Alojas Novads

Iepirkumi

 • 2018.gads

  Publicēts 15.11.2018. Iepirkums Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2018/26

  Publicēts 09.11.2018. Iepirkums Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2018/26

  Publicēts 30.10.2018. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Vīķi” muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai un nekustamā īpašuma “Vīķi” saimniecības ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai", identifikācijas Nr.AND/2018/24

  Publicēts 04.09.2018. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2018/22”

  Publicēts 31.08.2018. Iepirkums „Laukuma un dēļu grīdas izbūve tirdzniecības vietas izveidei Alojā, identifikācijas Nr. AND/2018/21”

  Publicēts 29.08.2018. Iepirkums „Uzgaidāmās telpas un labierīcību remonts ēkā Valmieras ielā 4, Alojā”, identifikācijas Nr. AND/2018/20”

  Publicēts 27.08.2018. Iepirkums Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos”, identifikācijas Nr. AND/2018/19”

  Publicēts 01.08.2018. Iepirkums „Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2018./2019. gada apkures sezonai”

  Publicēts 13.07.2018. Iepirkums Būvuzraudzība telpu grupas lietošanas mērķa maiņai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”

  Publicēts 06.07.2018. Iepirkums „Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”

  Publicēts 22.06.2018. Iepirkums „Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts”

  Publicēts 21.06.2018. Iepirkums „Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 15.06.2018. Iepirkums „Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana”

  Publicēts 08.06.2018. Iepirkums „Vidi degradējošo teritoriju sakārtošana un būvgružu drupināšana”

  Publicēts 25.05.2018. Iepirkums „Fizisko personu datu apstrādes atbilstības izvērtējums un datu aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai”

  Publicēts 23.03.2018. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 20.03.2018. Iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”

  Publicēts 15.03.2018. Iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”

  Publicēts 02.02.2018. Iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība lietošanas mērķa maiņai telpu grupai ar pārbūvi, teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 11.01.2018. Iepirkums „Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze”

  2017. gads

  Publicēts 22.12.2017. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada grants ceļu pārbūvei”

  Publicēts 14.12.2017. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”

  Publicēts 8.12.2017. Iepirkums „Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai”

  Publicēts 8.12.2017. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”

  Publicēts 27.11.2017. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 13.10.2017. Iepirkums „Dabaszinību kabineta aprīkojuma iegāde Staiceles vidusskolai”

  Publicēts 28.09.2017. SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" iepirkums „Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai”

  Publicēts 14.08.2017. Iepirkums “Gājēju ietves remontdarbi Staiceles pilsētas Dzirnavu ielas posmam

  Publicēts 14.08.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē

  Publicēts 26.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē

  Publicēts 24.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei

  Publicēts 07.07.2017. SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" iepirkums Alojas pilsētas apkures katla remonts

  Publicēts 07.07.2017. Iepirkums Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā

  Publicēts 20.06.2017. Iepirkums Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā

  Publicēts 14.06.2017. Iepirkums Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Staiceles vidusskolā” - Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta 1. daļai par šī likuma 2. pielikumā minētu pakalpojumu.

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Mēbeļu piegāde Alojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā

  Publicēts 24.05.2017. Iepirkums “Būvuzraudzība Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūvei

  Publicēts 19.05.2017. Iepirkums Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve PII “Auseklītis”

  Publicēts 12.04.2017. Iepirkums Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts

  Publicēts 14.03.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

  Publicēts 24.02.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

  Publicēts 04.01.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana

   

  2016.gads

  Publicēts 12.12.2016. Iepirkums Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā

  Publicēts 23.11.2016. Iepirkums Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts 22.11.2016. Iepirkums Zemes kadastrālā uzmērīšana Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 21.11.2016. Iepirkums Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana

  Publicēts 31.10.2016. Iepirkums Alojas novada Braslavas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 28.10.2016. Iepirkums Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 07.10.2016. Iepirkums Alojas novada kapsētu apsaimniekošana

  Publicēts 14.09.2016. Iepirkums “Būvprojekta izstrāde elektroietaišu ierīkošanai objektā “Alderi” Staiceles pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 23.08.2016. Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”

  Publicēts 16.08.2016. Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”

  Publicēts 03.08.2016. Iepirkums Audēju ielas Staicelē, Alojas novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

  Publicēts 03.08.2016. Iepirkums Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas "Sala" āra teritorijas labiekārtošana

  Publicēts 28.07.2016. Iepirkums Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Alojas novada izglītības iestādēm

  Publicēts 11.07.2016. Iepirkums Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts

  Publicēts 07.07.2016. Iepirkums Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams "Urga"

  Publicēts 10.06.2016. Iepirkums “Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”

  Publicēts 09.06.2016. Iepirkums “Pārtikas preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””

  Publicēts 07.06.2016. Iepirkums “Kartupeļu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 07.06.2016. Iepirkums “Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””

  Publicēts 06.06.2016. Iepirkums “Biroja un drukas tehnikas piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”

  Publicēts 03.06.2016. Iepirkums “Alojas novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 20.05.2016. Iepirkums "Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts 29.04.2016. Iepirkums "Saliekamo krēslu piegāde"

  Publicēts 29.04.2016. Iepirkums "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā"

  Publicēts 27.04.2016. Iepirkums "Specializēta pasažieru mikroautobusa piegāde SIA "Aprūpes nams "Urga""

  Publicēts 08.04.2016. Iepirkums "Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts 22.03.2016. Sarunu procedūra „Elektronisko sakaru tīkla izbūves darbi optiskā interneta pakalpojuma ierīkošanai Liepu ielā 3, Ungurpilī”

  Publicēts 14.01.2016. Iepirkums „Autoruzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai

  Publicēts 08.01.2016. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm

 • 2018. gads

  Publicēts 05.11.2018. Iepirkums "Alojas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā, identifikācijas Nr. AND/2018/25"

  Publicēts 11.10.2018. Iepirkums "Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē””, identifikācijas Nr. AND/2018/23

  Publicēts 24.08.2018. Iepirkums "Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm un SIA "Alojas novada Saimniekserviss" vajadzībām", identifikācijas Nr. AND/2018/17

  Publicēts 24.08.2018. Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Alojas novada domes iestādēm", identifikācijas Nr. AND/2018/18

  Publicēts 14.08.2018. Iepirkums „Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve", identifikācijas Nr. AND/2018/16

  Publicēts 10.08.2018. Iepirkums „Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve", identifikācijas Nr. AND/2018/15

  Publicēts 08.08.2018. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm un SIA “Alojas novada Saimniekserviss” vajadzībām”, identifikācijas Nr. AND/2018/14

  Publicēts 20.07.2018. Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2018/13

  2017.gads

  Publicēts 28.12.2017. Iepirkums „„Alojas novada grants ceļu pārbūve”, identifikācijas Nr. AND/2017/29/ELFLA

  Publicēts 02.11.2017. Iepirkums „Alojas novada grants ceļu pārbūve”, identifikācijas Nr. AND/2017/24/ELFLA

  Publicēts 04.10.2017. Iepirkums “Elektroenerģijas iegāde”, identifikācijas Nr. AND/2017/22

  Publicēts 02.10.2017. SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” iepirkums “Kokskaidu granulu piegāde Alojas Novada Saimniekserviss vajadzībām”, identifikācijas Nr. ANSS /2017/2

  Publicēts 02.08.2017. SIA “Aprūpes nams “Urga”” iepirkums “Pārtikas produktu piegāde SIA “Aprūpes nams “Urga”””, identifikācijas Nr. AN”Urga”/2017/01

  Publicēts 07.07.2017. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts 26.05.2017. Iepirkums „Degvielas iegāde Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 23.05.2017. Iepirkums „Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūve

  Publicēts 23.05.2017. Iepirkums „Koplietošanas teritoriju uzturēšana Alojā un Staicelē

  Publicēts 22.03.2017. Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Alojas novada domes iestādēm

  2016.gads

  Publicēts 31.10.2016. Iepirkums „Alojas novada kapsētu apsaimniekošana

  Publicēts 19.09.2016. Iepirkums „Alojas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 01.03.2016. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 11.02.2016. Iepirkums "Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm"

 • Publicēts 15.11.2018. “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”

  Publicēts 07.11.2018. “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”

  Publicēts 07.11.2018. “Ziemas riepu iegāde”

  Publicēts 01.11.2018. “Drupinātā materiāla iestrāde Alojas pilsētas un pagastu ceļiem”

  Publicēts 01.11.2018. “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”

  Publicēts 01.11.2018. “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 18.10.2018. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Publicēts 15.10.2018. “Slēpošanas nodarbību vadīšana 2018. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros”

  Publicēts 15.10.2018. “Caurtekas maiņa un iebrauktuves izbūve ceļa posmā “Liepiņas – Kabi”, Staiceles pagastā”

  Publicēts 15.10.2018. “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicelē, Alojas novadā”

  Publicēts 15.10.2018. “Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Sociālā mājā Ausekļa ielā 3a, Alojā”

  Publicēts 15.10.2018. “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas uzstādīšana un paplašināšana Staiceles kultūras namam”

  Publicēts 12.10.2018. “Lekciju par atkarību profilaksi vadīšana izglītības iestādēs 2018. un 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros ”

  Publicēts 12.10.2018. “Lekciju par seksuālo un reproduktīvo veselību vadīšana izglītības iestādēs 2018. un 2019. gadā projekta pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Publicēts 08.10.2018. “Peldētapmācība skolēniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Publicēts 07.09.2018. “Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana Rīgas ielā 4, Alojā”, identifikācijas Nr. CA/2018/19”

  Publicēts 04.09.2018. “Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Sociālā mājā Ausekļa ielā 3a, Alojā”, identifikācijas Nr. CA/2018/18”

  Publicēts 31.08.2018. “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas uzstādīšana un paplašināšana Staiceles kultūras namam”

  Publicēts 30.08.2018. “Ozolmuižas pamatskolas sporta zāles logu maiņa”

  Publicēts 30.08.2018. “Logu un durvju nomaiņa pašvaldības daudzdzīvokļu mājām “Nākotnes” Nr.5 un “Nākotnes” Nr. 6, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 30.08.2018. “Logu nomaiņa Rīgas ielā 5, Alojā, Alojas novadā”

  Publicēts 29.08.2018. “Staiceles kultūras nama skatuves aizkaru nomaiņa”

  Publicēts 13.08.2018. “Dabīgās grants uzbēršana un izlīdzināšana”

  Publicēts 13.08.2018. “Alojas novada domes īpašumā esošā transportlīdzekļa OCTA un KASKO apdrošināšana”

  Publicēts 10.08.2018. “Staiceles kultūras nama aizkaru nomaiņa”

  Publicēts 24.07.2018. “Logu un durvju nomaiņa pašvaldības daudzdzīvokļu mājām “Nākotnes” Nr.5 un “Nākotnes” Nr. 6, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 12.07.2018. “Apkures krāšņu remonta darbi”

  Publicēts 02.07.2018. “Jumta remonts daudzdzīvokļu ēkai “Šalkas”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 10.05.2018. “Apgaismes tīklu izbūve Nākotnes ielā, Vilzēnos, Braslavas pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 10.05.2018. “Malkas piegāde Alojas novada pašvaldībai”

  Publicēts 13.04.2018. “Ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide un apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana nodošanai Valsts zemes dienestam Alojas novada pašvaldībai”

  Publicēts 06.02.2018. “Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām “Sabiedriskajā centrā” Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 22.12.2017. „Pieminekļa laukuma labiekārtojums”

  Alojas novada domes informatīvā izdevuma Alojas Novada Vēstis izdošana

  Vadības automatizācijas sistēmas papildināšana, programmēšana un izejmateriālu iegāde uzņēmējdarbības centram SALA, Ungurpilī, Liepu ielā 3, Alojas pagastā, Alojas novadā

  Publicēts 23.10.2017. “Alojas kultūras nama pagraba grīdas remonta darbi”

  Publicēts 19.10.2017. “Inventāra piegāde veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 11.10.2017. “Ozolmuižas pils balkona pārseguma atslogošana”

  Publicēts 10.10.2017. “Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 10.10.2017. “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 10.10.2017. “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 10.10.2017. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 04.10.2017. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 03.10.2017. “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”

  Publicēts 02.10.2017. “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 02.10.2017. “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 22.09.2017. “Personas datu uzskaites operatora pakalpojumi 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 21.09.2017. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem un pieaugušajiem 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 20.09.2017. “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 20.09.2017. “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”

  Publicēts 18.09.2017. “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 18.09.2017. “Lekciju par seksuālo un reproduktīvo veselību vadīšana izglītības iestādēs 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 18.09.2017. “Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 18.09.2017. “Peldētapmācība un nodarbības baseinā 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 15.09.2017. “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)”

  Publicēts 08.09.2017.“Lekcija par atkarību profilaksi vadīšana izglītības iestādēs 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 08.09.2017. “Malkas piegāde Vīķu muižai”

  Publicēts 08.09.2017.“Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 06.09.2017.Peldētapmācība un nodarbības baseinā 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 04.09.2017.Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana Ozolmuižas pils ēkai, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 28.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana

  Publicēts 25.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)

  Publicēts 22.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)

  Publicēts 18.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Puikules pamatskolas telpās

  Publicēts 20.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā projekta “Green Railway” ietvaros”

  Publicēts 07.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās izpētes veikšana Mācību darbnīcu divām ēkām Ozolmuižā

  Publicēts 05.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā”

  Publicēts 30.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”

  Publicēts 29.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde”

  Publicēts 20.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Mauriņa traktora piegāde Brīvzemnieku pagasta pārvaldei”

  Publicēts 30.05.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā”

  Publicēts 24.04.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 17.02.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no koku un krūmu apauguma gājēju un velo takas izveidei”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Pazemes ūdeņu kontrole rekultivēto izgāztuvju “Reiši”, “Ozoli” un “Mežiņi” teritorijā 2017. un 2018. gadā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Labiekārtota laukuma - pandusa ierīkošana pie Alojas Ausekļa vidusskolas”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve lietus ūdeņu novadīšanai Staiceles pilsētā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Dzīvokļa Nr.11 remonts Šalkās, Ozolmuižā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas novada pašvaldībā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Ausekļa vidusskolas, Alojas muzeja un Staiceles vidusskolas ēkām

  [/su_accordion]

 • Iepirkumu plāns

Iepirkumu arhīvs