Alojas Novads

Attīstība

Aicinām aizpildīt aptauju par Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas prioritātēm 2021.-2027. gadam

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina atbalstīt Igaunijas-Latvijas programmas iniciatīvu un aizpildīt anketu par nākamā programmēšanas perioda atbalsta prioritātēm. Aptauju īpaši aicināti aizpildīt valsts iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, kā arī privātā sektora pārstāvji u.c. Pārrobežu programmas pārstāvji norāda, ka atbildes ir būtiski saņemt gan no tiem, kuriem ir jau pieredze Igaunijas-Latvijas…

Digitalizētas Alojas un Staiceles kapsētas

Alojā prezentēja pašvaldības īstenoto LEADER projektu Alojas novada kapsētu digitalizācija. Šī iecere novadā bija lolota jau ilgāku laiku, tāpēc pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Jana Mošura jutās pateicīga gan Vidzemes lauku partnerībai Brasla, gan Lauku atbalsta dienestam, kas deva projektam zaļo gaismu. Līgumu par ieceres īstenošanu pašvaldība noslēdza ar SIA Cemety,…

Alojas novada pašvaldība papildina Salacas upes baseinu ar 3671 taimiņu

Zemkopība ministrija 2020. gada 17. aprīļa sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zveju tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”. Salacas upe…

Meža attīstības fonds pieņem iesniegumus AS “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai

Meža attīstības fonds līdz 2020. gada 28. maijam pieņem iesniegumus AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai, lai veicinātu meža nozares ilgtspējīgu attīstību. Projektu atbalsts izglītības un zinātnes jomā tiek realizēts šādās mērķprogrammās: Meža nozares profesionālās izglītības un augstākās izglītības attīstība; Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi; Sabiedrības informēšanas un…

Aktualitātes projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā”

17. aprīlī noslēdzies iepirkums „Aprīkojuma un iekārtu iegāde sociālās rehabilitācijas centra izveidei” (Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2020/02/ERAF). Iepirkums tika sadalīts divās daļās. 1. daļa – aprīkojuma iegāde, 2. daļa – iekārtu iegāde. Par iepirkuma priekšmetu 1. daļas uzvarētāju atzīta SIA “Baltmedika”, kuras piedāvātā cena ir 8797,70 EUR bez PVN. Kā…

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā

Alojas novada dome 2020. gada Valsts zivju fonda projektu konkursā ir iesniegusi četrus projektu pieteikumus un saņēmusi atbalstu  trīs projektu īstenošanai. Ceturtais projekta pieteikums “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā” par nakts redzamības kameru iegādi un uzstādīšanu, tiks vērtēts Zivju fonda padomes sēdēs 28. un 29. aprīlī. Taimiņu resursu…

Atsākta ceļa Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma Alojas novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Grants ceļa Silnieki-Jaunpuriņi pārbūve” (ID. Nr.19-09-A00702-000046) ELFLA finansētā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 30. septembrim un tā laikā tiks pārbūvēts pašvaldības autoceļa 48C15 Silnieki – Jaunpuriņi posms no km  0,0 līdz km…

Kā saņemt LAD klientu apkalpošanas pakalpojumus attālināti

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Lauku atbalsta dienests atgādina, ka līdz šā gada 14.aprīlim ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē. Lai pakalpojumus padarītu pieejamākus, dienests paplašinājis iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai veidlapas par izmaiņām klientu datos var iesniegt portālā www.latvija.lv, autentificējoties ar interneta bankas pieejām. Līdz šim…

Tiek pagarināts Veselības projekts

Jau aizvadītais gads tika pavadīts veselīga dzīvesveida iezīmē. Alojas novada iedzīvotājiem bija iespēja projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr. 9.2.4.2./16/I/028  ietvaros izzināt sevi, pārbaudīt savu veselības stāvokli, gūt jaunus  ieteikumus un atziņas veselības uzlabošanai, kā arī iesaistīties dažādās sportiskās aktivitātēs. Pateicoties iedzīvotāju aktīvajai līdzdalībai un…

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Remigrācijas projektā

Kā iepriekš tika ziņots, Remigrācijas projekta ietvaros tiek veidota cilvēkstāstu sērija, kuras laikā Alojas novada iedzīvotāji, kas dzīvojuši un strādājuši ārpus Latvijas, dalās savā iegūtajā pieredzē. Šobrīd esam apzinājuši novada iedzīvotājus, taču tagad vēršamies pie Jums un aicinām iesaistīties projektā ar saviem ieteikumiem.  Ja Jums ir zināmas kādas personas, kas…