Alojas Novads

Iestādes

 • Salacgrīvas novada būvvalde Alojas novadā

   

  Būvvaldes vadītāja Ineta Cīrule (29343086, ineta.cirule@salacgriva.lv)

  Būvinspektors Artis Ukass (29457785, artis.ukass@salacgriva.lv)

  Pieņem: ceturtdienās no 14:00 – 16:00, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā SALA, Liepu ielā 3, Ungurpilī.

   

  Būvvaldes darbs 2016. gadā

  Būvniecības kārtība

  Pārejas posma regulējums

 •  

  SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”

   

  Kontakti:

  SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” vadītājs Ingus Štelcs – t.26666003

  e-pasts: ingus.stelcs@aloja.lv

   

  Avārijas bojājumu pieteikšana pa tālr. 26 409 362

  Mājas lapa – ansaimniekserviss.mozello.com

   

  Birojs Alojā:

  Tālrunis: 640 31 502

  E-pasts: sia.akd@inbox.lv

  Adrese: Kalēju iela 3A, Aloja, Alojas nov., LV 4064

   

  Birojs Staicelē:

  Tālrunis: 640 35 360

  e-pasts: staicelesku@inbox.lv

  Adrese: Lielā iela 7, Staicele, Alojas nov., LV 4043


   

  Uzņēmuma rekvizīti:

  SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”

  Reg.nr. 44103091517

  Jur. adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas nov.LV 4064

  Biroja adrese: Kalēju 3A, Aloja, Alojas nov., LV 4064

  AS Swedbank

  HABA LV22

  Konts LV 59 HABA 0551 0379 9521 3

   

  Darba laiks:
  P. 8:00-12:00 un 12:45-17:00

  O. 8:00-12:00 un 12:45-17:00

  T. 8:00-12:00 un 12:45-17:00

  C. 8:00-12:00 un 12:45-17:00

  P. 8:00-12:00 un 13:00-16:00

   

  SIA „Alojas novada Saimniekserviss” darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu un atkritumu likvidēšana, tvaika un karstā ūdens piegāde, ēku tīrīšana un uzkopšana, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi.

  Sabiedrība apsaimnieko un sniedz komunālos pakalpojumus pašvaldības dzīvojamās mājās, un veic privatizēto dzīvokļu māju apsaimniekošanu.

   

  Ūdenssaimniecības tarifi Alojas novada apdzīvotajās vietās:

  Apdzīvota vieta Ūdensapgādes tarifs EUR/m3

  (bez PVN)

  Kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 (bez PVN) Kopējais tarifs EUR/m3

  (bez PVN)

  Aloja 1,00 2,18 3,18
  Ungurpils 1,28 2,27 3,55
  Staicele 0,93 2,47 3,40
  Puikules ciems 1,32 1,51 2,83
  Puikules stacijas ciems 1,63 1,54 3,17
  Ozolmuižas ciems 0,78 1,23 2.01
  Vilzēni 0,69 1,79 2,48


  Izcenojumi sniegtajiem pakalpojumiem:

  N.p.k. Mērvienība Izcenojums bez PVN EUR PVN Kopā(LVL) Pamatojošsdokuments
  11. Traktora Valtra izmantošana Par stundu 21,12 4,44 25,56 SIA „ Alojas Komunālais dienests” valdes locekļa rīkojums Nr.31-v no 30.12.2010.
  12. Traktora MTZ-82 izmantošana  ar meža piekabi Par stundu 14,43 3,03 17,46 Alojas novada domes lēmums Nr.238 protokols Nr.10 10 # no 15.11.2006.
  13. Zāles pļaušana ar krūmgriezi Par stundu 8,54 1,79 10,33 SIA „ Alojas Komunālais dienests” valdes locekļa rīkojums Nr.13-v no 22.05.2013.

  Noteikumi par Alojas novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Lasīt šeit (ar veiktajiem grozījumiem)

   

 • Pašvaldības policija 

   

  Modris Lilenblats – atbildīgais par Staiceles pilsētu un pagastu, Braslavas pagastu. t.29169273. Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00, Staicelē, Lielā ielā 7, Staiceles pilsētas pārvaldes telpās 1.stāvā.

   

  Normunds Šults – atbildīgais par Alojas pilsētu un pagastu, Brīvzemnieku pagastu, t.25610097.  Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00 Alojā, Kalēju ielā 3A. 

   

 • Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

   

  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja (Alojā): Inga Neimane

  Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

  Kontakti: 29199014, dzimtsar.nod@aloja.lv

  Pieņemšanas laiki:  Pirmdienās, otrdienās un mēneša 1. un 3. trešdienā plkst.8-17.

   

  Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks (Alojā) atvaļinājumā no 13. līdz 24. augustam! Pakalpojumus var saņemt Staicelē vai jebkurā tuvākajā Dzimtsarakstu nodaļā.

   

  Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste (Staicelē): Ilga Šmite

  Adrese: Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novads, LV-4043
  Kontakti: 64023030, 26332687, dzimtsar.nod@aloja.lv

  Pieņemšanas laiks: darba dienās plkst.8-12 un plkst.13-17

   

  Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi

  Atkārtotas apliecības vai izziņas pieteikšana

  Pārskats par Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu

  Pasākums "Bērniņš ienāk pasaulē"

  Svinīgs pasākums "Zelta kāzas"

 • Alojas novada Bāriņtiesa

   

  Adrese: Limbažu iela 8, Aloja, Alojas novads
  Kontakti: 26155329, 64023924, barintiesa@aloja.lv

   

  Notariālās darbības veic:
  Alojā, Limbažu ielā 8 – Antra Ozola

  ● Braslavas pagasta pārvaldē – Lauma Meldere-Zute
  ● Brīvzemnieku pagasta pārvaldē – Aivars Peips
  ● Staiceles pilsētas pārvaldē – Laila Līsmane

   

  Darbinieki

  Alojas novada Bāriņtiesa veic šādas notariālās darbības

  Valsts nodevas

 • Sociālais dienests

   

  Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064

  Vadītāja: Inga Brente-Mieze (Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00)

  Kontakti: 64031220, 29476711, socdienests@aloja.lv

   

  Darba laiks:

  Pirmdienās no 8:30 – 18:00

  Otrdienās no 8:30 – 17:00

  Trešdienās no 8:30 – 17:00

  Ceturtdienās no 8:30 – 17:00

  Piektdienās no 8:30 – 16:00

   *Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30

   

  Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Alojas novada administratīvajā teritorijā.

  Sociālā dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīvesvietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt tai labvēlīgus apstākļus. Sociālā dienesta mērķis ir sniegt klientiem profesionālus sociālā darba pakalpojumus un atbalstu, izmantojot sociālā darba metodes, īpašu uzmanību veltot sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem, klientiem, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija un aprūpe.

  Kontakti

  Saistošie noteikumi

  Sociālās palīdzības pabalsti

  Valsts finansētie sociālie pakalpojumi

  Pašvaldības sociālie pakalpojumi

  Citi pakalpojumi