Alojas Novads

Izglītība

books-25159_640

 •  

 • Noteikumi par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Alojas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs  Lasīt šeit

  Noteikumi par bērnu uzņemšanu Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” un pirmsskolas grupās vispārizglītojošās skolās Lasīt šeit

  Kārtība, kādā Alojas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vidējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem Lasīt šeit

  Par Alojas novada domes galvojumu studiju kredīta saņemšanai Lasīt šeit

  Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alojas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai Lasīt šeit

  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Alojas novadā Lasīt šeit

  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas nolikums

  Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikums


Projekta “Skolas soma” pasākumi Alojas Ausekļa vidusskolā

Sākot no janvāra mūsu skolas (AAV) skolēni, Staiceles pamatskolas un Ozolmuižas pamatskolu skolēni redzējuši un dzirdējuši 3 projekta “Skolas soma” pasākumus. AAV 12. un 11.klases skolēni 1.martā apmeklēja Latvijas Dabas muzeju. Skolēni piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Nepērc viņu dzīvības”. Uzzināja daudz ko interesantu par pasaules aizsargājamiem dzīvniekiem un augiem, kurus apdraud…

ZINO Lielā zinātkāres diena Alojas Ausekļa vidusskolā

Lielā zinātkāres diena Alojas Ausekļa vidusskolā 1. – 6.klašu skolēniem notika projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros. 9.aprīļa rīts skolā sākās ar rosību zālē un klasēs. Tika nestas mazas un lielas kastes, plakāti ,kas izraisīja lielu zinātkāri. Un plkst.9 sākās nodarbības –Lego NXT, Misija Laiva un Zinātkāres…

PII “Auseklītis” mazie dziedātāji Dikļos

18.aprīlī Aloja pilsētas PII “Auseklītis” mazie dziedātāji kopā ar mūzikas skolotāju L. Aumeisteri devās uz Dikļu kultūras namu, lai iepriecinātu ar savu dziedāt prasmi arī cita novada iedzīvotājus. Ļoti priecājamies par uzaicinājumu!

Lieldienu brīnumu piedzīvoja PII “Auseklītis” bērni

15. aprīlī īstu Lieldienu brīnumu piedzīvoja PII “Auseklītis” bērni. Paveroties laukā pa logu, pārsteidza Lieldienu zaķis, kas blēņojās pagalmā. Kopā ar to tika iets rotaļās, dziedāts, un iepazītas Lieldienu tradīcijas, folklora un gūta neaizmirstama pieredze, svinot svētkus. Kopā būšanas prieks mijās ar Lieldienu noskaņām. Sagatavoja skolotāja L. Birzgale

Klavierspēles koncerts “Atnāc, ieklausies, pamēģini – VARBŪT..”

10.aprīlī Staiceles kultūras namā zālē notika Ritmiskā mūzikas festivāla “Spožās nots” ietvaros rīkotais Klavierspēles koncerts “Atnāc, ieklausies, pamēģini – VARBŪT..” Koncertā tika ietverts plašs klaviermūzikas klāsts sākot ar 17. un 18.gs. baroka laika mūzikas slavenākajiem komponistiem – J.S.Bahs un J.Pahelbels. Koncerts turpinājās ar pasaules slavenā Vīnes klasiķa V.A Mocarta sonāti…

Vilzēnos bērni kopā ar vecākiem uzstādījuši 26 putnu būrīšus

Saulainā 4. aprīļa pēcpusdienā PII „Auseklītis” Vilzēnu filiāles bērni un darbinieki devās laukā, lai atrastu mājvietu un piestiprinātu pašu gatavotos putnu būrīšus saviem jaunajiem draugiem. Grupas „Pelēni” bērni būrīšus gatavoja kopā ar saviem vecākiem bērnudārzā. Bet grupas „Taurenīši” un „Kamenītes” bērni tos gatavoja mājās. Liels prieks un lepnums bija bērnu…

Dziedošo bērnu koncerts-konkurss “Pīlēns 2019” Alojas PII “Auseklītis”

Pavasarīgajā joku dienā, 1.aprīlī, Alojas PII “Auseklītis” 26 bērni – dziedātāji  pieskandināja Vilzēnu filiāles zāli ar skanīgām dziesmām.  Katrs dalībnieks dziedāja vienu dziesmiņu, kuru izvēlējas un iemācījās kopā ar dziedāšanas skolotāju L. Aumeisteri.  Uzstāties publikas priekšā nav nemaz tik viegli, tāpēc Pepija iedrošināja dziedātājus kāpt uz skatuves un nodziedāt savu…

PII “Auseklītis” teritorijā uzstādīti 20 putnu būrīši

Alojas pilsētas PII “Auseklītis” teritorijā šobrīd ir uzstādīti 20 jauni mājokļi putniņiem. Milzīgs PALDIES vecākiem, kuri parūpējās par to, lai putniņiem būtu, kur uzvīt savu ligzdiņu. Katrs putnu būrītis ir gatavots ar mīlestību. Gaidīsim jaunos iemītniekus! Metodiķe Zanda Bīviņa

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēknei 2 vieta grafikas darbu konkursā “Siguldas līnija”

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Sabīne Liepiņa ieguva 2.vietu grafikas darbu konkursā “Siguldas līnija”, kurā šogad tika iesūtīti teju 200 darbi no 42 Latvijas mākslas skolām. Konkursu organizēja Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”, lai popularizētu grafikas tradīcijas, grafikas tehniku daudzveidību, godinātu un iepazītu mākslinieku Zigurdu Zuzi.  Sabīne Liepiņa piedalījās…

27.martā Staiceles kultūras namā notika Ritmiskās mūzikas festivāla “Spožās nots” ietvaros rīkotais vijoļspēles koncerts “Atnāc, ieklausies, pamēģini – VARBŪT..”

Koncertā piedalījās Staiceles Mūzikas un mākslas skolas Vijoļspēles audzēkņi un pedagogi. Kā pirmās uzstāsjās pašas jaunākās dalībnieces Kintija Puriņa un Sofija Sokolova. Turpinājumā skatījus priecēja dažāda rakstura skaņdarbi, dueti un vijolnieku ansamblis. Liels prieks, ka šo koncertu papildināja 2018.gada SMMS vijoļspēles absolvente Andra Rozenberga. Koncertlekcija notika sadarbībā ar Staiceles pamatskolu…