Izsoles un konkursi | Alojas Novads
Alojas Novads

Izsoles un konkursi

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Šalkas”-33, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Kalnāres”-4, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Nomas tiesību izsole neapdzīvojamai telpai – garāžām “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu – neapdzīvojamās telpas “Kalnāres”-4, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Lazdas”-2, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Nomas tiesību izsole pašvaldības nekustamajam īpašumam – “Mācību darbnīcas” garāžas Nr.5 un Nr.6, Brīvzemnieku pagasts

Nomas tiesību izsole - Nedzīvojamā telpa (kūts), telpa Nr.6, “Lazdu kūtis”, Braslavas pagasts

Pārdod nekustamo īpašumu-neapdzīvojamās telpas "Teikas"-601, Brīvzemnieku pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu-dzīvokli "Jaunaudzes" - 4, Braslavas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu "Šalkas-17", Brīvzemnieku pagastā

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.3, Braslavas pagasts

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.2, Braslavas pagasts

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.1, Braslavas pagasts

Nekustamais īpašums "Šalkas"-17, Brīvzemnieku pagasts

Nedzīvojamā telpa–kūts, telpa Nr.5 “Kūts Nr.4”, Brīvzemnieku pagasts

Nedzīvojamā telpa - kūts "Lazdu kūts", Braslavas pagastā

Pārdod pašvaldības meža īpašuma cirsmas

Nedzīvojamā telpa – garāžas, telpa Nr.4, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts

Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 3 “Kalnāres”, Braslavas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu - “Tīrumi 1”, Alojas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu - “Tīrumi 2”, Alojas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 1 "Elbreti 2", Alojas pagastā

Pārdod nekustamo īpašumu - “Palejas”-2, Alojas pagastā

Nomas tiesību izsole: neapdzīvojamas telpas - traktoru garāžas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsole - garāžas Nr. 1; 4; 5, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsole - auto garāžas Nr. 4; 5; 6; 7; 9; 13; 15, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Pārdod kustamo mantu - pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0614

Nomas tiesību izsole - darbnīcas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsole - darbnīcas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā