Alojas Novads

Domes sēdes

Komiteju un Domes sēdes 

2018.gada  14.augustā  plkst.13:00 Jūras ielā 13, Alojā (kultūras nama mazajā zālē)  notiks Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

2018.gada  16.augustā  plkst.09:00 Jūras ielā 13, Alojā (kultūras nama mazajā zālē) notiks Sociālās,  kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komitejas sēde.

2018.gada  16.augustā  plkst.10:00 Jūras ielā 13, Alojā (kultūras nama mazajā zālē)  notiks Finanšu un attīstības komitejas sēde.

Domes sēde notiks 2018.gada 23.augustā plkst.10:00, Jūras ielā 13 (kultūras nama lielajā zālē), Alojā.

 

10.augustā plkst.13:00, Alojā, Jūras ielā 13 (kultūras nama mazajā zālē) tiek izsludināta Alojas novada Domes  ārkārtas sēdeDarba kārtībā Alojas PII “Auseklītis” vadītāja apstiprināšanu amatā.

 

Lēmumi