Alojas Novads

Attīstība

Konsultatīvs seminārs “Uzsāc savu uzņēmējdarbību šodien, pilnveido esošo”

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” aicina uz konsultatīvu semināru “Uzsāc savu uzņēmējdarbību šodien, pilnveido esošo”. Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izpilddirektore Līga Kārkliņa informēs par LEADER projekta konkursa 8. kārtas (uzņēmējdarbības atbalstam) aktualitātēm. Kā izprast un sadarboties ar dažādu paaudžu pārstāvjiem, apzināties katra cilvēka individuālās vērtības, mums palīdzēs izzināt organizāciju psihologs, sistēmiskā…

Meža dienas 2019

Jau 2017.gadā Alojas novada pašvaldība iesaistījās Meža attīstības fonda pasākuma “Meža dienas 2017” projektā un Alojas skolas parkā tika uzstādīti 4 oša koka soli. Tā kā uzstādītie koka soli ir ļoti iemīļota vieta gan skolēnu, gan pieaugušo vidū, tos plānots papildināt. Šī gada projekta ietvaros Alojas skolas parks tika papildināts…

Tiks uzsākta grants ceļa Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve

Alojas novada dome 2019. gada 22. oktobrī ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta “Grants ceļa Silnieki-Jaunpuriņi pārbūve” (ID. Nr.19-09-A00702-000046) apstiprināšanu. Ceļa pārbūve notiks ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 30. septembrim un…

Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās

2019. gada 29. oktobrī Alojas novada pašvaldība un Rīgas plānošanas reģions noslēdza vienošanos par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalsta izmaksu. Piešķirtais atbalsts jāizmanto aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu. Atbalsta finansējums: 8050 EUR Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada novembris – 2020. gada maijs Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  sadarbībā ar…

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē

Alojas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta Nr.9.3.2.0/19/A/030 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.   Projekta mērķis un apraksts: ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē, reģistrēta kā…

Uzsākta Alojas novada kapsētu digitalizācija

Alojas novada dome saņēmusi LEADER programmas atbalstu, lai īstenotu projektu NR.19-09-AL20-A019.2201-000004 “Alojas novada kapsētu digitalizācija’’. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projekts tiks  īstenots ar mērķi veikt Alojas novada kapsētu informācijas digitalizāciju, lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, atvieglotu iedzīvotājiem informācijas ieguvi par brīvajām apbedījuma…

Zaļie ceļi nedala, bet vieno!

5. un 6. septembrī Kocēnu novadā norisinājās Eiropas Zaļo ceļu asociācijas īstenotā projekta “Zaļo ceļu mantojums” noslēguma konference, kas pulcēja dalībniekus no deviņām Eiropas valstīm – Portugāles, Beļģijas, Spānijas (arī Katalonijas), Čehijas, Polijas, Itālijas, Igaunijas, Austrijas un Latvijas, kā arī, piedaloties nozares ekspertiem un valdības pārstāvjiem, Dikļu pilī tika pasniegtas…

Projekts Zaļie dzelzceļi saņem Ekselences balvu

Igaunijas–Latvijas pārrobežu projekts Zaļie dzelzceļi saņēmis Eiropas Zaļo ceļu asociācijas Ekselences balvu. To pasniedza starptautiskā konferencē Dikļos, atzīmējot projekta noslēgumu. Šādu un citas balvas dažādās kategorijās organizācija piešķir reizi divos gados, lai izceltu uz kādreizējām dzelzceļa līnijām veidotos velo un kājāmgājēju maršrutus, kas atzīti par inovatīviem un izciliem tūrisma produktiem.…

Sākot ar 4. oktobri Alojas novada iedzīvotājiem atsākas BEZMAKSAS fizioterapijas nodarbības baseinā VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā “AINAŽI””

Nodarbību grafiks VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā “AINAŽI”” Nodarbības baseinā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 09.30 – 10.30 Mēnesis   Oktobris Novembris Datums 4. 7.,9.,11., 14.,16.,18., 21.,23.,25., 28., 30. 1., 4.,6.,8., 11.,13.,15., 20. Vēlams iepriekš pieteikties Sociālajā dienestā vai pie pagastu sociālajiem darbiniekiem. Lāsma Lilenblate (Alojas pilsētas un pagasta pārvalde),…

Puikulē – dažādas veloaktivitātes

3. septembrī, Puikulē, notika velosipēdistu sacensības, kurās aktīvākie iedzīvotāji varēja mēroties nevis ātrumā, bet gan izturībā. Paralēli tām azartiskākie bija aicināti izmēģināt veiksmi dažādās jautrās, arī atjautības stafetēs – ar velosipēdu braukt pa dēļiem, mērot kādu posmu zigzagā vai pārvadāt grozā ābolu no viena spaiņa uz otru. – Tās bija…