Alojas Novads

Attīstība

Piešķirti aizdevumi pašvaldības investīciju projektiem

No maija ir pieejami valsts aizdevumi pašvaldību investīciju projektiem, kuru mērķis ir mazināt un novērt ārkārtējās situācijas ietekmi saistībā ar Covid-19 izplatību.  Ir noteikts, ka projektiem jābūt augstas gatavības, būvdarbi jāuzsāk līdz šī gada 31. decembrim un tie jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī jāatbilst citiem kritērijiem.…

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā, 2. kārta

Zemkopība ministrijas Zivju fonda padome 2020. gada 11. septembra sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtā un piešķīra projektam…

2.oktobrī Alojā notiks veselības diena vīriešiem

2. oktobrī, Alojas kultūras namā, norisināsies VESELĪBAS DIENA VĪRIEŠIEM. Programma: 12.00 – 14.00 Vīrieša veselība, reproduktīvā sistēma, prostatas  pārbaude, profilakse, vēža ārstēšana, Izglītojoša lekcija un diskusija. Lektors Dr. M. Belte 14.00 – 15.00  Bioimpedances svaru mērījumi- veids, kā noteikt ķermeņa sastāvu: muskuļaudu, tauku, kaulu daudzumu, vielmaiņas ātrumu, ķermeņa masas indeksu…

Arī Brīvzemnieku pagastā atjaunots grants ceļš

Alojas novada dome jau iepriekšējā gadā ļoti aktīvi investēja grants ceļu atjaunošanā, projekta “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ELFLA finansētā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pērn tika atjaunoti 8 posmi uz Alojas novada grants ceļiem un šogad tika pabeigts 9.ceļš 48C15 “Silnieki-Jaunpuriņi” no km  0,0 līdz km…

Pabeigti tīrīšanas darbi Salacas upē

Alojas novada dome iesniedza projektu pieteikumu un saņēma atbalstu “Zivju migrācijas ceļu tīrīšana – sanesumu izvākšana virs Staiceles papīrfabrikas aizsprosta Salacas upē Alojas novadā” Zemkopības ministrijas Valsts Zivju fonda izsludinātajā konkursā. Salaca ir ceturtā nozīmīgākā lašupe Baltijas jūras reģionā un viena no nozīmīgākajām Latvijā, jo šeit saglabājusies viena no lielākajam…

Alojas novadā notikusi diskusija ar satiksmes ministru par ilgtermiņa ceļu uzturēšanas politiku 

30. jūlijā Alojas novadā viesojās satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Saeimas deputāts Normunds Žunna, kā arī ministra padomnieki Ilze Salna un Uģis Upenieks. Alojas novadā satiksmes ministrs kopā ar pašvaldības priekšsēdētāju Valdi Bārdu, Alojas novada domes deputātiem, Alojas novada pagastu pārvaldniekiem un pašvaldības institūciju pārstāvjiem iepazinās ar pašvaldības ceļu saimniecību un…

Autoceļu uzturētājs uz grants autoceļiem greiderēšanu veicis vairāk nekā 77 000 km garumā

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz grants autoceļiem, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” veicis greiderēšanu visā valsts teritorijā vairāk nekā 77 000 km garumā, savukārt grants seguma dilumkārtas atjaunošanu, t.sk. bedru un iesēdumu remontu, vairāk nekā 296 000 m3 apjomā. Šogad greiderēšanas darbi Vidzemes reģionā veikti 30 426 km garumā, Kurzemē 15 434 km, Latgalē…

Būvprojekta izstrāde finiša taisnē

2019.gadā tika veikti iepirkumi  Vīķu muižas, kā arī tās teritorijā esošās saimniecības ēkas un teritorijas labiekārtošanas projektēšanas darbiem. Abos iepirkumos Līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “Campaign”. Līgums tika noslēgts 2020.gada 6.martā. Šobrīd projektēšanas darbi ir finiša taisnē, tiek precizētas nianses un gatavošanās Būvprojekta ekspertīzei. Projekta ietvaros tiks veikta pašvaldībai piederošā…

Remigrācijas sekmēšanai izdots informatīvs buklets par iespējām Alojas novadā

Alojas novadā turpinās projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” īstenošana. Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un izpratni, projekta ietvaros tiek organizētas dažādas aktivitātes. Daļa no tām jau realizētas, citas vēl tikai notiks. Lai gan Covid-19 pandēmijas laikā tika aizkavēta projekta īstenošanas gaita, tomēr darbs pie projekta turpinās. Projekta…

Uzsākti būvdarbi Projektā Nr.9.3.2.0/19/A/030 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē” Puikulē

Š. g. 18. maijā noslēdzās Cenu aptauja “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē”, kuras rezultātā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Draugu dārzs”, būvuzraudzību objektā veiks SIA “Business city”, projektēšanas darbus veica SIA “Rīgas arhitekti”. Projekta ietvaros tiks atjaunots ģimenes ārsta kabinets un nodrošināta vides pieejamība ģimenes…

Visas ziņas