Alojas Novads

Uzņēmēju konsultatīvā padome

Dibināta 2014. gada 11. jūnijā

Otrais sastāvs ievēlēts 2015. gada 15. jūlijā

Trešais sastāvs ievēlēts 2017. gada 1. decembrī

 

Padomes priekšsēdētāja: Ilze Caune

Padomes priekšsēdētājas vietniece: Viola Ķikute

Kopā darbojas 11 padomes locekļi – 9 uzņēmēji un 2 pašvaldības pārstāvji.

 

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs:

Alvis Bondars (SIA „Draugu Dārzs”)

Inga Možvillo (SIA „Saldo I.M.”)

Ilze Caune (SIA „Aloja-Starkelsen”)- priekšsēdētāja

Jolanta Apiņa (SIA „JVA Batlic”)

Māris Siktārs (SIA „Draugu Dārzs”) 

Normunds Minalto (z/s „Sunīši”)

Uldis Rumba (z/s “Teterīši”)

Viola Ķikute (SIA “Alewood”)- priekšsēdētājas vietniece

 

Pašvaldību padomē pārstāv Nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe – Kažoka un izpilddirektors Māris Beļaunieks.

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

 

PROTOKOLI