauniem, – viņš sacīja. Minētajā periodā vismaz vienu dzejoli viņš rada bērniem domātajai gadagrāmatai Garā pupa. Mums autora lasījumā bija iespēja dzirdēt jaunāko…

  Latvijas iedzīvotājus aicina piedalīties unikālā ģimeņu un dzimtu grāmatu izstādes veidošanās

  Turpinot grāmatu lasīšanas veicināšanas projektu “Bibliotēka”, kuru organizē literatūras mecenāts “Baltic International Bank”, aicinām Latvijas ģimenes iesaistīties izstādes ”Dzimtas grāmata” veidošanā. Ģimenes un dzimtas visā Latvijā aicinām iesūtīt projektam “Bibliotēka” savu dzimtas stāstu un aprakstu par grāmatu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga, līdz šī gada 31. augustam. Iedvesmojošākie Latvijas ģimeņu…

  Saruna ar Ingu Ābeli par rakstnieka darbu

  Jaunieši, kas 16.maijā tikās ar rakstnieci Ingu Ābeli, iesaistījās interesantā sarunā par to, ko nozīmē būt rakstniekam un kāds ir rakstnieka darbs no domas līdz reālam darbam – grāmatai, zinot, ka rakstnieces daiļrade aptver visus literatūras veidus: prozu, dramaturģiju un dzeju.  Aloja, tāpat kā kāda cita pilsēta, kas ir pati…

  Bibliotēku nedēļas aktivitātes Alojā

   Bibliotēku nedēļa Latvijā norisinājās laikā no 22.–28. aprīlim, tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā.             Alojas pilsētas bibliotēka nedēļas ietvaros savas aktivitātes veltīja bērniem un jauniešiem, liekot uzsvaru uz to, cik nepieciešama un svarīga…

  Tikšanās ar prozaiķi Ingu Žoludi

  Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis”, skaistais skaņdarbs, ko uz klavierēm atskaņoja 9.klases skolnieks Edvards, tika veltīts viešņai – rakstniecei prozaiķei Ingai Žoludei. Sarunas pirmo tēmu ar Alojas Ausekļa vidusskolas jauniešiem rakstniece tad arī izvērsa par stāstu “1904. Melanholiskais valsis”, kas vēsta, kā tapis tautā pazīstamākais Emīla Dārziņa simfoniskais skaņdarbs “Melanholiskais valsis”, kas…

 • biblioteka aloja

  Adrese: Jūras iela 14, Aloja, Alojas novads, LV–4064

  Kontakti: 64031345, biblioteka@aloja.lv

  Vadītāja: Sarmīte Frīdenfelde

  Vecākā bibliotekāre: Anete Frīdenfelde

   

  Bibliotēkas darba laiks:

  Darba dienās  9:00 – 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00 – 13:00

  Sestdienās – slēgta 
  Svētdienās – slēgta

  *Katra mēneša otrā trešdiena – metodiskā diena

  *Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – spodrības diena

   

  Alojas pilsētas bibliotēkas nolikums šeit

  Alojas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi apskatāmi šeit

 • Alojas pilsētas bibliotēka piedāvā:

   

  Abonētās datubāzes

  Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā – Letonika.lv un Lursoft “Laikrakstu bibliotēka

   

  Apmācības

  Apmācību iespējas pamatprasmēs darbam ar datoru un internetu piedāvā gan bibliotēkā gan klienta dzīves vietā

   

  Datori un internets

  Datoru un interneta (arī bezvadu) bezmaksas izmantošana

   

  Dokumentu izdrukas, kopēšana

  Maksas pakalpojumu cenrādis

   

  Ekskursijas un iepazīšanās ar bibliotēku

  Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem

   

  Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana

  • Iespieddarbu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64031345, e-pastu biblioteka@aloja.lv

   

   

  Konsultācijas

  Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu, e-pakalpojumu izmantošanu internetā, par praktiskām un noderīgām lietām darbā ar datoru

   

  Mapes

  • Novadpētniecības materiālu mapes (mapju sarakstu skatīt šeit)

   

  Pasākumi

  Bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi, diskusijas u.tml.)

   

  Periodika (avīzes, žurnāli)

   

  Skenēšana

  Dokumentu, attēlu skenēšana, informāciju saglabājot digitālajā formātā, izdrukājot

   

  Starpbibliotēku abonements

  Iespieddarbus, kuri nav Alojas pilsētas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

   

  Uzziņas

  Tematisko, faktogrāfisko, adresālo, precizējošo uzziņu izpilde

 • 3td E-GRĀMATU bibliotēka

  Reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

  Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”.

  E-GRĀMATU bibliotēka

  VĒSTURISKO KARŠU PĀRLŪKOŠANA

  Dažādi laikmeti un robežu izmaiņas.

  Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei:  vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem.

  Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām – senās Livonijas kartes, Latvijas vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni.

  Karšu bibliotēka 

  LASĀMKOKS

  Elektroniskā bibliotēka bērniem.

  Lasāmkoks piedāvā interaktīvu vidi. Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains.

  Portālu veido LNB bērnu literatūras centrs.

  Lasāmkoks

  WWW ARHĪVS

  Vairāk nekā 3000 Latvijas tīmekļa vietņu.

  Arhīvs satur Latvijas tīmekļa vietnes, kas vāktas no 2008. gada izlases veidā. Atsevišķos gadījumos arhīvā atrodamas arī ārzemju vietnes, ja to saturs saistīts ar Latviju.

  Arhīvs

  GRĀMATU PORTĀLS

  Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā.

  Grāmatu portālā ir iekļauti aptuveni 6000 grāmatu – vairāk kā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.

  Portāls

  PERIODIKAS PORTĀLS

  Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un žurnālus.

  Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. Iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labo pamanītās kļūdas!

  Periodika

  RAKSTI LATVIJAS PRESĒ

  Nacionālā Analītikas datubāze ir datu arhīvs, kas satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950. gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem. LNB Analītikas datubāze ierakstu skaits aptver vairāk nekā 3 miljonus rakstu.

  Raksti

 • Alojas pilsētas bibliotēkas abonētā prese 2019. gadam

  Astes, Auseklis, Avene, Ieva, Ievas Dārzs, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Pasaules Vēsture, IR, Kas Jauns, Latvijas Avīze, Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, Leģendas, Lilit, Mājas Viesis, Mans Mazais, Nezināmā Vēsture, Pērle, Praktiskais Latvietis, Spicīte, Vakara Romāns, Veselība

 • Oktobris

  • Angļu rakstniekam Oskaram Vaildam – 165
  • Rakstniekam Teodoram Zeltiņam – 105
  • Rakstniecei Norai Ikstenai – 50
  • 4.oktobris – Pasaules dzīvnieku diena
  • Izstāde suvenīri – “cūciņas”
  • “Rudentiņš, bagāts vīrs, daudz tu vedi vezumā!”/ Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi. Skolotāja Inatra Vaļicka

  Kolekcijas izstāde - cūciņas

  Septembris

  • Rakstniecei Mirdzai Kļavai – 95
  • Rakstniekam Uldim Plotniekam – 95
  • Dzejniekam un rakstniekam Andrim Akmentiņam – 50
  • 27. septembris – Pasaules tūrisma diena
  • 29.septembris – Miķeļdiena – rudens saulgrieži

  Augusts

  •  Norvēģu rakstniekam Knutam Hamsunam – 160
  • Somijas zviedru rakstniecei Tūvei Jansonei – 105
  • Rakstniekam Egonam Līvam – 95
  • Rakstniecei Dacei Rukšānei – 50
  • “Kas dzīvo mežā?”
  • “Baltijas ceļam 30”
  • ” Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019″ grāmatu kolekcija vērtēšanai
  • Jāņa Birkmaņa “pūcīšu” kolekcija

  Pūcīšu kolekcijas izstāde

  Jūlijs

  •  Amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam – 120
  •  Angļu rakstniecei Airisai Mērdokai – 100
  •  Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 75
  •  Dzejniekam Kārlim Vērdiņam – 40

  Jūnijs

  • Rakstniekam Andrejam Dripem – 90
  • Dzejniekam Jānim Peteram – 80
  • Dzejnieks un bērnu grāmatu autors Arturs Goba (1932-2019)
  • “Mūsu mazie draudziņi – kaķīši” 
  • “Nāc nākdama, Jāņu diena, tev ir daudz gaidītāju!”
  • “Izlasi arī Tu!” (2018. gadā iznākušās bērnu grāmatas)
  • “Lai puto alus kausā!” Jāņa Birkmaņa alus kausu kolekcijas izstāde

  Alus kausu kolekcijas izstāde

  Maijs

  •  Māras Cielēnas grāmatas bērniem
  • Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105
  • Dzejniekam, atdzejotājam Uldim Bērziņam – 75
  • “Mīļajai māmiņai!” 12.maijs – Mātes diena, 15.maijs – Starptautiskā ģimenes diena
  • “Izlasi arī Tu!” 2018.gadā iznākušās bērnu grāmatas
  •  “Taureņu krāsu košums” Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi

  Klaunu figūras un lelles - kolekcijas izstāde

  Aprīlis

  •  Rakstniekam Vikam – 80
  • Rakstniekam Laimonim Vāczemniekam – 90
  • Dzejniecei Broņislavai Martuževai – 95
  •  “Veselību visiem!”
  •  “Klaunu figūras un lelles”
  •  “Zinu, zinu, bet neteikšu, kur Lieldienu zaķis guļ: aiz upītes kalniņā, sīkā kārklu krūmiņā / l.t.dz./
  • ” Lieldienu zaķi” – Alojas mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klases audzēkņu darbi

  Marts

  •  “Mani mīļi dzejolīši…”” – Dzejniekam Vilim Plūdonim – 145
  •  Rakstniecei Aīdai Niedrai – 120
  •  Rakstniekam Jānim Aneraudam – 95
  •  25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
  •  “Gada dzīvnieks 2019 – Latvijas lielākais meža dzīvnieks alnis”
  •  Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi

  Ikdienas aksesuārs - kabatas lakatiņi

  Februāris

  • Rakstniekam Kārlim Grigulim – 135
  • Rakstniekam Herbertam Dorbem – 125
  • Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 120
  • Dzejniecei Austrai Skujiņai – 110
  • Bērnu grāmatu ilustratorei un rakstniecei Margaritai Stārastei – 105

  Janvāris

  • Rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80
  • Angļu vēsturisko romānu autorei Filipai Gregorijai – 65
  • “ 2019. – zemes dzeltenās Cūkas gads”
  • “Miniatūrā pasaule” (alojieša Jāņa Birkmaņa kolekcija)

  Decembrī

  Rakstniekam Andrim Kolbergam – 80
  • “Ziemassvētkus gaidot”
  • “Ziemā vajag sniegu” – grāmatu izstāde bērniem

  Inetas un Indras ūdensdzīvnieku pasaule - kolekciju izstāde

  Novembrī

    • Dzejniekam Ojāram Vācietim – 85
  • Grāmatu izstāde sērijā “Mēs. Latvija XX gadsimts”

   

  • “Mārtiņdienu sagaidot”

   

  • Zviedru rakstniecei Selmai Lāgerlēvai – 160

   

  • “Mūsu Latvijai – 100”

   

  • Inetas un Indras ūdens dzīvnieku pasaule – kolekciju izstāde

   

  Oktobrī

  • Tēlniekam Kārlim Zālem – 130
  • Rakstniekam Albertam Belam – 80
  • Vācu rakstniecei Šarlotei Linkai – 55
  • “Krāsainais rudentiņš” – izstāde jaunākajam skolas vecumam

   

  Olgas Šišļaņikovas izšuvumu izstāde

  Skultietes Olgas Šišļaņikovas izšuvumu izstāde skatāma līdz 31. oktobrim

  Jūlijā

  Tematiskās izstādes Alojas pilsētas bibliotēkā jūlijā:

  • Rakstnieks jubilārs Aivars Kļavis
  • Rakstnieks jubilārs Visvaldis Lāms
  • Jautri piedzīvojumi bērnu grāmatās
  • Literārās dienasgrāmatas – lasāmviela pusaudžiem
  • Bikibuks – dzejas bilžu grāmatiņas maziem bērniem
  • Lasi un vērtē! “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” grāmatu kolekcija

  Maijas Šembeles rotu izstāde

  Līdz 1.augustam Alojas pilsētas bibliotēkā skatāma alojietes Maijas Šembeles darināto rotu izstāde. Izstādē aplūkojamas piespraudes, matu stīpiņas  un sprādzes, kas darinātas no atlasa lentītēm.

  Jūnijā

  Tematiskās izstādes Alojas pilsētas bibliotēkā jūnijā:

  • rakstniekam Antonam Stankevičam – 90
  • rakstniekam Jānim Mauliņam – 85
  • “Četri gadalaiki Latvijā: vasara”
  • “Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā. Jāņu nakti zelta rasa katrā zāles galiņā” /l.t.dz./

  Aprīlī

  • Tulkotājai Silvijai Bricei – 60
  • Latviešu autoru grāmatas jauniešiem
  • Četri gadalaiki Latvijā: pavasaris
  • Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi. Skolotāja Inatra Vaļicka

  Martā

  Tematiskas izstādes Alojas pilsētas bibliotēkā marta mēnesī

  • Rakstniekam Kārlim Ieviņam – 130
  • Dramaturgam Gunāram Priedem – 90
  • “25.marts – Pūpolsvētdiena, pavasara atmodas laiks”
  • “25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”
  • “Vēsturisku notikumu garstāsti”
  • “Ļipatu ļepatu, ļipatu ļepatu, kas tam zaķim groziņā? Tur bij’ olas – raibaliņas, zaķu mātes krāsojums!
  • Alojas Ausekļa vidusskolas skolēnu zīmējumi – ziemas skati un atskats uz ziemas olimpiskajām spēlēm
  • Novadnieces Sarmītes Braslavas “aitiņu” kolekcijas izstāde

  Sarmītes Braslavas aitiņu kolekcijas izstāde

  Līdz 27. aprīlim Alojas pilsētas bibliotēkā skatāma novadnieces Sarmītes Braslavas “aitiņu” kolekcija.

  “Vīksnas” – neliela piemājas bioloģiskā saimniecība Brīvzemnieku pagastā, kas nodarbojas ar aitkopību un lauku tūrismu. “Vīksnu” saimniece Sarmīte Braslava kopš 2010.gada sākusi uzkrāt arī dažnedažādas suvenīru aitiņas, nu jau kolekcijā ir ap 180.

  Citi to zinot  no ceļojumiem atved pa aitiņai, lai kolekcija kļūtu arvien lielāka. Tālākā aitiņa nākusi no Meksikas, to atvedusi meita, lai gan kolekcijā ir arī aitas no Itālijas, Polijas u.c. valstīm. Kolekcijas priekšmeti ir gan dažādu materiālu, gan dažādu formu.

  Foto: Sarmīte Frīdenfelde

  Februārī

  Tematiskās izstādes Alojas pilsētas bibliotēkā februārī:

  • Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90
  • Franču rakstniekam Žilam Vernam – 190
  • “Meteņi – pavasara gaidīšanas laiks”
  • “No olimpisko spēļu vēstures”
  • “Gada dzīvnieks 2018 – parastā vāvere”
  • “21.februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena”
  • Alojas mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klases audzēkņu darbi. Skolotāja Inatra Vaļicka

  Alojas pilsētas 26.dzimšanas diena

  “…Tu domā par to, cik labi, ka neesi akmens,

  ne putns tur augstumos, pat ne koks,

  bet cilvēks savā zemē, savā pilsētā”

  /M.Čaklais/

  Gotiņu kolekcijas izstāde

  Līdz 28.februārim Alojas pilsētas bibliotēkā skatāma novadnieces Ziedītes Jirgensones kolekcija “Gotiņas”. Izstādē ir aplūkojami 167 priekšmeti no dažādiem materiāliem. Kolekcijas saturs ir raibu raibais, skatāmi gan trauki, kārbiņas, krājkasītes, rotaļlietas, piekariņi, apģērbi, izšuvumi, saldumi, salvetes, uzlīmes, grāmatiņas, atzinības apliecinājumi Ziedītes saimniecības ganāmpulkam, u.c.

  Kuplā kolekcija ir veidojusies pēdējo gadu laikā, jo ikviens, kas zina par interesanto Ziedītes kolekciju, labprāt papildina to ar jauniem priekšmetiem.

  S.Frīdenfeldes foto

  Janvārī

  • Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 155
  • Rakstniecei Sārai Larkai – 60
  • “Ciemos pie rūķiem!”
  • “Atklāj kādu noslēpumu!”
  • “Lūdzu un paldies!” (11.janvāris – starptautiskā pieklājības diena)
  • “2018.gads-dzeltenā zemes suņa gads”
  • “Rūķu cimdi, cepurītes” – Alojas mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klases audzēkņu darbiņi, skolotāja Inatra Vaļicka
  • Novadniekam Mārtiņam Zīlem 155. jubileja

  Medicīnas profesors Mārtiņš Zīle (dzimis 1863.gada 28.janvārī Alojā – miris 1945.gada 12.maijā Unclēbenā, Vācijā), bija Vispārējo Latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles jaunākais brālis. I.Zīle kopš 15 gadu vecuma audzināja Mārtiņu un aizliedza viņam studēt mūziku, bet mudināja studēt daudz ienesīgāko medicīnu. M.Zīle bija Tērbatas universitātes absolvents (1889.). Ilgāku laiku (1905.-1922.) strādājis Odesas universitātē un pievērsies pētniecībai, veicot eksperimentālus pētījumus plaušu fizioloģijā un patoloģijā. 1922.gadā, 59.gadu vecumā, profesors M.Zīle jau bija sasniedzis akadēmiskās karjeras virsotni un atgriezās dzimtenē, lai palīdzētu veidot jauno augstskolu – Latvijas universitāti, kļūdams par Medicīnas fakultātes dekānu (1923.-1925.) un par Latvijas universitātes rektoru (1927.-1928.). 1927.gadā profesors M.Zīle kļuva par Upsalas universitātes (Zviedrija) goda doktoru. 1930.gadā profesors M.Zīle Rīgā organizēja savu pirmo starptautisko medicīnas kongresu, kas tika veltīts medicīnas sintēzes veicināšanai. Profesors M. Zīle ir saņēmis arī Latvijas valsts apbalvojumus – I un III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 1927. un 1928.gadā.

  Grāmatu sērijā “Ievērojamu ārstu dzīve”, 2011. gadā Medicīnas apgādā iznākusi grāmata Mārtiņš Zīle. Par ārsta pasaules skatījumu un slimības jēgu, grāmatu sērijā “Latvijas Universitātes rektori” 2014.gadā izdota grāmata “Prof. Dr. med. Mārtiņš Zīle dzīve un darbs”.

   

  Zvaniņu izstāde

  Līdz 15.janvārim Alojas pilsētas bibliotēkas lasītavā skatāma alojieša Jāņa Birkmaņa kolekcijas izstāde “Zvaniņi”. Izstādē vienkopus skatāmi 70 dažādu materiālu un formu zvaniņi.

 • Alojas pilsētas bibliotēkas jaunākās grāmatas kopkatalogā

  Ar jaunākajām bibliotēkas krājuma grāmatām aicinām iepazīties Jauno grāmatu izstādēs 27.februārī, 24.aprīlī, 26.jūnijā, 28.augustā, 30.oktobrī, 18.decembrī.


   

 • 2013.gada darba pārskats

  2014.gada darba pārskats

  2015.gada darba pārskats

  2016. gada darba pārskats

  2017. gada darba pārskats

  2018. gada darba pārskats