Iepirkumi | Alojas Novads
Alojas Novads

Iepirkumi

 • 2017.gads

  Publicēts 26.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē

  Publicēts 24.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei

  Publicēts 07.07.2017. SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" iepirkums Alojas pilsētas apkures katla remonts

  Publicēts 07.07.2017. Iepirkums Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā

  Publicēts 20.06.2017. Iepirkums Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā

  Publicēts 14.06.2017. Iepirkums Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Staiceles vidusskolā” - Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta 1. daļai par šī likuma 2. pielikumā minētu pakalpojumu.

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Mēbeļu piegāde Alojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā

  Publicēts 24.05.2017. Iepirkums “Būvuzraudzība Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūvei

  Publicēts 19.05.2017. Iepirkums Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve PII “Auseklītis”

  Publicēts 12.04.2017. Iepirkums Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts

  Publicēts 14.03.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

  Publicēts 24.02.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

  Publicēts 04.01.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana

   

  2016.gads

  Publicēts 12.12.2016. Iepirkums Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā

  Publicēts 23.11.2016. Iepirkums Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts 22.11.2016. Iepirkums Zemes kadastrālā uzmērīšana Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 21.11.2016. Iepirkums Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana

  Publicēts 31.10.2016. Iepirkums Alojas novada Braslavas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 28.10.2016. Iepirkums Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 07.10.2016. Iepirkums Alojas novada kapsētu apsaimniekošana

  Publicēts 14.09.2016. Iepirkums “Būvprojekta izstrāde elektroietaišu ierīkošanai objektā “Alderi” Staiceles pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 23.08.2016. Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”

  Publicēts 16.08.2016. Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”

  Publicēts 03.08.2016. Iepirkums Audēju ielas Staicelē, Alojas novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

  Publicēts 03.08.2016. Iepirkums Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas "Sala" āra teritorijas labiekārtošana

  Publicēts 28.07.2016. Iepirkums Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Alojas novada izglītības iestādēm

  Publicēts 11.07.2016. Iepirkums Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts

  Publicēts 07.07.2016. Iepirkums Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams "Urga"

  Publicēts 10.06.2016. Iepirkums “Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”

  Publicēts 09.06.2016. Iepirkums “Pārtikas preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””

  Publicēts 07.06.2016. Iepirkums “Kartupeļu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 07.06.2016. Iepirkums “Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””

  Publicēts 06.06.2016. Iepirkums “Biroja un drukas tehnikas piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”

  Publicēts 03.06.2016. Iepirkums “Alojas novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 20.05.2016. Iepirkums "Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts 29.04.2016. Iepirkums "Saliekamo krēslu piegāde"

  Publicēts 29.04.2016. Iepirkums "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā"

  Publicēts 27.04.2016. Iepirkums "Specializēta pasažieru mikroautobusa piegāde SIA "Aprūpes nams "Urga""

  Publicēts 08.04.2016. Iepirkums "Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts 22.03.2016. Sarunu procedūra „Elektronisko sakaru tīkla izbūves darbi optiskā interneta pakalpojuma ierīkošanai Liepu ielā 3, Ungurpilī”

  Publicēts 14.01.2016. Iepirkums „Autoruzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai

  Publicēts 08.01.2016. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm

  2015.gads

  Publicēts 17.12.2015. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā

  Publicēts 15.12.2015. Sarunu procedūra „SIA "ZZ Dats" Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšana un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā

  Publicēts 09.12.2015. Iepirkums „Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana

  Publicēts 02.12.2015. Iepirkums „Zemes kadastrālā uzmērīšana Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 19.11.2015. Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada domes autobusiem”

  Publicēts 11.11.2015. Iepirkums „Būvuzraudzība valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūvei”

  Publicēts 05.11.2015. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 01.10.2015. Iepirkums „Kurināmās šķeldas piegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2015./2016.gada un 2016/2017.g.apkures sezonām”

  Publicēts 14.09.2015. Iepirkums „Piebraucamā ceļa būve ūdens ņemšanas vietai Ungurpilī

  Publicēts 02.09.2015. Iepirkums „Ēkas Rīgas ielā 4, Alojā, daļas pārbūve Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei

  Publicēts 02.09.2015. Iepirkums „Jauna mikroautobusa iegāde Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 28.07.2015. Iepirkums Alojas un Staiceles pilsētas ielu satiksmes drošības uzlabošanas un satiksmes organizācijas plānošanas dokumentu izstrāde, transporta infrastruktūras datu bāzes izveidošana ģeogrāfiskās informācijas sistēmā

  Publicēts 27.07.2015. Iepirkums „Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants segumu remonts

  Publicēts 11.06.2015. Iepirkums Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve pansionātā "Urga"

  Publicēts 02.06.2015. Iepirkums „Alojas sporta halles zāles grīdas remonts

  Publicēts 26.05.2015. Iepirkums „Lokālo bezvadu datortīklu izveide publiskajos interneta pieejas punktos”

  Publicēts 24.04.2015. Iepirkums „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 22.04.2015. Iepirkums „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alojas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Staiceles pilsētā”

  Publicēts 22.04.2015. Iepirkums „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alojas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Alojas pilsētā”

  Publicēts 21.04.2015. Iepirkums „Datortehnikas iegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 13.04.2015. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai”

  Publicēts 09.04.2015. Iepirkums „Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana”

  Publicēts 09.04.2015. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai”

  Publicēts 16.03.2015. Iepirkums „Informāciju tehnoloģiju uzturēšana un nodrošināšana Alojas novada domes struktūrvienībās”

  Publicēts 16.03.2015. Iepirkums „Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”

  Publicēts 06.03.2015. Iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada dienās”

  Publicēts 24.02.2015. Iepirkums „Iebrauktuves un gājēju ietves pārbūve pie Vilzēnu tautas nama”

  Publicēts 03.02.2015. Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde Staiceles vidusskolas pārbūvei”

  Publicēts 23.01.2015. Iepirkums „Medikamentu, medicīnas preču un inkontinences preču piegāde pansionātam „Urga” un DTRC „Vīķi” 2015. gadā”

  Publicēts 22.01.2015. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

   

  2014.gads

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gadā”

  Iepirkums „Kurināmās šķeldas piegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2014./2015.gada apkures sezonai

  Publicēts 30.09.2014. Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 29.09.2014. Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 23.09.2014. Sarunu procedūras uzaicinājums „Dzesētavu piegāde Alojas novada pašvaldībai”

  Publicēts 18.09.2014. Iepirkums „Būvuzraudzības veikšana objektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija””

  Publicēts 11.08.2014. Iepirkums „Sporta inventāra piegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”

  Publicēts: 08.07.2014. Iepirkuma priekšmets „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas Ausekļa vidusskolā”

  Publicēts: 18.06.2014. Iepirkums „Ietves un stāvvietas izbūve Jūras ielā, Alojā”

  Publicēts: 12.06.2014. Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada pašvaldības autotransportam”

  Publicēts: 10.06.2014. Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada pašvaldības autotransportam”

  Publicēts: 14.05.2014. Iepirkums „Pamatlīdzekļu vērtēšana, ieguldīšanai pašvaldības kapitālsabiedrības pamatkapitālā”

  Publicēts: 29.04.2014. Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam izstrāde”

  Publicēts: 02.04.2014. Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam izstrāde”

  Publicēts: 07.03.2014. Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam izstrāde”

  Publicēts: 07.03.2014. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

   

  2013.gads

  Publicēts: 04.12.2013. Iepirkums „Medikamentu, medicīnas preču un inkontinences preču piegāde pansionātam „Urga” un DTRC „Vīķi” 2014.gadā”

  Publicēts: 13.11.2013. Iepirkums „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai”

  Publicēts: 12.11.2013. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.gadā”

  Publicēts: 05.08.2013. Iepirkums „Apkures katlu remonts un siltumskaitītāju uzstādīšana Staicelē”

  Publicēts: 23.08.2013. Iepirkums „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”

  Publicēts: 09.08.2013. Iepirkums „Teritorijas labiekārtošanas darbi un jaunas artēziskās akas izbūve projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007)”

  Publicēts: 08.08.2013. Iepirkums „Salacas upes tīrīšana un atpūtas vietas izveide Staicelē”

  Publicēts: 18.07.2013. Iepirkums „Rotaļu un atpūtas laukuma izveide Puikulē”

  Publicēts: 16.07.2013. Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Staiceles vidusskolā.

  Publicēts: 19.06.2013. Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības rekonstrukcija”

  Publicēts: 14.06.2013. Iepirkums „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija”

  Publicēts: 30.04.2013. Iepirkums Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros

  Publicēts: 26.04.2013. Iepirkums „Alojas novada Alojas mūzikas un mākslas skolas ēkas Jūras ielā 39a vienkāršotā renovācija”

  Publicēts: 23.04.2013. Iepirkums „Automašīnu iegāde Alojas novada Sociālā dienesta un pašvaldības policijas vajadzībām”

  Publicēts: 22.04.2013. Iepirkums Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

  Publicēts: 04.04.2013. Iepirkums „Logopēdiskā centra izveidošana Alojas Ausekļa vidusskolā”

  Publicēts:19.03.2013. Iepirkums „Alojas novada Staiceles pārvaldes teritorijas ielu un ceļu klātnes ar grants segumu ikdienas uzturēšana”

  Publicēts:19.03.2013. Iepirkums „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”

  Publicēts: 12.03.2013. Iepirkums „Kancelejas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 18.02.2013. Iepirkums „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija

  Publicēts: 18.02.2013. Iepirkums „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana

  Publicēts: 06.02.2013. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 01.02.2013. Iepirkums „Informāciju tehnoloģiju uzturēšana un nodrošināšana Alojas novada domes struktūrvienībās”

  Publicēts: 30.01.2013. Iepirkums „Saimniecības preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 22.01.2013. Iepirkums „Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā

  Publicēts: 21.01.2013. Iepirkums "Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm"

   

  2012.gads

  Publicēts: 12.11.2012. Iepirkumu "Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2012./2013. gada apkures sezonai."

  Publicēts: 30.10.2012. Iepirkums: “Medikamentu un medicīnas preču piegāde Alojas novada pansionātam „Urga” un pansionāta „Urga” struktūrvienībai „Vīķi” darba terapijas un rehabilitācijas centram”

  Publicēts: 04.10.2012. Cenu aptauja energoaudita veikšanai.

  Publicēts: 07.09.2012. Iepirkums "Šķeldas sagatavošana un piegāde Alojas pilsētas katlu mājai "

  Publicēts: 21.08.2012. Iepirkums: "Alojas novada Staiceles pārvaldes teritorijas ielu un ceļu klātnes ar grants segumu ikdienas uzturēšana"

  Publicēts: 17.08.2012. Iepirkums: "Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām"

  Publicēts: 18.07.2012. Iepirkums: Papildus būvdarbi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās

  Publicēts: 16.07.2012. Cenu aptauja „Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai plānošanas dokumentiem Alojas novada teritorijas plānojums un Alojas novada attīstības programma”

  Publicēts: 06.07.2012. Iepirkums: „Alojas novada Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija’’

  Publicēts: 04.07.2012. Iepirkums: „Alojas novada Staiceles vidusskolas sporta zāles remonts ”

  Publicēts: 04.07.2012. Iepirkums: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151 ietvaros”

  Publicēts: 04.07.2012. Iepirkums: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154 ietvaros”

  Publicēts: 28.06.2012. Iepirkums: Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana

  Publicēts: 14.06.2012. Iepirkums "Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām"

  Publicēts: 14.06.2012. Iepirkums Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts

  Publicēts: 03.05.2012. Iepirkums „Alojas kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija”

  Publicēts: 13.04.2012. Iepirkums ”Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām”

  Publicēts: 12.04.2012. Iepirkums “Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 27.01.2012. Iepirkuma priekšmets: "Multimediju sistēmu iegāde, piegāde un uzstādīšana Alojas un Staiceles pilsētu bibliotēkās"

  Publicēts: 23.01.2012. Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 10.01.2012. Iepirkuma priekšmets: „Multimedīju sistēmas iegāde, piegāde un uzstādīšana Alojas un Staiceles kultūras namos”

  Publicēts: 10.01.2012. Iepirkuma priekšmets: „Saimniecības preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

   

  2011.gads

  Publicēts: 17.11.2011. Iepirkuma priekšmets:Apmācību vadītāju pakalpojumu sniegšana projekta „Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros”"

  Publicēts: 12.10.2011. Iepirkuma priekšmets:Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros

 • 2017.gads

  Publicēts 07.07.2017. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts 26.05.2017. Iepirkums „Degvielas iegāde Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 23.05.2017. Iepirkums „Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūve

  Publicēts 23.05.2017. Iepirkums „Koplietošanas teritoriju uzturēšana Alojā un Staicelē

  Publicēts 22.03.2017. Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Alojas novada domes iestādēm

  2016.gads

  Publicēts 31.10.2016. Iepirkums „Alojas novada kapsētu apsaimniekošana

  Publicēts 19.09.2016. Iepirkums „Alojas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 01.03.2016. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 11.02.2016. Iepirkums "Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm"

   

  2015.gads

  Publicēts 27.08.2015. Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūve”

  Publicēts 18.08.2015. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 31.07.2015. Iepirkums „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība"

  Publicēts 18.06.2015. Iepirkums „Staiceles vidusskolas pārbūve"

  Publicēts 18.06.2015. Iepirkums „Jaunas automašīnas un mikroautobusa iegāde Alojas novada domes vajadzībām”

  Publicēts 11.06.2015. Iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos”

  Publicēts 03.03.2015. Iepirkums „Jaunu automašīnu iegāde Alojas novada domes vajadzībām" Papildināts 02.04.2015.

  Publicēts 02.03.2015. Iepirkums „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”

  Publicēts 06.01.2015. Iepirkums „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm 2015. gadā”

   

  2014.gads

  Publicēts 26.09.2014. Iepirkums „Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”

  Publicēts: 15.07.2014. Atklāts konkurss „Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija”

  Publicēts: 07.05.2014. Iepirkums „Par degvielas iegādi Alojas novada pašvaldībai”

  Publicēts: 10.04.2014. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

   

  2013.gads

  Publicēts: 28.11.2013. Atklāts konkurss „Kokskaidu granulu iegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 18.10.2013. Atklāts konkurss „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts: 05.08.2013. Atklāts konkurss „Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013./2014.gada ziemas sezonā”

  Publicēts: 07.08.2013. Iepirkuma priekšmets: Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm.

  Publicēts: 29.01.2013. Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros

  Publicēts: 29.01.2013. Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros

   

  2012.gads

  Publicēts: 24.07.2012. Iepirkums: „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 02.07.2012. Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm 2012./2013. gadā

  Publicēts: 02.07.2012. Iepirkums: Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012./2013.gada ziemas sezonā.

  Publikācijas datums: 15.03.2012. Atklāts konkurss „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publikācijas datums: 14.03.2012. Atklāts konkurss „Alojas novada pašvaldības autotransporta tehnisko apkopju un remontu pakalpojumi”

  Publikācijas datums: 20.02.2012. Atklāts konkurss ”Degvielas iegāde Alojas novada pašvaldības autotransportam”

  Publikācijas datums: 17.01.2012. Atklāts konkurss „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

 • Publicēts 20.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā projekta “Green Railway” ietvaros”

  Publicēts 07.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās izpētes veikšana Mācību darbnīcu divām ēkām Ozolmuižā

  Publicēts 05.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā”

  Publicēts 30.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”

  Publicēts 29.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde”

  Publicēts 20.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Mauriņa traktora piegāde Brīvzemnieku pagasta pārvaldei”

  Publicēts 30.05.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā”

  Publicēts 24.04.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 17.02.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no koku un krūmu apauguma gājēju un velo takas izveidei”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Pazemes ūdeņu kontrole rekultivēto izgāztuvju “Reiši”, “Ozoli” un “Mežiņi” teritorijā 2017. un 2018. gadā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Labiekārtota laukuma - pandusa ierīkošana pie Alojas Ausekļa vidusskolas”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve lietus ūdeņu novadīšanai Staiceles pilsētā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Dzīvokļa Nr.11 remonts Šalkās, Ozolmuižā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas novada pašvaldībā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Ausekļa vidusskolas, Alojas muzeja un Staiceles vidusskolas ēkām

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana hidrotehniskajai būvei dambim pie dzirnavezera Ungurpilī

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Alojas novada pašvaldības autoceļu nodalījuma joslu attīrīšana no apauguma

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Staiceles vidusskolas 5 gadīgo bērnu grupas nojumes remonts

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Pašvaldības grants ceļu tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana

  Alojas novada domes Dienas centrs izsludina cenu aptauju „Ēdināšanas pakalpojumi 2015.gada 16.-17. jūlijā projekta “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā” ietvaros

 • Iepirkumu plāns