Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2021/10 “Projekta izstrāde Sabiedriskā centra pārbūvei Rīgas ielā 4, Alojā, Alojas novadā”

Publicēts: 19.03.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 25. martam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv