Izglītība | Alojas Novads
Alojas Novads

Izglītība

books-25159_640

Alojas novada izglītības attīstības koncepcija 2015.- 2020. gadam

Izglītības attīstības koncepcijas rīcības plāna aktualizētā versija

Skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

Skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

Alojas novada dome 2017. gada 1. martā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības…

Lasīt vairāk

Ar projekta atbalstu novada skolās dažādos izglītības pakalpojumus un mācību procesā attīstīs individuālo pieeju

Ar projekta atbalstu novada skolās dažādos izglītības pakalpojumus un mācību procesā attīstīs individuālo pieeju

Augustā Alojas novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Aloja novada vispārējās izglītības iestādēs.   Ar projekta atbalstu divu mācību gadu laikā skolās paredzētas vairākas aktivitātes, kas ļaus dažādot izglītības pakalpojumu pieejamību un individuālo pieeju mācību procesā. Ozolmuižas…

Lasīt vairāk

Vides izglītība – pētniecisko pratību veicinātāja

Vides izglītība – pētniecisko pratību veicinātāja

SIA ZAAO (ZAAO) arī šajā mācību gadā aicina izglītības iestādes apmeklēt interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, sekmētu interesi par dabas procesiem un iešanu dabā.   Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” ZAAO īsteno licencētu bērnu un jauniešu…

Lasīt vairāk

Ar biedrības atbalstu Alojas Ausekļa vidusskola tikusi pie grāmatu vākotāja

Ar biedrības atbalstu Alojas Ausekļa vidusskola tikusi pie grāmatu vākotāja

Vasarā, kad vēl skolēni atpūtās, kad skolotāji tikai plānoja savus darbus, bija cilvēks, kuram darbi pilnas rokas, lai sarūpētu dāvanu skolai. Tā ir biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” vadītāja un  mamma pirmklasniecei Līvai – Ineta Miezīte.   Jau pagājušajā gadā skolai bija sapnis par iekārtu, kas varētu apvākot grāmatas un…

Lasīt vairāk

Jauno mācību gadu sākuši Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi

Jauno mācību gadu sākuši Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi

4.septembrī Alojas Mūzikas un mākslas skolā pulcējās  audzēkņi, skolotāji un vecāki, lai svinīgi sāktu jauno mācību gadu. Pirms ieklausījāmies skolotāju novēlējumos, kopīgi dziedājām himnu un noskatījāmies prezentāciju par skolas darbu un paveikto iepriekšējā  gadā.   Sveicām jaunos audzēkņus mākslas programmās – Līvu Miezīti, Alisi Unguri, Kristeru Pēkšēnu, Gabrielu Barkēviču, Samantu…

Lasīt vairāk

Alojas Ausekļa vidusskola saņems Ekoskolas sertifikātu

Alojas Ausekļa vidusskola saņems Ekoskolas sertifikātu

12.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 132 skolas saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 69 skolas iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu.  Turpinot tradīciju, apbalvošanas svinību pasākums noritēs divās daļās – pirmajā daļā skolas saņems apbalvojumus un varēs iepazīties ar labās prakses piemēriem no iepriekšējā mācību…

Lasīt vairāk

Sākušās mācības Alojas Ausekļa vidusskolā

Sākušās mācības Alojas Ausekļa vidusskolā

Neskatoties uz dienas pelēcību, prieks un griba atkal pulcējusi skolēnus, skolotājus un vecākus Alojas Ausekļa vidusskolā. Šogad mācības uzsāk 261 skolēns no 1.-12.klasei. Esam stipri, jo pirmajā klasē mācības sāk 27 skolēni (audzinātāja Līga Kokina), kā arī vidusskolu papildina 10. klase ar 12 skolēniem. Uz pirmsskolas grupām Puikulē dodas 32…

Lasīt vairāk

Pateicība uzņēmējiem par finansiālu ieguldījumu konkursā “Sirds skolotājs”

Pateicība uzņēmējiem par finansiālu ieguldījumu konkursā “Sirds skolotājs”

30. augustā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “Sala” norisinājās ikgadējā pedagogu konference. Šī pedagogu sanākšanas reize bija īpaša ar to, ka pirmo reizi kādam no vispārizglītojošo skolu pedagogiem tika pasniegta naudas balva – 1000 eiro – nominācijā “Sirds skolotājs”.   Ar Alojas novada domes līdzdalību konkursu organizēja Alojas novada Uzņēmēju…

Lasīt vairāk

Staiceles vidusskolas mazpulks K. Ulmaņa Pikšās

Staiceles vidusskolas mazpulks K. Ulmaņa Pikšās

Staiceles vidusskolas mazpulcēniem mācību gads jau ceturto gadu iesākas ar braucienu uz Dobeles Pikšām, lai kopā ar citiem patriotiski noskaņotiem tautiešiem svinētu Mazpulku organizācijas dibinātāja Kārļa Ulmaņa 140. dzimšanas dienu.   Tāpat kā pagājušajā gadā – staicelieši kopā ar mazpulcēniem no 22 Latvijas mazpulkiem veidoja lielu ziedu paklāju. Šoreiz tematika:…

Lasīt vairāk