Alojas Novads

Projekti

 • Alojā rīko Zaļā dzelzceļa atklāšanas svinības"

  Salacas upē papildināja taimiņu resursus"

  Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā"

  Nūjošanas pārgājiens pa Zaļo dzelzceļu"

  Uzsākti būvdarbi Zaļā dzelzceļa projektā"

  Aktualitātes projektā "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā"

  Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupu izglītojošo, sporta, atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā

  Alojas novadā tiks īstenoti pieci biedrību projekti

  Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

  Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā

  Zaļais dzelzceļš - bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā

  Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

  Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

  Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā

 • 30.11.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County

  11.10.2016. Alojas novada dome noslēdz līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

  10.10.2016. ProjektsAlojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka „Sala””

  04.10.2016. ProjektsSporta inventāra un aprīkojuma iegāde Alojas novada izglītības iestādēm

  27.07.2016. ProjektsSporta inventāra un aprīkojuma iegāde Alojas novada izglītības iestādēm

  21.06.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”

  21.06.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”

  22.03.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”

  20.02.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”

  Aktualitātes projektā „Kad svešais kļūst pazīstams”

 • Publicēts: 22.12.2015. Aktualitātes projektā “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala””

  Publicēts: 10.06.2015. Aktualitātes projektā “Alojas dienas centra brīvā laika aktivitāšu dažādošana” (Nr.14-09-LL17-L413201-000007)

  Publicēts: 10.06.2015. Aktualitātes projektā “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā”, līguma Nr.4-33/30

  Publicēts: 10.06.2015. Aktualitātes projektā „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība” (identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027)

  Publicēts: 17.04.2015. Aktualitātes projektā “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā”

  Publicēts: 14.04.2015. Aktualitātes projektā „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka "SALA"

  Publicēts: 08.04.2015.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība” (identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027)

 • Publicēts: 28.11.2014. Aktualitātes projektā „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība” (identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027)

  Publicēts: 31.10.2014. Aktualitātes projektā „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”

  Publicēts: 22.08.2014. Aktualitātes projektā „Alojas pilsētas bibliotēkas vasaras lasītavas izveidošana”

  Publicēts: 22.08.2014. Aktualitātes projektā „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”

 • Publicēts: 20.12.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

  Publicēts: 20.11. 2013. Aktualitātes projektā „Atpūtas un rotaļu laukuma izveide Puikulē”

  Publicēts: 15.11.2013 „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (RIVERWAYS) ”

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”

 • Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Sports vieno”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā Alojas kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā Gājēju ietves izbūve ar bruģa segumu gar Ainažu šoseju posmā no Staiceles estrādes līdz Salacas ielai”

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā "Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa ielas līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem I kārta”

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Sports vieno”

  Publicēts: 31.05.2012. Aktualitātes projektā Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

  Publicēts: 23.05.2012. Aktualitātes projektāAlojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

  Publicēts: 24.05.2012. Aktualitātes projektā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās

  Publicēts: 24.05.2012. Aktualitātes projektā Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība

  Publicēts: 24.05.2012. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 24.05.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

  Publicēts: 16.05.2012. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Publicēts: 16.04.2012. Aktualitātes projektāAlojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

  Publicēts: 03.05.2012. Projekts realizēts ELFLA pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

  Publicēts: 22.03.2012. 2012. gadā Alojas novada dome ir saņēmusi no Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldes lēmumus par 3 jaunu LEADER projektu apstiprināšanu

  Publicēts: 22.03.2012. Lauku attīstības programmas 2007. -2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

  Publicēts: 22.03.2012. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 29.02.2012. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

  Publicēts: 28.02.2012. Aktualitātes projektāAlojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

  Publicēts: 03.02.2012. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Publicēts: 17.01.2012. Aktualitātes ERAF projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

 • Publicēts: 15.12.2011. Aktualitātes ERAF projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publicēts: 25.10.2011. Alojas novada dome Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

  Publicēts: 24.10.2011. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Publicēts: 19.07.2011. Alojas novada Dome īsteno KPFI līdzfinansētu projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

  Publicēts: 22.08.2011. Pabeigts Alojas ūdenssaimniecības attīstības projekts

  Publicēts: 19.07.2011. Noslēdzies atklāts konkurss "Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde"

  Publicēts: 19.07.2011. Aktualitātes projektā "Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija"

  Publicēts: 19.07.2011. Aktualitātes projektā "Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Blanka – Krustiņi” 3.75km rekonstrukcija 1. kārta un 2. kārta"

  Publicēts: 19.07.2011. Vilzēnu tautas nama labiekārtošana, tehniskā aprīkojuma iegāde

  Publicēts: 19.07.2011. Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu piedāvājuma uzlabošanai Puikules tautas namā

  Publicēts: 19.07.2011. Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

  Publicēts: 20.06.2011. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Publicēts: 20.05.2011. Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

  Publicēts: 11.05.2011. Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā

  Publicēts: 08.03.2011. "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās"

  Publicēts: 08.03.2011. „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

  Publicēts: 08.03.2011. „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

  Publicēts: 08.03.2011. „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

  Publicēts: 08.03.2011. Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

  Publicēts: 08.03.2011. Paziņojums par Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam izstrādes uzsākšanu

  Publicēts: 22.02.2011. Pabeigta izgāztuves „Mežiņi” rekultivācija Braslavas pagastā

 • Publicēts: 13.11.2010. Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

  Publicēts: 13.11.2010. Izsludināta cenu aptauja tehniskā projekta izstrādei projektam „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem”

  Publicēts: 13.11.2010. Izsludināta cenu aptauja tehniskā projekta izstrādei projektam "Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija"

  Publicēts: 13.11.2010. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija”

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Krustiņi – Blanka” 3.75 km rekonstrukcija”

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektos „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” un„Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā "Ceļa seguma maiņa Lielā ielā, posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem"

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija”

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”