Izsoles un konkursi | Alojas Novads
Alojas Novads

Izsoles un konkursi

Pārdod nekustamo īpašumu Rīgas iela 9B Alojā

Pārdod nekustamo īpašumu “Rūpniecības centrs” Brīvzemnieku pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja” Brīvzemnieku pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu–dzīvokli “Šalkas”-33, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Kalnāres”-4, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Nomas tiesību izsole neapdzīvojamai telpai – garāžām “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu – neapdzīvojamās telpas “Kalnāres”-4, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Lazdas”-2, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Nomas tiesību izsole pašvaldības nekustamajam īpašumam – “Mācību darbnīcas” garāžas Nr.5 un Nr.6, Brīvzemnieku pagasts

Nomas tiesību izsole - Nedzīvojamā telpa (kūts), telpa Nr.6, “Lazdu kūtis”, Braslavas pagasts

Pārdod nekustamo īpašumu-neapdzīvojamās telpas "Teikas"-601, Brīvzemnieku pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu-dzīvokli "Jaunaudzes" - 4, Braslavas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu "Šalkas-17", Brīvzemnieku pagastā

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.3, Braslavas pagasts

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.2, Braslavas pagasts

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.1, Braslavas pagasts

Nekustamais īpašums "Šalkas"-17, Brīvzemnieku pagasts

Nedzīvojamā telpa–kūts, telpa Nr.5 “Kūts Nr.4”, Brīvzemnieku pagasts

Nedzīvojamā telpa - kūts "Lazdu kūts", Braslavas pagastā

Pārdod pašvaldības meža īpašuma cirsmas

Nedzīvojamā telpa – garāžas, telpa Nr.4, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts

Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 3 “Kalnāres”, Braslavas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu - “Tīrumi 1”, Alojas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu - “Tīrumi 2”, Alojas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 1 "Elbreti 2", Alojas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu - “Palejas”-2, Alojas pagastā

Nomas tiesību izsole: neapdzīvojamas telpas - traktoru garāžas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsole - garāžas Nr. 1; 4; 5, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsole - auto garāžas Nr. 4; 5; 6; 7; 9; 13; 15, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Pārdod kustamo mantu - pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0614

Nomas tiesību izsole - darbnīcas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsole - darbnīcas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā