Alojas Novads

Izglītība

books-25159_640

Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

Trešdien, 15. augustā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā…

Lasīt vairāk

Amatā apstiprināta Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītāja

Amatā apstiprināta Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītāja

Šodien, 10. augustā, Alojas novada domes ārkārtas sēdē deputāti par Alojas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju apstiprināja Sarmīti Freimani. S.Freimane pedagoģijas nozarē strādā kopš 1988. gada. Viņai ir pieredze izglītības vadības darbā, tāpat strādājusi ar pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. S.Freimane ieguvusi maģistra grādu skolvadībā, viņai ir arī darba pieredze logopēdijā,…

Lasīt vairāk

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 2. transnacionālā vizīte

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 2. transnacionālā vizīte

17.-21.jūlijā Rakverē Igaunijā tikās skolotāji no Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerskolām Itālijā, Grieķijā, Igaunijā un Alojas Ausekļa vidusskolas. Koordinējošo skolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Zinta Ādamsone un Vineta Tiltiņa.   Pirmkārt, tika sistemātiski analizēti un izvērtēti aizvadītie mācību braucieni uz Kremonu Itālijā un Alojas Ausekļa vidusskolu…

Lasīt vairāk

Alojas pilsētas bibliotēkā izstāde “Veiksmes simbols zilonis”

Alojas pilsētas bibliotēkā izstāde “Veiksmes simbols zilonis”

Izstādē izvietotas 66 ziloņu figūriņas no visdažādākajiem materiāliem – porcelāna, stikla, koka un vaska. Zaigai ziloņu kolekcija sākusi veidoties vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Ziloņi kolekcijā galvenokārt ir draugu un radu dāvināti suvenīri. Katra bērna un mazbērna pienākums ir no dažādām ekskursijām kā dāvaniņu atvest pa jaunam kolekcijas priekšmetam. Ziloņi…

Lasīt vairāk

Aptaujas anketa par brīvā laika pavadīšanas iespējām Alojas novadā

Aptaujas anketa par brīvā laika pavadīšanas iespējām Alojas novadā

  Aicinu izplatīt un pamudināt visus apkārtējos (īpaši jauniešus) aizpildīt aptaujas anketu par brīvā laika pavadīšanas iespējām Alojas novadā. Šis ir sākums, lai Alojas novadā sāktu darboties Alojas novada jauniešu dome, kura ar savu darbību novadā ieviesīs un tālāk attīstīs Jaunatnes politiku. Jaunieši ir novada nākotne. Lai mēs kopīgiem spēkiem…

Lasīt vairāk

Alojas Ausekļa vidusskola uzņēma viesus

Alojas Ausekļa vidusskola uzņēma viesus

11.-18.maijā Alojas Ausekļa vidusskolu apmeklēja Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerskolu skolēni un skolotāji no Itālijas, Igaunijas un Grieķijas. Dažiem tā bija atkal redzēšanās pēc projekta 1.brauciena uz Itāliju, citiem jaunas iepazīšanās. Pirms tikšanās skolēni strādāja gan pie projekta mājas darbiem, gan domāja, kā ar sevi Alojā…

Lasīt vairāk

Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju

Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju

Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, aicina piedalīties atklātā konkursā uz Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja amatu.   Pretendentam nepieciešamā izglītība un prasmes: izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; vismaz triju gadu darba pieredze izglītības…

Lasīt vairāk

Aicina darbā pirmsskolas izglītības metodiķi pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”

Aicina darbā pirmsskolas izglītības metodiķi pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”

Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, aicina darbā pirmsskolas izglītības metodiķi Alojas pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” ar struktūrvienību Vilzēnos (0,5 amata vienības).   Prasības pretendentam: augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija; pieredze pirmsskolas izglītības darbā vismaz 3 gadi; uz personu nav attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta…

Lasīt vairāk

Aloju apmeklēja Elctālskolas delegācija no Vācijas

Aloju apmeklēja Elctālskolas delegācija no Vācijas

No 21. jūnija līdz 25. jūnijam Alojā viesojās Elctālskolas delegācija 8 cilvēku sastāvā. Delegācijā bija skolas direktors Hervigs Zenks, kurš, tāpat kā sekretāre Mella Albinski, Aloju apmeklēja jau trešo reizi, kā arī Markuss Dencs, kurš mūsu pusē bijis vismaz 12 reizes un Elctālskolas 8. – 9.klašu skolēni Anna-Lena, Lilī, Laura,…

Lasīt vairāk