Aloja

Cenu aptaujas 2021

Cenu aptauja Nr.CA/2021/56 “Autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai pašvaldības ēkai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”.

Cenu aptauja Nr.CA/2021/56  “Autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai pašvaldības ēkai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 13.decembrim plkst 14.00.: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/55 “Dzīvokļa remonts nekustamā īpašumā Lielā iela 18-1, Staicelē, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 06.decembrim plkst 10.00.: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 3.…

“Vingrošanas nodarbību organizēšana un vadīšana pirmskolas vecuma bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”.

Cenu aptauja Nr.CA/2021/54  “Vingrošanas nodarbību organizēšana un vadīšana pirmskolas vecuma bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 17.novembrim plkst 13.00.: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,…

“Dzīvokļa remonts nekustamā īpašumā “Nākotnes” – 9, Brīvzemnieku pagasta, Limbažu novadā”. Nr.CA/2021/52

Cenu aptauja Nr.CA/2021/52  “Dzīvokļa remonts nekustamā īpašumā “Nākotnes” – 9, Brīvzemnieku pagasta, Limbažu novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 08. novembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;…

“Dzīvokļa remonts nekustamā īpašumā Kalēju ielā 3a-2, Alojā, Limbažu novadā” Nr.CA 2021/53

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 08. novembrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13,…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/49 “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 13.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/47 “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”.

Cenu aptauja Nr.CA/2021/47  “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 6.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/46 “Elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 28.septembrim plkst. 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/45 “Caurteku nomaiņa un remonts uz ceļa 37B12 Glāži -Melderīši, Staiceles pagasta, Limbažu novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 28.septembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/44 “Gājēju tilta par Salacu remonta darbi Staicelē, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 26. augustam plkst. 16:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti slēgtā aploksnē nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas administrācija, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13,…