Alojas administrācija

PII “Auseklītis”

PII “Auseklītis” struktūrvienība “Vilzēni”

 

 •  

   

  Saruna par draudzēšanos

  LNB Bērnu literatūras centra veidotajā lasīšanas veicināšanas programmā ”Grāmatu starts” pirmsskolas vecuma bērniem, Alojas pilsētas bibliotēka piedalās jau vairākus gadus, iesaistot programmas ietvaros organizētajos pasākumos pirmsskolas vecuma 3-4 gadīgos bērnus.  Alojas pilsētas bibliotēkas pūcīte pasākumus šogad organizēs kopā ar pirmsskolas…

  Pirms mācību gada sākuma atgādiniet bērniem par drošību

  Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus un pedagogus pārrunāt ar skolēniem jautājumus, kas saistīti ar drošību – kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi un, kā rīkoties gadījumā, ja nelaime ir notikusi un nepieciešama palīdzība. Aicinām…

  Foto mirkļi no pasākuma “Bērnu festiņš”

  30. jūlijā, pie pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis”, Alojā sanāca mazi un lieli, lai jautri pavadītu laiku svaigā gaisā pasākumā “Bērnu festiņš”. Aicinām atgriezties saulainajā pasākumā un aplūkot foto galeriju. Aktivitāte norisinājās projekta “Ģimene un bērni – vērtība Alojā!” ietvaros. Projekta “Ģimene…

  PII “Auseklītis” Puikulē gatavs uzņemt bērnus jaunās telpās

  Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā, Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” struktūrvienībā Puikulē, tika organizēta Atvērto durvju diena. Alojas novada dome kopš 2020. gada rudens īstenoja investīciju projektu “Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII…

  1. jūnijā atzīmēs Alojas PII “Auseklītis” Puikules struktūrvienības nodošanu ekspluatācijā

  Kopš 2020. gada rudens Alojas novada dome īstenojusi investīciju projektu “Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”. Kā plānots, būvdarbi objektā tiks pabeigti līdz maija beigām, tādēļ Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā,…

  Pašvaldības skolēnu autobusu maršruts 31. maijā un 1. jūnijā

  Lai nodrošinātu Alojas novada izglītības iestāžu audzēkņu liecību saņemšanu un mācību grāmatu nodošanas iespēju, ir veiktas sekojošas izmaiņas Alojas novada domes skolēnu autobusu maršrutos. Pirmdien, 31.05.2021. HN 8720  (40 vietas) (autobusa vadītājs Modris Dūrēns) Uz PII Auseklītis 8.00 Alojas Dienas…

 •  

  bernudarzs

  Adrese: Parka iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064
  Kontakti: t./ fakss 64031258
  Vadītāja: Sarmīte Freimane, t.26393033, auseklitis@aloja.lv

 •  

  Nolikums

  PII Auseklītis PAŠVĒRTĒJUMS 2020 (aktualizētais)

   

  Mērķi

  Turpināt organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu.

  • Mācību procesu organizēt atbilstoši kompetenču pieejai;
  • Turpināt iekārtot grupas vidi, lai sekmīgi nodrošinātu kompetenču pieeju;
  • Gatavot metodisko materiālu atbilstoši kompetenču pieejai.

  Pilnveidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu – bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra nodarbībās.

  • Rotaļnodarbības vadīt āra vidē;
  • Piedalīties otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”;
  • Pastiprināti rosināt bērnu interesi par notiekošo dabā, dabas procesiem un likumsakarībām.

  Mērķtiecīgi attīstīt bērna valodu, papildināt bērnu vārdu krājumu, lai bērns pilnvērtīgi varētu paust savas vēlmes, gribu un emocijas.

  • Padziļināti sadarboties ar logopēdu;
  • Gatavot metodisko materiālu valodas jomai, to prezentēt;
  • Sekmēt bērnu pašiniciatīvu jautāt, stāstīt, plānot, secināt, sadarboties savā starpā.

   

  Nodarbības
   

  Integrētu rotaļnodarbību plāns programmas īstenošanai 2020./2021. mācību gadam

  Pirmdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Otrdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Trešdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Ceturtdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Piektdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Veselības un fiziskās attīstības mācību joma – SPORTS telpā (saskaņā ar nodarbības grafiku)

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma – MŪZIKA(saskaņā ar nodarbības grafiku)

   

  Nedēļas laikā plānotajās rotaļnodarbībās tiek iekļautas visas mācību jomas.

   

  Mūzikas un sporta nodarbību grafiks telpās struktūrvienībā Vilzēni:

   

  Pirmdiena

  Otrdiena

  Trešdiena

  Ceturtdiena

  Piektdiena

  “Pelēni”

  9.10 – 9.30

   

  9.00 – 9.30

  9.10 – 9.30

   

  “Skudriņas”

   

  9.10 – 9.40

  9.35 – 10.05

   

  9.10 – 9.40

  “Taurenīši”

  9.40 – 10.10

   

  11.00 – 11.30

  9.40 – 10.10

   

  “Spārītes”

   

  9.50 – 10.30

  10.10 – 10.50

   

  9.50 – 10.30

  “Kamenītes”

  10.20 – 11.00

   

  11.35 – 12.15

  10.20 – 11.00

   

   

  Mūzikas un sporta nodarbību grafiks telpās Alojā:

   

  Pirmdiena

  Otrdiena

  Trešdiena

  Ceturtdiena

  Piektdiena

  “Zaķēni”

   

  9.10 – 9.30

   

  16.15 -16.35

  9.10 – 9.30

  16.15 -16.35

   

  “Mārītes”

  9.20 – 9.50

   

   

  16.40-17.20

   

  16.40 – 17.20

  9.20 – 9.50

  “Bitītes”

   

  9.35 – 10.15

   

  15.30–16.10

  9.35 – 10.15

  15.30–16.10

   

                                                                            SPORTS                MŪZIKA

  Logopēda nodarbības

   

  Pirmdiena

  Otrdiena

  Trešdiena

  Ceturtdiena

  Piektdiena

  Aloja

   

  8.30 – 12.30

   

  8.30 – 12.30

   

  Vilzēni

  8.30 – 17.00

   

   

   

  8.30 – 12.30

   

   

  Pasākumu plāns
   

  Alojā

  Februāris

  pasākums

  grupa

  12.02

  Sirsniņdiena

  Zaķēni

  15.02.

  Radošā darbnīca

  Bitītes

  16.02.

  Grāmatu starts

  Mārītes

  22.02.

  Dzimtās valodas diena

  Bitītes

  Marts

   

   

  04.03.

  Vecāku sapulce

  Bitītes

  08.03.

  Radošā darbnīca bērniem

  Bitītes

  12.03.

  Vecāku sapulce

  Zaķēni

  12.03.

  Vecāku sapulce

  Mārītes

  15.03.

  Pasaku diena

  Zaķēni

  16.03.

  Grāmatu starts

  Mārītes

  26.03.

  Mārīšu ballīte kopā ar vecākiem

  Mārītes

  29.03. – 01.04.

  Lieldienas gaidot

  visas

  Aprīlis

   

   

  01.04.

  Joku diena

  Bitītes

  06.04.

  Lieldienas

  Bitītes

  15.04.

  Pārgājiens

  Bitītes

  20.04.

  Grāmatu starts

  Mārītes

  23.04.

  Jautrā talkas diena kopā ar vecākiem

  Mārītes

  29.04.

  Vecāku sapulce

  Bitītes

  Maijs

   

   

  03.05- 07.05.

  Krāsu nedēļa

  Bitītes

  7.05.

  Mātes diena

  Mārītes

  7.05

  Mātes diena

  Zaķēni

  13.05.

  Mātes diena

  Bitītes

  17.05.

  Ekskursija uz Alojas Ugunsdzēsēju depo

  Mārītes

  18.05.

  Grāmatu starts

  Mārītes

  21.05.

  Mācību ekskursija kopā ar „Taurenīšiem”

  Mārītes

  28.05.

  Izlaidums

  Bitītes

   

  Struktūrvienībā Vilzēni

  Februāris

   

   

  17.02.

  ”Skani mana valodiņa” pasaku tēlu atveidošana.

  Kamenītes

  Marts

   

   

  12.03.

  Vecāku sapulce

  Pelēni

  15.03.

  Vecāku sapulce

  Skudriņas

  15.03.

  Vecāku sapulce

  Kamenītes

  17.03.

  Jautrā pēcpusdiena “Kukaiņi-ragaiņi”

  Spārītes

  18.03.

  Pasaku ballīte kopā ar vecākiem +Vecāku sapulce

  Taurenīši

  26.03.

  Vecāku sapulce

  Spārītes

  30.03.

  Radošā darbnīca

  „Raibās oliņas”

  Skudriņas

  29.03.-1.04.

  Lieldienas gaidot

  visas

  Aprīlis

   

   

  29.03.- 1.04.

  “Raibu raibā nedēļa”

  Spārītes

  1.04.

  Smieklu diena

  Taurenīši

  1.04.

  Joku diena

  Kamenītes

  1.04.

  „Joku pilnais Jampadracis”

  Skudriņas

  Maijs

   

   

  7.05.

  Mātes diena

  Skudriņas

  Pelēni

  Kamenītes

  12.05.

  Mātes diena

  Spārītes

  Taurenīši

  12.05.

  “No grauda līdz maizei”

  Kamenītes

  17.05

  Pārgājiens uz Lauku sētu

  Taurenīši

  17.05.

  Dodamies ciemos uz ugunsdzēsēju depo Alojā.

  Spārītes

  21.05

  Mācību ekskursija kopāar grupu „Mārītes”

  Taurenīši

  28.05.

  Izlaidums

  Kamenītes