Attīstība | Alojas Novads
Alojas Novads

Attīstība

Novada biedrības aicinātas piedalīties pašvaldības projektu konkursā

Novada biedrības aicinātas piedalīties pašvaldības projektu konkursā

Alojas novada dome aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Projektu pieteikumus var iesniegt Alojas novada teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.   Projektu konkursa mērķi: Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana; Vides aizsardzība un labiekārtošana; Veselīga dzīvesveida veicināšana; Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā; Nacionālo…

Lasīt vairāk

Ar projekta palīdzību veicinās iedzīvotāju pievēršanos veselīgam dzīvesveidam

Ar projekta palīdzību veicinās iedzīvotāju pievēršanos veselīgam dzīvesveidam

Alojas novada dome jūnijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028) īstenošanu.   Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida uzsākšanu un turpināšanu Alojas novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot veselības…

Lasīt vairāk

Uzsāks bijušo dzelzceļa līniju pārveidošanu par gājēju un velo takām

Uzsāks bijušo dzelzceļa līniju pārveidošanu par gājēju un velo takām

Alojas novada dome noslēgusi līgumu ar SIA “Ceļinieks 2010” par bijušo platsliežu un šaursliežu dzelzceļa trašu pārveidošanu par gājēju un velo takām. Piecu mēnešu laikā Alojas novadā pārbūvēs vēsturiskās dzelzceļa brauktuves 40,35 km garumā, ietverot 7 tiltu izbūvi. Iecerēts izveidot trīs atpūtas vietas pie Īģes tilta, Alojas un Puikules dzelzceļa…

Lasīt vairāk

Ungurpilī notika Sabiedriskā transporta padomes izbraukuma sēde

Ungurpilī notika Sabiedriskā transporta padomes izbraukuma sēde

3.augustā Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA notika Autotransporta direkcijas Sabiedriskā transporta padomes (STP) kārtējā (izbraukuma) sēde. Tās norisi Alojas novadā, sadarbībā ar STP, koordinēja Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Sabiedriskā transporta nodaļa, ņemot vērā, ka padomes sēdes tradicionāli reizi gadā notiek izbraukumā kādā no reģioniem un Alojas novads ir viena…

Lasīt vairāk

No jūlija noteiktām preču un pakalpojumu grupām ir jāpiemēro Zaļais publiskais iepirkums

No jūlija noteiktām preču un pakalpojumu grupām ir jāpiemēro Zaļais publiskais iepirkums

Sākot ar 2017.gada 1.jūliju Zaļais publiskais iepirkums būs obligāti jāpiemēro noteiktām preču un pakalpojumu grupām – biroja papīram, drukas iekārtām, datortehnikai, ēdināšanas pakalpojumiem, tīrīšanas līdzekļiem, iekštelpu un ielu apgaismojumam, kā arī satiksmes signāliem. To paredz Ministru Kabineta noteikumi par Zaļo publisko iepirkumu.   Lai iedrošinātu publiskajos iepirkumos vairāk izmantot videi…

Lasīt vairāk

Rīgas plānošanas reģionā izstrādāti Zaļā publiskā iepirkuma tehniskās specifikācijas dokumentus publiskajiem iepirkumiem

Rīgas plānošanas reģionā izstrādāti Zaļā publiskā iepirkuma tehniskās specifikācijas dokumentus publiskajiem iepirkumiem

Lai iedrošinātu pašvaldības un tās iestādes konkursos vairāk izmantot videi draudzīgus pakalpojumus un preces, Rīgas plānošanas reģiona (RPR) eksperti Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “GreenS” ietvaros izstrādājuši standartizētu Zaļā publiskā iepirkuma dokumentāciju. Izstrādātie dokumentu paraugi būtiski atvieglos iepirkumu speciālistiem konkursu nolikumu sagatavošanu.   Šobrīd speciālisti izstrādājuši tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus…

Lasīt vairāk