Alojas Novads

Izglītība

books-25159_640

 • Noteikumi par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Alojas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs  Lasīt šeit

  Noteikumi par bērnu uzņemšanu Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” un pirmsskolas grupās vispārizglītojošās skolās Lasīt šeit

  Kārtība, kādā Alojas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vidējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem Lasīt šeit

  Par Alojas novada domes galvojumu studiju kredīta saņemšanai Lasīt šeit

  Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alojas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai Lasīt šeit

  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Alojas novadā Lasīt šeit

  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas nolikums

  Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikums


Zinību diena Staiceles pamatskolā

Zinību diena Staiceles pamatskolā norisinājās 2. septembrī rīta saules ieskautā skolas pagalmā, kurā bija sapulcējušies gan lieli, gan mazi, lai kopīgi uzsāktu 2019./2020. mācību gada skolas gaitas. Pasākuma ieskaņā ar sveicieniem uzrunu teica skolas Skolēnu domes vadītājs Viesturs Titovs un direktore Sandra Brokāne. Direktore mudināja jauniešus vairāk strādāt un izzināt…

Zinību diena Alojas Ausekļa vidusskolā

Alojas Ausekļa vidusskolā Zinību dienas rīts sākās ar svinīgu 24 pirmklasnieku uzņemšanu un viņu skolotājas Ineses Strazdiņas sveikšanu. Katru 1. klases skolēnu pārējo skolēnu pulkā ieveda vecāki. Viņus ar smaidu sagaidīja 12.klases skolēni. Pēc skolas direktores Inas Šternfeldes svinīgās uzrunas, pirmklasnieki kopā ar 12. klases skolēniem nodziedāja Renāra Kaupera populāro dziesmiņu…

Alojas novada domes skolēnu autobusu maršruti 2019./2020. mācību gadam

40 vietīgais autobuss HN 8720 (autobusa vadītājs Modris Dūrēns) Uz skolu 6.30 Ungurpils- Staicele –  Mērnieki- 7.15 7.35 Staicele- Ungurpils8.00 Alojas Dienas Centrs – Urga 8.10–  Braslava 8.20- Vilzēni 8.258.40 Alojas autoosta Mājās 15.45  Aloja- Ungurpils16.00  Staicele- Rozēni -Mērnieki16.20 – Staicele16.40 Mājās b/d: 16.55  Aloja autoosta – Vilzēni17.00– Braslava- Urga 17.30 …

Jaunais mācību gads skaitļos

Novadā izglītības iestāžu pirmsskolas grupas šajā mācību gadā apmeklē 195 audzēkņi, no tiem obligātajā apmācībā no piecu gadu vecuma iesaistīti 83 audzēkņi. Novada vispārizglītojošajās skolās šogad mācās 419 skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, skolēnu skaitam ir tendence samazināties. Skolēnu sadalījums pa klašu grupām: 1. – 4. klasēs mācās 148…

SVEICAM ZINĪBU DIENĀ!

Lai sakrātā saules gaisma Jums palīdz ik dienu No iesāktā nenovērsties! Jauno mācību gadu uzsākot, novēlam visiem skolēniem un studentiem nemitīgu zinātkāri un radošas idejas, vecākiem – pacietību un pozitīvismu, atbalstot savas atvases skolas gaitās, taču pedagogiem – spēku, smaidu un nerimstošu iedvesmu visu mācību gadu! – Alojas novada domes…

Tikšanās ar Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvjiem Staicelē

14. augustā Staiceles jauniešu biedrību Pivālind apciemoja Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvji Renāte Mencendorfa un Edgars Muktins. Tikšanās laikā pārstāvji pastāstīja par priekšrocībām kādas ir biedriem, kas iestājas LJP , piemēram, mums būtu iespēja izmantot LJP kā platformu savu interešu aizstāvībai, izmantot LJP kā globālu resursu kā ietekmēt procesus valsts un…

Festivāls Projektu nakts 2019

9. un 10. augustā Staiceles jauniešu pārstāvis Viesturs Titovs kopā ar atbalsta personu Andu Timermani,  devās uz tematisku mācību vasaras festivālu Projektu nakts 2019, kuru organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Projektu nakts norisinās jau piekto gadu. Šogad tas notika Ikšķiles pludmalē. Festivāla mērķis ir palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē!…

Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā ķīmijas skolotāju

ALOJAS  AUSEKĻA  VIDUSSKOLA aicina darbā: ķīmijas skolotāju (uz nepilna laika slodzi) pamatskolas (profesijas kods: 2341 01) un vidusskolas (profesijas kods: 2330 01) klasēs; Algas likme, sākot no 750 EUR mēnesī. Informācija pa tālruni: 26433308 (direktore I.Šternfelde), e-pasts: alojas.vsk@aloja.lv *nepieciešamības gadījumā var izskatīt iespēju nodrošināt ar dzīvojamo platību.

Staiceles pamatskola aicina darbā

Staiceles pamatskola aicina darbā uz noteiktu laiku skolotāja palīgu pirmsskolas grupā (0,5 slodze). Pieteikumus sūtīt staicelespamatskola@aloja.lv  vai iesniegt personīgi, Staicelē, Sporta ielā 4- līdz 26.augustam.

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 3. transnacionālā vizīte

Skolotāji no partnerskolām Rakverē Igaunijā, Patrā Grieķijā, Kremonā Itālijā brauca ar mērķi gatavoties finanšu un satura gala atskaišu iesniegšanai. Vispirms ar anketu palīdzību tika analizēts projekts 2 gadu garumā, pārrunāti rezultāti un ietekme. Tad sekoja darbs pie finanšu un satura atskaites, tomēr lielākā daļa darba vēl katrai skolai veicama rudenī.…