Alojas Novads

Uzņēmēju konsultatīvā padome

Dibināta: 2014. gada 11. jūnijā

Otrais sastāvs ievēlēts 2015. gada 15. jūlijā

Trešais sastāvs ievēlēts 2017. gada 1. decembrī

Ceturtais sastāvs ievēlēts 2019.gada 19.septembrī

 

Kopā darbojas 11 padomes locekļi – 9 uzņēmēji un 2 pašvaldības pārstāvji.

 

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Andris Līvs (SIA “ELKOMS I”)

Padomes priekšsēdētāja vietniece: Ilze Caune (SIA „Aloja-Starkelsen”)

Edgars Eglītis (SIA “Upeslaivas.lv”)

Inese Veinberga (SIA “Tēraudiņi”)

Ilze Ozola (Saimnieciskā darbības veicēja)

Māris Siktārs (SIA “Draugu dārzs”)

Irita Neripa (SIA “Rekreācijas centrs „Vīķi””)

Uldis Mežulis (SIA “Rudzo”)

Toms Prokopovičs (ZS “Strautmaļi”)

Pašvaldības pārstājvi padomē:

Gunita Meļķe – Kažoka (Nekustamo īpašumu speciāliste)

Jana Mošura (Attīstības nodaļas vadītāja)

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

 

PROTOKOLI