Iepirkumi | Alojas Novads
Alojas Novads

Iepirkumi

 • 2017.gads

  Publicēts 14.08.2017. Iepirkums “Gājēju ietves remontdarbi Staiceles pilsētas Dzirnavu ielas posmam

  Publicēts 14.08.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē

  Publicēts 26.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē

  Publicēts 24.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei

  Publicēts 07.07.2017. SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" iepirkums Alojas pilsētas apkures katla remonts

  Publicēts 07.07.2017. Iepirkums Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā

  Publicēts 20.06.2017. Iepirkums Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā

  Publicēts 14.06.2017. Iepirkums Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Staiceles vidusskolā” - Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta 1. daļai par šī likuma 2. pielikumā minētu pakalpojumu.

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Mēbeļu piegāde Alojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā

  Publicēts 24.05.2017. Iepirkums “Būvuzraudzība Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūvei

  Publicēts 19.05.2017. Iepirkums Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve PII “Auseklītis”

  Publicēts 12.04.2017. Iepirkums Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts

  Publicēts 14.03.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

  Publicēts 24.02.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

  Publicēts 04.01.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana

   

  2016.gads

  Publicēts 12.12.2016. Iepirkums Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā

  Publicēts 23.11.2016. Iepirkums Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts 22.11.2016. Iepirkums Zemes kadastrālā uzmērīšana Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 21.11.2016. Iepirkums Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana

  Publicēts 31.10.2016. Iepirkums Alojas novada Braslavas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 28.10.2016. Iepirkums Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 07.10.2016. Iepirkums Alojas novada kapsētu apsaimniekošana

  Publicēts 14.09.2016. Iepirkums “Būvprojekta izstrāde elektroietaišu ierīkošanai objektā “Alderi” Staiceles pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 23.08.2016. Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”

  Publicēts 16.08.2016. Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”

  Publicēts 03.08.2016. Iepirkums Audēju ielas Staicelē, Alojas novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

  Publicēts 03.08.2016. Iepirkums Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas "Sala" āra teritorijas labiekārtošana

  Publicēts 28.07.2016. Iepirkums Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Alojas novada izglītības iestādēm

  Publicēts 11.07.2016. Iepirkums Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts

  Publicēts 07.07.2016. Iepirkums Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams "Urga"

  Publicēts 10.06.2016. Iepirkums “Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”

  Publicēts 09.06.2016. Iepirkums “Pārtikas preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””

  Publicēts 07.06.2016. Iepirkums “Kartupeļu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 07.06.2016. Iepirkums “Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””

  Publicēts 06.06.2016. Iepirkums “Biroja un drukas tehnikas piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”

  Publicēts 03.06.2016. Iepirkums “Alojas novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 20.05.2016. Iepirkums "Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts 29.04.2016. Iepirkums "Saliekamo krēslu piegāde"

  Publicēts 29.04.2016. Iepirkums "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā"

  Publicēts 27.04.2016. Iepirkums "Specializēta pasažieru mikroautobusa piegāde SIA "Aprūpes nams "Urga""

  Publicēts 08.04.2016. Iepirkums "Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts 22.03.2016. Sarunu procedūra „Elektronisko sakaru tīkla izbūves darbi optiskā interneta pakalpojuma ierīkošanai Liepu ielā 3, Ungurpilī”

  Publicēts 14.01.2016. Iepirkums „Autoruzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai

  Publicēts 08.01.2016. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm

 • 2017.gads

  Publicēts 02.08.2017. SIA “Aprūpes nams “Urga”” iepirkums “Pārtikas produktu piegāde SIA “Aprūpes nams “Urga”””, identifikācijas Nr. AN”Urga”/2017/01

  Publicēts 07.07.2017. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts 26.05.2017. Iepirkums „Degvielas iegāde Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 23.05.2017. Iepirkums „Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūve

  Publicēts 23.05.2017. Iepirkums „Koplietošanas teritoriju uzturēšana Alojā un Staicelē

  Publicēts 22.03.2017. Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Alojas novada domes iestādēm

  2016.gads

  Publicēts 31.10.2016. Iepirkums „Alojas novada kapsētu apsaimniekošana

  Publicēts 19.09.2016. Iepirkums „Alojas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 01.03.2016. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 11.02.2016. Iepirkums "Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm"

 • Publicēts 22.09.2017. “Personas datu uzskaites operatora pakalpojumi 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 21.09.2017. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem un pieaugušajiem 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 20.09.2017. “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 20.09.2017. “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”

  Publicēts 18.09.2017. “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 18.09.2017. “Lekciju par seksuālo un reproduktīvo veselību vadīšana izglītības iestādēs 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 18.09.2017. “Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 18.09.2017. “Peldētapmācība un nodarbības baseinā 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 15.09.2017. “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)”

  Publicēts 08.09.2017.“Lekcija par atkarību profilaksi vadīšana izglītības iestādēs 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 08.09.2017. “Malkas piegāde Vīķu muižai”

  Publicēts 08.09.2017.“Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 06.09.2017.Peldētapmācība un nodarbības baseinā 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 04.09.2017.Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana Ozolmuižas pils ēkai, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 28.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana

  Publicēts 25.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)

  Publicēts 22.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)

  Publicēts 18.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Puikules pamatskolas telpās

  Publicēts 20.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā projekta “Green Railway” ietvaros”

  Publicēts 07.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās izpētes veikšana Mācību darbnīcu divām ēkām Ozolmuižā

  Publicēts 05.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā”

  Publicēts 30.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”

  Publicēts 29.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde”

  Publicēts 20.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Mauriņa traktora piegāde Brīvzemnieku pagasta pārvaldei”

  Publicēts 30.05.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā”

  Publicēts 24.04.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 17.02.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no koku un krūmu apauguma gājēju un velo takas izveidei”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Pazemes ūdeņu kontrole rekultivēto izgāztuvju “Reiši”, “Ozoli” un “Mežiņi” teritorijā 2017. un 2018. gadā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Labiekārtota laukuma - pandusa ierīkošana pie Alojas Ausekļa vidusskolas”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve lietus ūdeņu novadīšanai Staiceles pilsētā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Dzīvokļa Nr.11 remonts Šalkās, Ozolmuižā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas novada pašvaldībā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Ausekļa vidusskolas, Alojas muzeja un Staiceles vidusskolas ēkām

 • Iepirkumu plāns

Iepirkumu arhīvs