Alojas Novads

PII “Auseklītis”

PII “Auseklītis” struktūrvienība “Vilzēni”

 

 •  

   

  Alojas PII “Auseklītis” radošais kolektīvs aicina darbā mūzikas skolotāju

  Alojas novada dome Reģ.nr.90000060032 Alojas PII “Auseklītis” radošais kolektīvs aicina darbā: pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (1 likme) Amata alga: 790, 00 EUR par slodzi Sīkāka informācija pa tel. 26393033 CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu: auseklitis@aloja.lv

  PII „Auseklītis” bērni un darbinieki svin Mārtiņdienu

  Zeme rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem. 10. novembra rīts PII „Auseklītis” bija pilns rosības un nepacietības. Tam par iemeslu bija gatavošanās Mārtiņdienas svinībām, kas šogad noritēja mazliet neierasti. Šogad bērni un darbinieki Mārtiņdienu…

  PII „Auseklītis” bērni un darbinieki svin Miķeļdienu

  Rudentiņ, bagāts vīrs, Daudz tu mums dāvināji: Pilnas klētis labībiņas, Pilnas ķešas sudrabiņa. (latviešu tautasdziesma) Rudenīgais 30. septembra rīts bija miglas pielijis, bet PII „Auseklītis” bērni un darbinieki par to nemaz nebēdājās. Viņi zināja, ka šī diena solās būt īpaši…

  Tēvu dienas svinības PII “Auseklītis”

  Kā jau katru gadu PII “Auseklītis” svin tēvu dienu. Tēvu diena tā ir ļoti īpaša katram bērnam, jo katra tētis ir visstiprākais, vissportiskākais, vislabākais… tā varētu turpināt vēl un vēl… 10. septembrī “Bitītes” salidoja, lai piedalītos ceļojošā “Bitīšu” kausa pirmā…

  PII „Auseklītis” bērni un viņu vecāki tiekas pasākumā „Nāc ar mani draudzēties!”

  Kad ābelēs sārtojas āboli un dālijas sāk mirdzēt rudens rasas pielietā zālē ir klāt augusta pēdējā diena un PII „Auseklītis” bērni, viņu vecāki un darbinieki svin svētkus. 31. augustā PII „Auseklītis” bērni kopā ar saviem vecākiem satikās ikgadējā pasākumā „Nāc…

  Alojas novada domes skolēnu autobusu maršruti 2020./2021. mācību gadam

  Alojas novada domes skolēnu autobusu maršruti 2020./2021. mācību gadam HN 8720  (40 vietas) (autobusa vadītājs Modris Dūrēns) Uz skolu un b/d 6.30 Ungurpils- Staicele 7.15 Mērnieki- Staicele 7.35 Staicele- 7.50 Ungurpils 8.00 Alojas Dienas Centrs – Urga –  Braslava 8.25Vilzēni…

 •  

  bernudarzs

  Adrese: Parka iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
  Kontakti: t./ fakss 64031258
  Vadītāja: Sarmīte Freimane, t.26393033, auseklitis@aloja.lv

 •  

  Nolikums

  PII Auseklītis PAŠVĒRTĒJUMS 2020 (aktualizētais)

   

  Mērķi

  Turpināt organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu.

  • Mācību procesu organizēt atbilstoši kompetenču pieejai;
  • Turpināt iekārtot grupas vidi, lai sekmīgi nodrošinātu kompetenču pieeju;
  • Gatavot metodisko materiālu atbilstoši kompetenču pieejai.

  Pilnveidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu – bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra nodarbībās.

  • Rotaļnodarbības vadīt āra vidē;
  • Piedalīties otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”;
  • Pastiprināti rosināt bērnu interesi par notiekošo dabā, dabas procesiem un likumsakarībām.

  Mērķtiecīgi attīstīt bērna valodu, papildināt bērnu vārdu krājumu, lai bērns pilnvērtīgi varētu paust savas vēlmes, gribu un emocijas.

  • Padziļināti sadarboties ar logopēdu;
  • Gatavot metodisko materiālu valodas jomai, to prezentēt;
  • Sekmēt bērnu pašiniciatīvu jautāt, stāstīt, plānot, secināt, sadarboties savā starpā.

   

  Nodarbības
   

  Integrētu rotaļnodarbību plāns programmas īstenošanai 2020./2021. mācību gadam

  Pirmdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Otrdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Trešdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Ceturtdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Piektdiena

  • Integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā
  • Veselības un fiziskās attīstības mācību joma telpā vai brīvā dabā
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Veselības un fiziskās attīstības mācību joma – SPORTS telpā (saskaņā ar nodarbības grafiku)

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma – MŪZIKA(saskaņā ar nodarbības grafiku)

   

  Nedēļas laikā plānotajās rotaļnodarbībās tiek iekļautas visas mācību jomas.

   

  Mūzikas un sporta nodarbību grafiks telpās struktūrvienībā Vilzēni:

   

  Pirmdiena

  Otrdiena

  Trešdiena

  Ceturtdiena

  Piektdiena

  “Pelēni”

  9.10 – 9.30

   

  9.00 – 9.30

  9.10 – 9.30

   

  “Skudriņas”

   

  9.10 – 9.40

  9.35 – 10.05

   

  9.10 – 9.40

  “Taurenīši”

  9.40 – 10.10

   

  11.00 – 11.30

  9.40 – 10.10

   

  “Spārītes”

   

  9.50 – 10.30

  10.10 – 10.50

   

  9.50 – 10.30

  “Kamenītes”

  10.20 – 11.00

   

  11.35 – 12.15

  10.20 – 11.00

   

   

  Mūzikas un sporta nodarbību grafiks telpās Alojā:

   

  Pirmdiena

  Otrdiena

  Trešdiena

  Ceturtdiena

  Piektdiena

  “Zaķēni”

   

  9.10 – 9.30

   

  16.15 -16.35

  9.10 – 9.30

  16.15 -16.35

   

  “Mārītes”

  9.20 – 9.50

   

   

  16.40-17.20

   

  16.40 – 17.20

  9.20 – 9.50

  “Bitītes”

   

  9.35 – 10.15

   

  15.30–16.10

  9.35 – 10.15

  15.30–16.10

   

                                                                            SPORTS                MŪZIKA

  Logopēda nodarbības

   

  Pirmdiena

  Otrdiena

  Trešdiena

  Ceturtdiena

  Piektdiena

  Aloja

   

  8.30 – 12.30

   

  8.30 – 12.30

   

  Vilzēni

  8.30 – 17.00

   

   

   

  8.30 – 12.30

   

   

  Pasākumu plāns
   

  Alojā

  datums

  pasākums

  grupa

  Novembris

   

   

  05.11.

  Bērnu žūrija

  Bitītes

  11.11.

  Lāčplēša diena (grupā)

  Bitītes

  10.11.

  Mārtiņdiena

  visas

  17.11.

  Latvijas dzimšanas diena

  visas

  17.11.

  Grāmatu starts

  Mārītes

  27.11.

  Pirmā advente

  visas

  Decembris

   

   

  3.12.

  Eglītes iedegšana

  visas

  08.12.

  Bērnu žūrija

  Bitītes

  10.12.

  Radošā darbnīca kopā ar vecākiem

  Bitītes

  15.12.

  Grāmatu starts

  Mārītes

  17.12.

  Radošā darbnīca kopā ar vecākiem un bērniem

  Bitītes

  18.12.

  Radošā darbnīca kopā ar vecākiem

  Mārītes

  18.12.

  Radošā darbnīca kopā ar vecākiem

  Zaķēni

  22.12.

  Ziemassvētki

  visas

  Janvāris

   

   

  7.01.

  Sniega diena

  Bitītes

  13.01.

  “Paldies” diena

   

  19.01.

  Grāmatu starts

  Mārītes

  21.01.

  Sporta diena

  Bitītes

  22.01.

  Sportiskas aktivitātes kopā ar vecākiem

  Mārītes

  22.01.

  Sporta diena

  Zaķēni

  28.01.

  Bērnu žūrija

  Bitītes

   

   

   

   

  Struktūrvienībā Vilzēni

  Novembris

   

   

  10.11.

  Mārtiņdiena

  visas

  17.11.

  Latvijas dzimšanas diena

  visas

  09.11.-13.11.

  Radošo darbu veidošana “Mana dzimtene Latvija”

  Kamenītes

  9.11.-13.11.

  Radošo darbiņu veidošana un izstāde ”Skaista mana tēvu zeme!”

  Skudriņas

  11.12.

  Radošā darbnīca kopā ar vecākiem

  Pelēni

  18.12

  Cepu, cepu piparkūkas

  Pelēni

  Decembris

   

   

  3.12.

  Eglītes iedegšana

  visas

  9.12

  Radošā darbnīca kopā ar vecākiem

  Taurenīši

  16.12.

  Doties ciemos pie meža zvēriem.

  Spārītes

  16.12

  Radošā darbnīca kopā ar vecākiem – piparkūku cepšana.

  Kamenītes

  17.12.

  Radošā darbnīca

  „Darbīgie rūķi cep piparkūkas”

  Skudriņas

  18.12.

  “Cepam, cepam piparkūkas”

  Spārītes

  21.12.

  Ziemassvētki

  visas

  Janvāris

   

   

  13.01.

  “Paldies” diena

   

  20.01.

  Sporta diena

  “Nāc un vingrot sāc”.

  Kamenītes

  20.01

  Sporta diena

  Taurenīši

  20.01.

  „Skudriņas sporto kopā ar mērkaķīti”

  Skudriņas