Aloja
29. jūlijā notiks Limbažu novada domes sēde
29. jūlijā notiks Limbažu novada domes sēde

29. jūlijā notiks Limbažu novada domes sēde

29. jūlijā, plkst. 15.00, notiks Limbažu novada domes sēde. Sēde notiks klātienē Alojas novada uzņēmējdarbības centrā “SALA” Liepu ielā 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, Limbažu novadā. Sēdes norisei varēs sekot līdzi Limbažu novada pašvaldības Youtube.com kontā: https://youtu.be/7fcDPwmmy60 Darba kārtībā: Informācija par Limbažu…

Limbažu novada domes jaunā vadība tiekas ar Alojas administrāciju
Limbažu novada domes jaunā vadība tiekas ar Alojas administrāciju

Limbažu novada domes jaunā vadība tiekas ar Alojas administrāciju

22. jūlija rītā Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un priekšsēdētāja otrais vietnieks Jānis Bakmanis tikās ar Alojas administrācijas nodaļu un iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. Apspriesto jautājumu loks bija diezgan plašs. Limbažu novada domes priekšsēdētājs D. Straubergs informēja par turpmākajiem…

21. jūlijā notiks Teritorijas attīstības komitejas sēde
21. jūlijā notiks Teritorijas attīstības komitejas sēde

21. jūlijā notiks Teritorijas attīstības komitejas sēde

21. jūlijā, plkst. 9.00, notiks Limbažu novada domes Teritorijas attīstības komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos. Darba kārtībā: Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66640030890, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu…

21. jūlijā notiks Finanšu komitejas sēde
21. jūlijā notiks Finanšu komitejas sēde

21. jūlijā notiks Finanšu komitejas sēde

21. jūlijā, plkst. 13.00, notiks Limbažu novada domes Finanšu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos. Darba kārtībā: Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.…

20. jūlijā notiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu; Sociālo un veselības jautājumu komiteju sēdes
20. jūlijā notiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu; Sociālo un veselības jautājumu komiteju sēdes

20. jūlijā notiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu; Sociālo un veselības jautājumu komiteju sēdes

20. jūlijā, plkst. 13.00, notiks Limbažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos. Darba kārtībā: Par Limbažu novada pašvaldības iestādes – Limbažu novada Sporta skola nosaukuma un nolikuma apstiprināšanu. Par…

Līdz jauna ģerboņa izstrādāšanai, Limbažu novada pašvaldība izmantos līdzšinējo Limbažu novada pašvaldības ģerboni
Līdz jauna ģerboņa izstrādāšanai, Limbažu novada pašvaldība izmantos līdzšinējo Limbažu novada pašvaldības ģerboni

Līdz jauna ģerboņa izstrādāšanai, Limbažu novada pašvaldība izmantos līdzšinējo Limbažu novada pašvaldības ģerboni

Saskaņā ar  Valsts  heraldikas komisijas sniegto viedokli, ja novadā, saglabājot tā līdzšinējo nosaukumu, ir notikušas būtiskas pārmaiņas, jaunievēlētajai pašvaldības domei šīs pārmaiņas ir jāizvērtē un jālemj vai tā izmantos jau esošo apstiprināto ģerboni vai tā nosaka, ka šāda izmantošana notiks…

Limbažu novada pašvaldības projektu konkursā var saņemt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai
Limbažu novada pašvaldības projektu konkursā var saņemt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Limbažu novada pašvaldības projektu konkursā var saņemt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Limbažu novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu, kurā iespējams saņemt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai. Projektu pieteikumu iesniegšana līdz š. g. 16. jūlijam. Pašvaldība konkursu organizē ar mērķi: nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, un veicināt to pieejamību; sniegt atbalstu…

Amatā iecelts Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otrais un trešais vietnieks
Amatā iecelts Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otrais un trešais vietnieks

Amatā iecelts Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otrais un trešais vietnieks

Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības nolikumu, pašvaldības izpilddirektoram ir trīs vietnieki. Jau informēts, ka 1. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēdē par Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju, līdz 2021. gada 8. augustam, iecēla līdzšinējo Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku…

Ievēlēti Limbažu novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki
Ievēlēti Limbažu novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki

Ievēlēti Limbažu novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki

8. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēdē ievēlēja četru Limbažu novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus un viņu vietniekus. Atgādinām, ka pastāvīgo komiteju sastāvs tika ievēlēts 1. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēdē. Par Finanšu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Limbažu…

Ar 1. jūliju Alojas, Salacgrīvas novadi tiek iekļauti Limbažu novadā
Ar 1. jūliju Alojas, Salacgrīvas novadi tiek iekļauti Limbažu novadā

Ar 1. jūliju Alojas, Salacgrīvas novadi tiek iekļauti Limbažu novadā

2020. gadā apstiprinātā administratīvi teritoriālā reforma paredzēja administratīvā iedalījuma maiņu un pašvaldību skaita samazinājumu. No š.g. 1. jūlija stājās spēka likums, kas paredz pāriet uz 43 pašvaldībām, tādejādi iekļaujot Limbažu novadā Salagrīvas un Alojas novadus. Turpmāk svarīgākā informācija būs pieejama: https://www.limbazi.lv