Domes sēdes | Alojas Novads
Alojas Novads

Domes sēdes

Komiteju un Domes sēdes 

20. septembrī plkst.8.30 tiek sasaukta Domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība:

1.Par Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu telpu Puikulē remontu.

2.Par saistošo noteikumu Nr._“Grozījumi Alojas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

 

  • 19.septembrī plkst. 9 Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komitejas sēde.
  • 19. septembrī plkst. 13 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.
  • 20. septembrī plkst. 9 Finanšu un attīstības komitejas sēde.

Visas komiteju sēdes notiks Jūras ielā 13, Alojā (Alojas kultūras nama Mazajā zālē).

 

Domes sēde notiks 28.septembrī plkst. 10:00, Jūras ielā 13, Alojā (Alojas kultūras nama Lielajā zālē).

Darba kārtība

 

 

Lēmumi