Alojas Novads

Attīstība

Sākot ar 4. oktobri Alojas novada iedzīvotājiem atsākas BEZMAKSAS fizioterapijas nodarbības baseinā VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā “AINAŽI””

NODARBĪBU GRAFIKS Nodarbības baseinā pirmdienās un piektdienās no plkst. 09.30 – 10.30 Mēnesis   Oktobris Novembris Decembris Datums 4., 7., 11., 14., 18., 21., 25., 28. 1., 4., 8., 11., 15., 22., 25., 29. 2., 6., 9., 13.   Vēlams iepriekš pieteikties Sociālajā dienestā vai pie pagastu sociālajiem darbiniekiem. Lāsma…

Iegādāts mobils tirdzniecības aprīkojums

Alojas novada dome saņēmusi  LEADER programmas atbalstu, lai īstenotu projektu “Tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde”, Nr. 19-09-AL20-A019,2103-000001. Projekts īstenots ar mērķi iegādāties salokāmas, pārvietojamas tirdzniecības nojumes, lai uzlabotu tirgošanās apstākļus vietējiem ražotājiem. Projektā ir iegādātas desmit salokāmas, pārvietojamas 3 x 3 m tirdzniecības nojumes ar apdruku vienotā stilā, viena liela nojume…

Grants ceļu pārbūves projekts tuvojas izskaņai

Alojas novada domes īstenotais projekts “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ir tuvu finiša taisnei. 14.08.2019. tika apsekots pabeigtais “Zariņi-Veclāči” ceļa posms 0,0-1,65km, Alojas novadā. Ceļus novērtēt bija ieradušies Alojas novada domes pārstāvji, būvuzraugs no SIA “1PAC” , projektētājs un autoruzraugs no SIA “Ceļu komforts”, kā arī grants ceļu būvdarbu veicējs…

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” aicina uz tikšanos par jaunas aizdevumu platformas veidošanu reģionā

Starpteritoriālā sadarbības projekta “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” ietvaros Vidzemes lauku partnerība “Brasla” aicina uz tikšanos par jaunas aizdevumu platformas veidošanu reģionā potenciāliem un esošiem finanšu apsaimniekotājiem. Pasākuma norises laiks un vieta: 2019. gada 15. augustā plkst. 10.00; Bīriņu pils Dārznieka mājā, Bīriņos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā. Tikšanās mērķis ir apzināt…

Turpina īstenot Alojas novada grants ceļu projektu

Alojas novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ELFLA finansētā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projektā atbilstoši pasākuma nosacījumiem tiek veikta to pašvaldības grants ceļu pārbūve, kas apstiprināti Alojas novada attīstības programmā 2013. – 2019. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības…

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā

21 . jūnijā ar SIA “WOLTEC” ārējo 20kV pēcuzskaites elektroietaises ierīkošanu objektam “Alderi” Staiceles pagastā par summu 56 700,29 EUR bez PVN noslēdzās projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā” Nr. 3.3.1.0/17/I/035darbību īstenošana.   Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Staiceles pilsētā un pagastā, veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā infrastruktūrā,…

Alojas novads pārstāvēts 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie…

Izsludina interesentu pieteikšanos Ozolmuižas pils kompleksa attīstības vīzijas iesniegšanai

Alojas novada dome izsludina interesentu pieteikšanos OZOLMUIŽAS PILS KOMPLEKSA attīstības vīzijas iesniegšanai. Pieteikumu iesniegt Alojas novada Brīvzemnieku pagasta pārvaldē līdz 2019.gada 25.jūlijam, sūtot uz e-pastu: brivzemnieki@aloja.lv. KONTAKTI: Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja Dace Tauriņa, tel. 28684163 ADRESE: Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV 4063. Plašāka informācija šeit

Ministru kabineta sēdē lemj piešķirt aizņēmumu Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūvei

Šodien, 2. jūlijā, Ministru kabineta sēdē valdība lēma izsniegt aizņēmumu 1.3 miljonu eiro apmērā izglītības iestādes investīciju projekta “Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve” ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai. Sēdē finanšu ministrs Jānis Reirs ziņoja par procesiem, kas notikuši šī investīciju projekta sakarā, tāpat izteicās arī Valsts…

Salacā papildināti zivju taimiņu resursi

2019. gada 5. jūnijā, klāt esot zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Kārļi” vadītājam Jānim Balodim, Valmieras RVP resursu kontroles sektora vadītājam Tomam Arnavam un Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim Bārdam, Salacas upē tika ielaisti 6000 taimiņu mazuļi, īstenojot Zivju fonda finansēto projektu “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā”. Salacas upe…