Alojas administrācija

Iepirkumu arhīvs

 • 2017. gads

   Publicēts 22.12.2017. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada grants ceļu pārbūvei”  

  Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada grants ceļu pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/31/ELFLA

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 19.janvārim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 19.janvārī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Elīna Rulle, projektu vadītāja, tālr. 26166027, e-pasts: elina.rulle@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgumi

  Publicēts 14.12.2017. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”  

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”, identifikācijas Nr. AND/2017/28

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 28. decembrim plkst.9:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 28. decembrī plkst.9:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Marika Kamale, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, tālr. 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 8.12.2017. Iepirkums „Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai”   

  Iepirkums „Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr. AND/2017/27

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 19. decembrim plkst.10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. decembrī plkst.10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Ivars Ķiksis, Alojas novada domes izpilddirektors, tālr. 26526834, e-pasts: ivars.kiksis@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 8.12.2017. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”  

  PĀRTRAUKTS!

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”, identifikācijas Nr. AND/2017/26  PĀRTRAUKTS!

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 19. decembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. decembrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Marika Kamale, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, tālr. 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

  Nolikums

  Publicēts 27.11.2017. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”   

  Piedāvājumu iesniegšana līdz 2017. gada 4. decembrim.

  Nolikums

  Publicēts 13.10.2017. Iepirkums „Dabaszinību kabineta aprīkojuma iegāde Staiceles vidusskolai”    

  Publicēts 13.10.2017.

  Iepirkums „Dabaszinību kabineta aprīkojuma iegāde Staiceles vidusskolai”, identifikācijas Nr. AND/2017/23

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 24.oktobrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 24.oktobrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Sandra Brokāne, Staiceles vidusskolas direktore, tālr. 26481276, e-pasts: staiceles.vsk@aloja.lv;

  Dana Buša, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dana.busa@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Noslēgtais līgums

  Publicēts 28.09.2017. SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" iepirkums „Kurināmās  šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai”  

  Publicēts 28.09.2017.

  Iepirkums „Kurināmās  šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai”, identifikācijas Nr. SIA ANS 2017/3

  Pasūtītājs: SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”

  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada  9.oktobrim  plkst. 10:00 (darba dienās no 8:00 līdz 17:00, ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 12:45, piektdienās līdz 16:00), nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi: SIA “ Alojas Novada Saimniekserviss”, Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā, LV 4064.

  Kontaktpersonas par iepirkumu:

  Ingus Štelcs, tālr. 26666003, e-pasts: ingus.stelcs@aloja.lv

  Judīte Mažeika, tālr. 64031522, 26426732, e-pasts: info@anss.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Publicēts 14.08.2017. Iepirkums “Gājēju ietves remontdarbi Staiceles pilsētas Dzirnavu ielas posmam  

  Iepirkums “Gājēju ietves remontdarbi Staiceles pilsētas Dzirnavu ielas posmam”, identifikācijas Nr. AND/2017/21.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 1.septembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 1.septembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Ieva Klodčika, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: ieva.klodcika@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 14.08.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē”   

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē”, identifikācijas Nr. AND/2017/20.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 25.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 25.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Ieva Klodčika, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: ieva.klodcika@aloja.lv

  Dokumenti

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 26.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē”  

  PĀRTRAUKTS!

  Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē”, identifikācijas Nr. AND/2017/19

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 7.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 7.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Ieva Klodčika, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: ieva.klodcika@aloja.lv

  Nolikums

  Tehniskās apsekošanas atzinums

  Būvju tehniskās inventarizācijas kopsavilkums

  Atzinums par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi

  Lēmums

  Lēmums

  Publicēts 24.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”  

  Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/18

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 4.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 4.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Ieva Klodčika, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: ieva.klodcika@aloja.lv

  Nolikums

  Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Tehniskās apsekošanas atzinums

  Uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām objekta būvprojektēšanai

  Attēli

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 07.07.2017. SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" iepirkums “Alojas pilsētas apkures katla remonts 

  Publicēts 07.07.2017.

  Iepirkums “Alojas pilsētas apkures katla remonts”, identifikācijas Nr. SIA ANS 2017/1

  Pasūtītājs: SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 18. jūlijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8 līdz 12 un no 13 līdz 17) vai nosūtot pa pastu uz adresi – SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”, Kalēju iela 3A, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 18. jūlijā plkst. 10:00 Kalēju ielā 3A, Alojā.

  Kontaktpersona: Tomass Lemberts, valdes loceklis, tālr. 22471560, e-pasts: tomass.lemberts@aloja.lv

  Nolikums

  7. pielikums – Līguma projekts

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 07.07.2017. Iepirkums “Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā”  

  Publicēts 07.07.2017.

  Iepirkums “Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā”, identifikācijas Nr. AND/2017/16/ERAF

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 18. jūlijam plkst. 13:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 18. jūlijā plkst. 13:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Marika Kamale, Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 26153725, e-pasts marika.kamale@aloja.lv, Elīna Rulle, projektu vadītāja, tālr. 26166027, e-pasts: elina.rulle@aloja.lv

  Nolikums

  Darbu apjomi

  Tehniskais projekts

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 20.06.2017. Iepirkums “Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā  

  Publicēts 20.06.2017.

  Iepirkums “Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā”, identifikācijas Nr. AND/2017/15

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 3. jūlijam plkst. 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 3. jūlijā plkst. 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Lēmums

  Līgums

  Noslēgtais līgums

  Vienošanās

    Publicēts 14.06.2017. Iepirkums “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Staiceles vidusskolā” - Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta 1. daļai par šī likuma 2. pielikumā minētu pakalpojumu.  

  Publicēts 14.2017.

  Iepirkums “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Staiceles vidusskolā”, identifikācijas Nr. AND/2017/14

  Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta 1. daļai par šī likuma 2. pielikumā minētu pakalpojumu.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 28. jūnijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 28. jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Ziņojums

  Līgums

    Publicēts 08.06.2017. Iepirkums “Mēbeļu piegāde Alojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm  

  Publicēts 08.06.2017.

  Iepirkums “Mēbeļu piegāde Alojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2017/13

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. jūnijā plkst. 11:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

    Publicēts 08.06.2017. Iepirkums “Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts  

  Publicēts 08.06.2017.

  Iepirkums “Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts”, identifikācijas Nr. AND/2017/12

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. jūnijā plkst. 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Lēmums 2

  Līgums (1.daļa)

  Līgums (2.daļa)

  Līgums (3.daļa)

  Līgums (4.daļa)

  Vienošanās

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums “Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā 

  Publicēts 08.06.2017.

  Iepirkums “Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā”, identifikācijas Nr. AND/2017/11

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Lēmums – IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 24.05.2017. Iepirkums “Būvuzraudzība Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūvei 

  Publicēts 24.05.2017.

  Iepirkums “Būvuzraudzība Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/10/ERAF

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 5. jūnijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 5. jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Elīna Rulle, projektu vadītāja, tālr. 26166027, elina.rulle@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 19.05.2017. Iepirkums “Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve PII “Auseklītis” 

  Publicēts 19.05.2017.

  Iepirkums “Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve PII “Auseklītis””, identifikācijas Nr. AND/2017/08

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 30. maijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 30. maijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Būvprojekts

  Rasējumi

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 12.04.2017. Iepirkums “Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts” 

  Publicēts 12.04.2017.

  Iepirkums “Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts”, identifikācijas Nr. AND/2017/06

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 26. aprīlim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 26. aprīlī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  4. pielikums – Būvdarbu apjomi

  Kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Lēmums

  Lēmums 2 – IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 14.03.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei 

  Publicēts 14.03.2017.

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/04

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. martam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 27. martā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Tehniskās apsekošanas atzinums

  Kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Jautājumi un atbildes

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Vienošanās

  Vienošanās

  Publicēts 24.02.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei” 

  Publicēts 24.02.2017.

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/03

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 7. martam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 7. martā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Tehniskās apsekošanas atzinums

  Kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Lēmums

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 04.01.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana 

  Publicēts 04.01.2017.

  Iepirkums “Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. AND/2017/01

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 16. janvārim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 16. janvārī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Ielu un ceļu saraksts

  Lēmums

  Līgums 1. daļa

  Līgums 2. daļa

  Līgums 3. daļa

  Līgums 4. daļa

  Līgums 5. daļa

  2016.gads

  Publicēts 12.12.2016. Iepirkums “Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā”

  Publicēts 12.12.2016.

  Iepirkums “Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā”, identifikācijas Nr. AND/2016/33

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 23. decembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 23. decembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, tālr. 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv, Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 23.11.2016. Iepirkums “Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 23.11.2016.

  Iepirkums “Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2016/32

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 5. decembrim plkst. 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 5. decembrī plkst. 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums 1. daļa

  Līgums 2. daļa

  Līgums 3. daļa

  Līgums 4. daļa

  Līgums 5. daļa

  Publicēts 22.11.2016. Iepirkums “Zemes kadastrālā uzmērīšana Alojas novada domes vajadzībām”

  Publicēts 22.11.2016.

  Iepirkums “Zemes kadastrālā uzmērīšana Alojas novada domes vajadzībām”, identifikācijas Nr. AND/2016/31

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 5. decembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 5. decembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka, tālr. 64023927, 25749113, e-pasts: gunita.melke@aloja.lv, iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Vispārīgā vienošanās

  Publicēts 21.11.2016. Iepirkums “Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana”

  Publicēts 21.11.2016.

  Iepirkums “Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana”, identifikācijas Nr. AND/2016/30

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 2. decembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 2. decembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Sabiedrisko attiecību speciāliste Liāna Lilenblate-Sipko, tālr. 29339917, 64023923, e-pasts: prese@aloja.lv, iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 31.10.2016. Iepirkums “Alojas novada Braslavas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”

  Publicēts 31.10.2016.

  Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta 16. daļas 2. punktu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63. panta 1. daļas 1. punktā paredzētiem nosacījumiem “Alojas novada Braslavas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”, identifikācijas Nr. AND/2016/29.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 2. novembrim plkst. 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersonas: Pauls Lielmanis, Attīstības nodaļas vadītājs, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv , tālr. 26153725, Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 28.10.2016. Iepirkums “Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”

  Publicēts 28.10.2016.

  Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta 16. daļas 2. punktu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63. panta 1. daļas 1. punktā paredzētiem nosacījumiem “Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”, identifikācijas Nr. AND/2016/28.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 2. novembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersonas: Pauls Lielmanis, Attīstības nodaļas vadītājs, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv , tālr. 26153725, Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 07.10.2016. Iepirkums “Alojas novada kapsētu apsaimniekošana”

  Publicēts 07.10.2016.

  Iepirkums “Alojas novada kapsētu apsaimniekošana”, identifikācijas Nr. AND/2016/26

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 18. oktobrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersona: Dace Rubene, projekta vadītāja asistente, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv , tālr. 29488449.

  Nolikums

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 14.09.2016. Iepirkums “Būvprojekta izstrāde elektroietaišu ierīkošanai objektā “Alderi” Staiceles pagastā, Alojas novadā”

  Publicēts 14.09.2016.

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde elektroietaišu ierīkošanai objektā “Alderi” Staiceles pagastā, Alojas novadā”, identifikācijas Nr. AND/2016/25/ERAF.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 26.septembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersonas: Pauls Lielmanis, Attīstības nodaļas vadītājs, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv , tālr. 26153725.

  Nolikums

  Tehniskie noteikumi

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 23.08.2016. Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”

  Publicēts 23.08.2016.

  Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”, identifikācijas Nr. AND/2016/23.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 5.septembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2016.gada 5.septembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Kontaktpersonas: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tālr. 26694477;

  Aivars Krūmiņš, Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv , tālr. 22014160.

  Nolikums

  Tehniskais projekts un darbu apjomi

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 16.08.2016. Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”

  Publicēts 16.08.2016.

  Iepirkums “Jumtu nomaiņa Staiceles muzeja “Pivālind” ēkām”, identifikācijas Nr. AND/2016/22.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 29.augustam plkst. 14:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersonas: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tālr. 26694477;

  Aivars Krūmiņš, Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv , tālr. 22014160.

  Iepirkums pārtraukts.

  Publicēts 03.08.2016. Iepirkums “Audēju ielas Staicelē, Alojas novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 03.08.2016.

  Iepirkums “Audēju ielas Staicelē, Alojas novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, identifikācijas Nr. AND/2016/21/ERAF.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 15.augustam plkst. 11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2016.gada 15.augustā plkst.11:00 Alojas novada domes telpās Alojā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Kontaktpersona: iepirkumu speciāliste Evija Pētersone, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tālr. 26694477.

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Vienošanās

   

  Publicēts 03.08.2016. Iepirkums “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas "Sala" āra teritorijas labiekārtošana”

  Publicēts 03.08.2016.

  Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta 16.daļas 2.punktu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta 4.daļas 1.punktā paredzētiem nosacījumiem “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” āra teritorijas labiekārtošana, identifikācijas Nr. AND/2016/20.

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 28.07.2016. Iepirkums “Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Alojas novada izglītības iestādēm”

  Publicēts 28.07.2016.

  Iepirkums “Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Alojas novada izglītības iestādēm, identifikācijas Nr. AND/2016/19.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 8.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersona: iepirkumu speciāliste Evija Pētersone, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tālr. 26694477

  Nolikums

  Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 11.07.2016. Iepirkums “Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts”

  Publicēts 11.07.2016.

  Iepirkums “Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts, identifikācijas Nr. AND/2016/18.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 22.jūlijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Alojas novada domes telpās Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, 2016.gada 22.jūlijā plkst. 10:00.

  Kontaktpersona: iepirkumu speciāliste Evija Pētersone, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tālr. 26694477.

  Nolikums

  Jautājumi un atbildes

  Lēmums_1.,2.,3.daļa

  Lēmums_4.daļa

  Līgumi

  Vienošanās

  Publicēts 07.07.2016. Iepirkums “Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams "Urga"”

  Publicēts 07.07.2016.

  Iepirkums “Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga”, identifikācijas Nr. AND/2016/17.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst. 15:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersona: iepirkumu speciāliste Evija Pētersone, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tālr. 26694477.

  Nolikums

  Tehniskais-finanšu piedāvājums

  Lēmums

  Līgumi

  Publicēts 10.06.2016. Iepirkums “Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”

  Publicēts 10.06.2016.

  Iepirkums Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai, identifikācijas Nr. AND/2016/16.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 21.jūnijam plkst. 11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Alojas novada domes telpās Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, 2016.gada 21.jūnijā plkst. 11:00.

  Kontaktpersonas: iepirkumu speciāliste Evija Pētersone, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tālr. 26694477; Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv , tālr. 26153725.

  Nolikums

  Rasējumi

  Lēmums

  Lēmums Nr.2

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 09.06.2016. Iepirkums “Pārtikas preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””

  Publicēts 09.06.2016.

  Iepirkums “Pārtikas preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””, identifikācijas Nr. AND/2016/15.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 20.jūnijam plkst. 13:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Kontaktpersona:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tālr. 26694477

  Nolikums

  Tehniskā-finanšu piedāvājuma veidlapa

  Lēmums

  Līgumi

  Publicēts 07.06.2016. Iepirkums “Kartupeļu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 07.06.2016.

  Iepirkums “Kartupeļu piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2016/14.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 20.jūnijam plkst. 13:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Kontaktpersona:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tālr. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 07.06.2016. Iepirkums “Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””

  Publicēts 07.06.2016.

  Iepirkums “Medikamentu, medicīnas un inkontinences preču piegāde SIA Aprūpes nams “Urga””, identifikācijas Nr. AND/2016/13.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 20.jūnijam plkst. 13:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Kontaktpersona:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tālr. 26694477

  Nolikums

  Jautājumi un atbildes

  Iepirkums pārtraukts.

  Publicēts 06.06.2016. Iepirkums “Biroja un drukas tehnikas piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”

  Publicēts 06.06.2016.

  Iepirkums “Biroja un drukas tehnikas piegāde Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” darbības nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. AND/2016/12.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 17.jūnijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Alojas novada domes telpās Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, 2016.gada 17.jūnijā plkst. 10:00.

  Kontaktpersonas:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tālr. 26694477;

  Pauls Lielmanis, Attīstības nodaļas vadītājs, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv, tālr. 26153725

  Nolikums

  Jautājumi un atbildes

  Lēmums

  Lēmums Nr.2

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 03.06.2016. Iepirkums “Alojas novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 03.06.2016.

  Iepirkums “Alojas novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AND/2016/11/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 14.jūnijam plkst. 11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersonas:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tālr. 26694477;

  Pauls Lielmanis, Attīstības nodaļas vadītājs, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv, tālr. 26153725.

  Nolikums

  Tehniskās apsekošanas atzinumi

  Projektēšanas uzdevumi

  Kartes

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 20.05.2016. Iepirkums "Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts 20.05.2016.

  Iepirkums “Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2016/10.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 31.maijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersona:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums_2.daļa

  Līgums_3.daļa

  Publicēts 29.04.2016. Iepirkums "Saliekamo krēslu piegāde"

  Publicēts 29.04.2016.

  Iepirkums “Saliekamo krēslu piegāde”, identifikācijas Nr. AND/2016/09/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 13.maijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersona:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Publicēts 29.04.2016. Iepirkums "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā"

  Publicēts 29.04.2016.

  Iepirkums “Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā”, identifikācijas Nr. AND/2016/08/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 13.maijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersona:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 266944

  Nolikums

  Jautājumi un atbildes

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 27.04.2016. Iepirkums "Specializēta pasažieru mikroautobusa piegāde SIA "Aprūpes nams "Urga""

  Publicēts 27.04.2016.

  Iepirkums “Specializēta pasažieru mikroautobusa piegāde SIA “Aprūpes nams “Urga””, identifikācijas Nr. AND/2016/07/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 11.maijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 11.maijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Iepirkums pārtraukts

  Publicēts 08.04.2016. Iepirkums "Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts 08.04.2016.

  Iepirkums “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2016/06.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 20.aprīlim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 20.aprīlī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 22.03.2016. Sarunu procedūra „Elektronisko sakaru tīkla izbūves darbi optiskā interneta pakalpojuma ierīkošanai Liepu ielā 3, Ungurpilī”

  Publicēts 22.03.2016.

  Sarunu procedūra „Elektronisko sakaru tīkla izbūves darbi optiskā interneta pakalpojuma ierīkošanai Liepu ielā 3, Ungurpilī”, identifikācijas Nr. AND/2016/05.

  Sarunu procedūras izvēles pamatojums: sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 2.punktam, jo pastāv Publisko iepirkumu likuma 63.panta 1.daļas 2.punktā paredzētais iemesls – tehnisku iemeslu dēļ līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 14.01.2016. Iepirkums „Autoruzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai

  Publicēts 14.01.2016.

  Iepirkums „Autoruzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai”, identifikācijas Nr. AND/2016/02.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 25. janvārim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 25. janvārī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Pauls Lielmanis, Attīstības nodaļas vadītājs, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv, tel. 26153725,

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Tehniskais projekts

  Ekspertīzes atzinums

  Būvprojekta precizējumi, papildinājumi, grozījumi

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 08.01.2016. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts 08.01.2016.

  Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2016/01.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 19. janvārim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 19. janvārī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums 1.daļa

  Līgums 2.daļa

  Līgums 3.daļa

  Ligums 4.daļa

  Līgums 5.daļa

  2015.gads

  Publicēts 17.12.2015. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā

  Publicēts 17.12.2015.

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2015/38.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 4. janvārim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 4. janvārī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Lauma Meldere, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece, e-pasts: lauma.meldere@aloja.lv, tel. 64020499

  Nolikums

  Līguma pielikumi Nr. 1-4

  Līguma pielikums Nr. 5

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 15.12.2015. Sarunu procedūra „SIA "ZZ Dats" Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšana un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā

  Publicēts 15.12.2015.

  Iepirkums „SIA “ZZ Dats” Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšana un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2015/37.

  Sarunu procedūras izvēles pamatojums: sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 2.punktam, jo pastāv PIL 63.panta 1.daļas 2.punktā paredzētais iemesls – līguma priekšmets ir saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību (autortiesības) un tādēļ līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 09.12.2015. Iepirkums „Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana

  Publicēts 09.12.2015.

  Iepirkums „Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana”, identifikācijas Nr. AND/2015/33.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 21. decembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 21. decembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Zane Landsmane, sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: prese@aloja.lv, tel. 29339917, 64023923

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 02.12.2015. Iepirkums „Zemes kadastrālā uzmērīšana Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 02.12.2015.

  Iepirkums „Zemes kadastrālā uzmērīšana Alojas novada domes vajadzībām”, identifikācijas Nr. AND/2015/35.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 14. decembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 14. decembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Vispārīgā vienošanās

  Publicēts 19.11.2015. Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada domes autobusiem”

  Publicēts 19.11.2015.

  Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada domes autobusiem, identifikācijas Nr. AND/2015/36.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 30. novembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 30. novembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 11.11.2015. Iepirkums „Būvuzraudzība valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūvei”

  Publicēts 11.11.2015.

  Iepirkums „Būvuzraudzība valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2015/31.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 23. novembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 23. novembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Pauls Lielmanis, Attīstības nodaļas vadītājs, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv, tel. 26153725,

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Ar būvdarbu apjomiem iespējams iepazīties Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv sadaļā Iepirkumi, Atklāts konkurss, Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūve”, identifikācijas Nr.AND/2015/27.

  Jautājumi un atbildes

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 05.11.2015. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 05.11.2015.

  Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2015/34.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. novembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 16. novembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 01.10.2015. Iepirkums „Kurināmās šķeldas piegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2015./2016.gada un 2016/2017.g.apkures sezonām”

  Publicēts 01.10.2015.

  Iepirkums „Kurināmās šķeldas piegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2015./2016.gada un 2016/2017.g.apkures sezonām”, identifikācijas Nr.ANSS/2015/1.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 12.oktobrim plkst .10.00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 17:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Kalēju iela 3a, Alojā, Alojas novadā, LV 4064,

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 12.oktobrī plkst.10:00 Kalēju ielā 3a, Alojā.

  Kontaktpersona: Judīte Mažeika, galvenā grāmatvede, e-pasts: sia.akd@inbox.lv, tel 64031502; 26426732

  Nolikums

  Publicēts 14.09.2015. Iepirkums „Piebraucamā ceļa būve ūdens ņemšanas vietai Ungurpilī

  Publicēts 14.09.2015.

  Iepirkums „Piebraucamā ceļa būve ūdens ņemšanas vietai Ungurpilī”, identifikācijas Nr. AND/2015/32.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 25.septembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 25.septembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Tehniskais projekts

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 02.09.2015. Iepirkums „Ēkas Rīgas ielā 4, Alojā, daļas pārbūve Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei

  Publicēts 02.09.2015.

  Iepirkums „Ēkas Rīgas ielā 4, Alojā, daļas pārbūve Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei”, identifikācijas Nr. AND/2015/30.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 14.septembrim plkst. 11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 14.septembrī plkst. 11:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Pauls Lielmanis, projekta vadītājs, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv, tel. 26153725

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Tehniskais projekts

  Jautājumi un atbildes

  Bruģa skice

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 02.09.2015. Iepirkums „Jauna mikroautobusa iegāde Alojas novada domes vajadzībām

  Publicēts 02.09.2015.

  Iepirkums „Jauna mikroautobusa iegāde Alojas novada domes vajadzībām”, identifikācijas Nr. AND/2015/29.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 14.septembrim plkst. 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 14.septembrī plkst. 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 28.07.2015. Iepirkums Alojas un Staiceles pilsētas ielu satiksmes drošības uzlabošanas un satiksmes organizācijas plānošanas dokumentu izstrāde, transporta infrastruktūras datu bāzes izveidošana ģeogrāfiskās informācijas sistēmā

  Publicēts 28.07.2015.

  Iepirkums „Alojas un Staiceles pilsētas ielu satiksmes drošības uzlabošanas un satiksmes organizācijas plānošanas dokumentu izstrāde, transporta infrastruktūras datu bāzes izveidošana ģeogrāfiskās informācijas sistēmā”, identifikācijas Nr. AND/2015/26.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 10.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 10.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 27.07.2015. Iepirkums „Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants segumu remonts

  Publicēts 27.07.2015.

  Iepirkums „Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants segumu remonts”, identifikācijas Nr. AND/2015/25.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 7.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 7.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477;

  Par iepirkuma priekšmeta 1. un 4. daļu – Arvīds Ozols, Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja p.i., Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 26644741;

  Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu – Einārs Bērziņš, Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29131733;

  Par iepirkuma priekšmeta 3.daļu – Arvīds Bērziņš, Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 28684163.

  NOLIKUMS

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  Līgumi (1. – 3.daļa)

  Līgums – 4.daļa

  Publicēts 11.06.2015. Iepirkums Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve pansionātā "Urga"

  Publicēts 11.06.2015.

  Iepirkums Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve pansionātā “Urga”, identifikācijas Nr. AND/2015/22.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 25.jūnijam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 25.jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Inženierrisinājumi

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 02.06.2015. Iepirkums „Alojas sporta halles zāles grīdas remonts

  Publicēts 02.06.2015.

  Iepirkums „Alojas sporta halles zāles grīdas remonts”, identifikācijas Nr. AND/2015/19.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 15.jūnijam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 15.jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 26.05.2015. Iepirkums „Lokālo bezvadu datortīklu izveide publiskajos interneta pieejas punktos”

  Publicēts 26.05.2015.

  Iepirkums „Lokālo bezvadu datortīklu izveide publiskajos interneta pieejas punktos”, identifikācijas Nr. AND/2015/18/ERAF.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 8.jūnijam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 8.jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  IT speciālists Aigars Meisters, tel. 28625635

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 24.04.2015. Iepirkums „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 24.04.2015.

  Iepirkums „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2015/14.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 7.maijam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 7.maijā 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums – iepirkuma 1.daļa

  Līgums – iepirkuma 2.daļa

  Līgums – iepirkuma 3.daļa

  Līgums – iepirkuma 4.daļa

  Līgums – iepirkuma 5.daļa

  Publicēts 22.04.2015. Iepirkums „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alojas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Staiceles pilsētā”

  Publicēts 22.04.2015.

  Iepirkums „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alojas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Staiceles pilsētā”, identifikācijas Nr. AND/2015/16/KPFI.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 5.maijam 11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 5.maijā 11:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Tehniskais raksturojums

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 22.04.2015. Iepirkums „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alojas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Alojas pilsētā”

  Publicēts 22.04.2015.

  Iepirkums „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alojas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Alojas pilsētā”, identifikācijas Nr. AND/2015/15/KPFI.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 5.maijam 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 5.maijā 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Tehniskais raksturojums

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 21.04.2015. Iepirkums „Datortehnikas iegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 21.04.2015.

  Iepirkums „Datortehnikas iegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2015/17.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 5.maijam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 5.maijā 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 13.04.2015. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai”

  Publicēts 13.04.2015.

  Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai”, identifikācijas Nr. AND/2015/13.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 21.aprīlim 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 21.aprīlī 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tālr. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 09.04.2015. Iepirkums „Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana”

  Publicēts 09.04.2015.

  Iepirkums „Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. AND/2015/12.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 20.aprīlim 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 20.aprīlī 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tālr. 26694477

  Nolikums

  Ielu un ceļu saraksts

  Lēmums

  Līgums – iepirkuma 1.daļa

  Līgums – iepirkuma 2.daļa

  Publicēts 09.04.2015. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai”

  Iepirkums pārtraukts!

  Tiek veiktas izmaiņas iepirkuma nolikumā.

   

  Publicēts 09.04.2015.

  Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai”, identifikācijas Nr. AND/2015/11.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 20.aprīlim 11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 20.aprīlī 11:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv , tālr. 26694477

  Nolikums

  Publicēts 16.03.2015. Iepirkums „Informāciju tehnoloģiju uzturēšana un nodrošināšana Alojas novada domes struktūrvienībās”

  Publicēts 16.03.2015.

  Iepirkums „Informāciju tehnoloģiju uzturēšana un nodrošināšana Alojas novada domes struktūrvienībās”, identifikācijas Nr. AND/2015/10.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 27.martam 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 27.martā 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 16.03.2015. Iepirkums „Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”

  Publicēts 16.03.2015.

  Iepirkums „Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”, identifikācijas Nr. AND/2015/09.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 27.martam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 27.martā 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 06.03.2015. Iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada dienās”

  Publicēts 06.03.2015.

  Iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada dienās”, identifikācijas Nr.AND/2015/07.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 17.martam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 17.martā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv , tel. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 24.02.2015. Iepirkums „Iebrauktuves un gājēju ietves pārbūve pie Vilzēnu tautas nama”

  Publicēts 24.02.2015.

  Iepirkums „Iebrauktuves un gājēju ietves pārbūve pie Vilzēnu tautas nama”, identifikācijas Nr.AND/2015/06.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 6.martam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 6.martā 10:00, Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciālistes Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tālr. 26694477

  Nolikums

  Tehniskais projekts

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 03.02.2015. Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde Staiceles vidusskolas pārbūvei”

  Publicēts 03.02.2015.

  Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde Staiceles vidusskolas pārbūvei”, identifikācijas Nr.AND/2015/05.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 13.februārim 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 13.februārī 10:00, Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv , t. 26694477

  Nolikums

  Inventarizācijas plāns

  Vizuālās apskates atzinums

  Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Jautājumi un atbildes

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 23.01.2015. Iepirkums „Medikamentu, medicīnas preču un inkontinences preču piegāde pansionātam „Urga” un DTRC „Vīķi” 2015. gadā”

  Publicēts 23.01.2015.

  Iepirkums „Medikamentu, medicīnas preču un inkontinences preču piegāde pansionātam „Urga” un DTRC „Vīķi” 2015. gadā”, identifikācijas Nr.AND/2015/02.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 2.februārim 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 2.februārī 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv , t. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums 1.daļa

  Līgums 2.daļa

  Līgums 3.daļa

  Publicēts 22.01.2015. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 22.01.2015.

  Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr.AND/2015/03.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 2.februārim 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 2.februārī 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv , t. 26694477

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums 1.daļa

  Līgums 2.daļa

  Līgums 3.daļa

  Līgums 4.daļa

  Līgums 5.daļa

  Līgums 6.daļa

   

  2014.gads

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gadā”

  Publicēts 16.12.2014.

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā”, identifikācijas Nr.AND/2014/23.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 30. decembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 30. decembrī plkst.10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Marika Kamale, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv, mob.tel. 26153725

  Nolikums

  Iepirkums „Kurināmās šķeldas piegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2014./2015.gada apkures sezonai

  Publicēts 05.11.2014.

  Iepirkums „Kurināmās šķeldas piegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2014./2015.gada apkures sezonai”, identifikācijas Nr.AKD/2014/1.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 19.novembrim plkst. 9.30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 17:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi Kalēju iela 3a, Alojā, Alojas novadā, LV 4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 19.novembrī plkst.10:00 Kalēju ielā 3a, Alojā.

  Kontaktpersona: Judīte Mažeika, galvenā grāmatvede, e-pasts: sia.akd@inbox.lv, tel. 64031502, 26426732.

  Nolikums

  Publicēts 30.09.2014. Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 30.09.2014.

  Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.AND/2014/21.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 13. oktobrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 13. oktobrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Uzmanību! Pirmā iepazīšanās ar būvlaukumu notiek visiem pretendentiem vienlaicīgi 2014. gada 2. oktobrī plkst.13.00 uz vietas Staicelē, Alojas novadā. Kontaktpersona Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Einārs Bērziņš, m.t.29131733.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Lēmums

  Nolikums

  Tehniskā stāvokļa novērtējums

  Plānošanas un arhitektūras uzdevums

  Līgums

  Publicēts 29.09.2014. Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

  Publicēts 29.09.2014.

  Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.AND/2014/20.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 10. oktobrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 10. oktobrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Uzmanību! Pirmā iepazīšanās ar būvlaukumu notiek visiem pretendentiem vienlaicīgi 2014. gada 2. oktobrī plkst.13.00 uz vietas Staicelē, Alojas novadā. Kontaktpersona: Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs Einārs Bērziņš, t. 29131733.
  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.
  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

  Publicēts 23.09.2014. Sarunu procedūras uzaicinājums „Dzesētavu piegāde Alojas novada pašvaldībai”

  Publicēts 23.09.2014

  Sarunu procedūras uzaicinājums „Dzesētavu piegāde Alojas novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr.AND/2014/19.

  Uzaicinātajam kandidātam piedāvājums jāiesniedz līdz 2014. gada 24. septembrim plkst.17:00, nosūtot elektroniski uz e-pastu vai nogādājot personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00), vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Līgums

  Sarunu procedūras uzaicinājums

  Publicēts 18.09.2014. Iepirkums „Būvuzraudzības veikšana objektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija””

  Publicēts 18.09.2014.

  Iepirkums „Būvuzraudzības veikšana objektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija””, identifikācijas Nr.AND/2014/17.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 29. septembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 29. septembrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Nolikums

  Publicēts 11.08.2014. Iepirkums „Sporta inventāra piegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”

  Publicēts 11.08.2014.

  Iepirkums „Sporta inventāra piegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr.AND/2014/15.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 22. augustam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8 līdz 12, 13 līdz 16) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 22. augustā plkst.10 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725

  Līgums

  Lēmums

  Nolikums

  Jautājumi un atbildes

  Publicēts: 08.07.2014. Iepirkuma priekšmets „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas Ausekļa vidusskolā”

  Publicēts: 08.07.2014

  Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļai, likuma 2.pielikuma „B” daļa.

  Iepirkuma priekšmets „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas Ausekļa vidusskolā”, identifikācijas Nr.AND/2014/14.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 4. augustam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 4. augustā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Plāns

  Nolikums

  Publicēts: 18.06.2014. Iepirkums „Ietves un stāvvietas izbūve Jūras ielā, Alojā”

  Publicēts: 18.06.2014

  Iepirkums „Ietves un stāvvietas izbūve Jūras ielā, Alojā”, identifikācijas Nr.AND/2014/12.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 1. jūlijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 1. jūlijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Tehniskais projekts

  Līgums

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 12.06.2014. Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada pašvaldības autotransportam”

  Publicēts: 12.06.2014

  Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada pašvaldības autotransportam”, identifikācijas Nr.AND/2014/11.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 25. jūnijam plkst.14:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 25. jūnijā plkst.14:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Līgums

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 10.06.2014. Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada pašvaldības autotransportam”

  Publicēts: 10.06.2014

  Iepirkums „Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Alojas novada pašvaldības autotransportam”, identifikācijas Nr.AND/2014/09.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 25. jūnijam plkst.14:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 25. jūnijā plkst.14:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

  Nolikums

  Publicēts: 14.05.2014. Iepirkums „Pamatlīdzekļu vērtēšana, ieguldīšanai pašvaldības kapitālsabiedrības pamatkapitālā”

  Publicēts: 14.05.2014

  Iepirkums „Pamatlīdzekļu vērtēšana, ieguldīšanai pašvaldības kapitālsabiedrības pamatkapitālā”, identifikācijas Nr.AND/2014/08.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 26. maijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 26. maijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Aloja

  Brīvzemnieku pagasts

  Staicele

  Līgums

  Vienošanās

  Nolikums

  Pamatlīdzekļu saraksts

  Publicēts: 29.04.2014. Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam izstrāde”

  Publicēts: 29.04.2014

  Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam izstrāde”, identifikācijas Nr.AND/2014/07.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 13. maijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 13. maijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Līgums

  Lēmums

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  Nolikums

  Publicēts: 02.04.2014. Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam izstrāde”

  Publicēts: 02.04.2014

  Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam izstrāde”, identifikācijas Nr.AND/2014/04.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 14.aprīlim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 14.aprīlī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.
  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

  Lēmums

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  Nolikums

  Publicēts: 07.03.2014. Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam izstrāde”

  Publicēts: 07.03.2014

  Iepirkums „Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam izstrāde”, identifikācijas Nr.AND/2014/03.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 18.martam plkst.11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 18.martā plkst.11:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Iepirkums pārtraukts!

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 07.03.2014. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 07.03.2014

  Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr.AND/2014/02.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 18.martam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 18.martā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Līgums

  Vienošanās

  Lēmums

  Nolikums

   

  2013.gads

  Publicēts: 04.12.2013. Iepirkums „Medikamentu, medicīnas preču un inkontinences preču piegāde pansionātam „Urga” un DTRC „Vīķi” 2014.gadā”

  Publicēts: 04.12.2013

  Iepirkums „Medikamentu, medicīnas preču un inkontinences preču piegāde pansionātam „Urga” un DTRC „Vīķi” 2014.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2013/36.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 16.decembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 16.decembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Finanšu piedāvājuma veidlapa

  Nolikums

  Publicēts: 13.11.2013. Iepirkums „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai”

  Publicēts: 13.11.2013

  Iepirkums „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai”, identifikācijas Nr. AND/2013/34.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 25.novembrim plkst.11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 25.novembrī plkst. 11:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 12.11.2013. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.gadā”

  Publicēts: 12.11.2013

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2013/33.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 25.novembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 25.novembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 05.08.2013. Iepirkums „Apkures katlu remonts un siltumskaitītāju uzstādīšana Staicelē”

  Publicēts: 05.08.2013

  Iepirkums „Apkures katlu remonts un siltumskaitītāju uzstādīšana Staicelē”, identifikācijas NR. AND/2013/30.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 16.septembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 16.septembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Iepirkums pārtraukts!

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 23.08.2013. Iepirkums „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”

  Publicēts: 23.08.2013

  Iepirkums „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”, identifikācijas NR. AND/2013/28/ERAF.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 4.septembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 4.septembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Līgums

  Lēmums

  Tehniskais projekts

  Darbu apjomi

  Nolikums

  Publicēts: 09.08.2013. Iepirkums „Teritorijas labiekārtošanas darbi un jaunas artēziskās akas izbūve projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007)”

  Publicēts: 09.08.2013

  Iepirkums „Teritorijas labiekārtošanas darbi un jaunas artēziskās akas izbūve projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007)”, identifikācijas NR. AND/2013/27/ERAF.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 20.augustam plkst.14:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 20.augustā plkst. 14:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Līgums

  Lēmums

  Tehniskais projekts

  Nolikums

  Publicēts: 08.08.2013. Iepirkums „Salacas upes tīrīšana un atpūtas vietas izveide Staicelē”

  Publicēts: 08.08.2013

  Iepirkums „Salacas upes tīrīšana un atpūtas vietas izveide Staicelē”, identifikācijas NR. AND/2013/26/EST-LAT.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 19.augustam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 19.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Lēmums

  Līgums

  Atbildes uz jautājumiem

  Tehniskie noteikumi

  Atpūtas vietas skices

  Nolikums

  Publicēts: 18.07.2013. Iepirkums „Rotaļu un atpūtas laukuma izveide Puikulē”

  Publicēts: 18.07.2013

  Iepirkums „Rotaļu un atpūtas laukuma izveide Puikulē”, identifikācijas NR. AND/2013/25/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 5.augustam plkst.11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 5.augustā plkst. 11:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Lēmums

  Līgums

  Nolikums

  Publicēts: 16.07.2013. Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Staiceles vidusskolā.

  Publicēts: 16.07.2013

  Pasūtītājs: Alojas novada dome
  Iepirkuma metode: B daļas iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļu (likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojums).
  Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Staiceles vidusskolā.
  Iepirkuma identifikācijas numurs: AND/2013/23.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 5.augusts plkst.10:00.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 5. augustā plkst. 10:00.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, evija.petersone@aloja.lv, tālr. 26694477.

  Lēmums

  Līgums

  Nolikums

  Publicēts: 19.06.2013. Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības rekonstrukcija”

  Publicēts: 19.06.2013

  Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības rekonstrukcija”, identifikācijas NR. AND/2013/22.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 2.jūlijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 2.jūlijā plkst. 10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 20364267.

  Lēmums

  Līgums

  Inventarizācijas lieta

  Nolikums

  Publicēts: 14.06.2013. Iepirkums „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija”

  Publicēts: 14.06.2013

  Iepirkums „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija”, identifikācijas NR. AND/2013/21.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 28.jūnijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 28.jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 64031229.

  Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta apskate notiks 20.jūnijā plkst. 14:00 Parka ielā 2, Staicelē, Alojas novadā.

  Tehniskā dokumentācija

  Lūdzu, pievērst uzmanību tāmēm, jo tika veikti labojumi!

  Lēmums

  Atbilde uz piegādātāja jautājumu

  Nolikums

  Publicēts: 30.04.2013. Iepirkums Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros

  Publicēts: 30.04.2013

  Iepirkums Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros, identifikācijas NR. AND/2013/18/ERAF.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15.maijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 15.maijā plkst. 10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 26.04.2013. Iepirkums „Alojas novada Alojas mūzikas un mākslas skolas ēkas Jūras ielā 39a vienkāršotā renovācija”

  Publicēts: 26.04.2013

  Iepirkums „Alojas novada Alojas mūzikas un mākslas skolas ēkas Jūras ielā 39a vienkāršotā renovācija”, identifikācijas NR. AND/2013/16.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 14.maijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 14.maijā plkst. 10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Paskaidrojuma raksts

  Vienkāršotās renovācijas projekts

  Darbu apjomi – tāmes

  Publicēts: 23.04.2013. Iepirkums „Automašīnu iegāde Alojas novada Sociālā dienesta un pašvaldības policijas vajadzībām”

  Publicēts: 23.04.2013

  Iepirkums „Automašīnu iegāde Alojas novada Sociālā dienesta un pašvaldības policijas vajadzībām”, identifikācijas Nr. AND/2013/15.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 7.maijam plkst.14:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 7.maijā plkst. 14:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 22.04.2013. Iepirkums Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

  Publicēts: 22.04.2013

  Iepirkums Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170 ietvaros”, identifikācijas NR. AND/2013/14/ERAF.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 7.maijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 7.maijā plkst. 10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.
  IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS!

  TIKS VEIKTAS IZMAIŅAS IEPIRKUMA NOLIKUMĀ UN IZSLUDINĀTS JAUNS IEPIRKUMS.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 04.04.2013. Iepirkums „Logopēdiskā centra izveidošana Alojas Ausekļa vidusskolā”

  Publicēts: 04.04.2013

  Iepirkums „Logopēdiskā centra izveidošana Alojas Ausekļa vidusskolā”, identifikācijas Nr. AND/2013/13/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15. aprīlim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 15.aprīlī plkst. 10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts:19.03.2013. Iepirkums „Alojas novada Staiceles pārvaldes teritorijas ielu un ceļu klātnes ar grants segumu ikdienas uzturēšana”

  Publicēts:19.03.2013

  Iepirkums „Alojas novada Staiceles pārvaldes teritorijas ielu un ceļu klātnes ar grants segumu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. AND/2013/12.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 2. aprīlim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 2.aprīlī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts:19.03.2013. Iepirkums „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”

  Publicēts:19.03.2013

  Iepirkums „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”, identifikācijas Nr. AND/2013/11/ERAF.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 2. aprīlim plkst.16:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 2.aprīlī plkst. 16:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 12.03.2013. Iepirkums „Kancelejas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 12.03.2013

  Iepirkums „Kancelejas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2013/10.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 25. martam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 25. martā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Finanšu – tehniskais piedāvājums

  Nolikums

  Publicēts: 18.02.2013. Iepirkums „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija

  Publicēts: 18.02.2013

  Iepirkums „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija, identifikācijas Nr. AND/2013/09/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 1. martam plkst.14:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 1. martā plkst. 14:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 18.02.2013. Iepirkums „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana

  Publicēts: 18.02.2013

  Iepirkums „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana, identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 1. martam plkst.14:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 1. martā plkst. 14:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 06.02.2013. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 06.02.2013

  Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2013/07.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 18. februārim plkst.16:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 18. februārī plkst. 16:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 01.02.2013. Iepirkums „Informāciju tehnoloģiju uzturēšana un nodrošināšana Alojas novada domes struktūrvienībās”

  Publicēts: 01.02.2013

  Iepirkums „Informāciju tehnoloģiju uzturēšana un nodrošināšana Alojas novada domes struktūrvienībās”, identifikācijas Nr. AND/2013/06.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 13. februārim plkst.16:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 13. februārī plkst. 16:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 30.01.2013. Iepirkums „Saimniecības preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 30.01.2013

  Iepirkums „Saimniecības preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2013/05.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 11. februārim plkst.16:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 11. februārī plkst. 16:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv, tel. 64031229.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 22.01.2013. Iepirkums „Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā

  Publicēts: 22.01.2013

  Iepirkums „Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā, identifikācijas nr. AND/2013/02.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 4. februārim plkst.16:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2013. gada 4. februārī plkst. 16:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Marika Kamale, projektu vadītāja, t. 64031229; Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, t. 20364267.

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 21.01.2013. Iepirkums "Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm"

  Publicēts: 21.01.2013

  Iepirkums “Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”. Identifikācijas nr. AND/2013/01.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 4. februārim plkst.12:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Lēmums

  Nolikums

   

  2012.gads

  Publicēts: 12.11.2012. Iepirkumu "Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2012./2013. gada apkures sezonai."

  Publicēts: 12.11.2012

  SIA “Alojas Komunālais dienests” veiks iepirkumu “Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2012./2013. gada apkures sezonai.”

  Paredzemā līgumcena – Ls 12 500 bez PVN.
  Paziņojums publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 9.daļu.
  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012.gada 16.novembris.

  Informācija par iepirkumu pieejama darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00 pa tālr.26459085, 64031502 vai sia.akd@inbox.lv.

  Publicēts: 30.10.2012. Iepirkums: “Medikamentu un medicīnas preču piegāde Alojas novada pansionātam „Urga” un pansionāta „Urga” struktūrvienībai „Vīķi” darba terapijas un rehabilitācijas centram”

  Publicēts: 30.10.2012

  Iepirkums: “Medikamentu un medicīnas preču piegāde Alojas novada pansionātam „Urga” un pansionāta „Urga” struktūrvienībai „Vīķi” darba terapijas un rehabilitācijas centram”. Identifikācijas Nr. AND/2012/19.

  Pretendentu piedāvājumi konkursam jāiesniedz līdz 2012. gada 12. novembrim plkst.16.00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Nolikums

  Publicēts: 04.10.2012. Cenu aptauja energoaudita veikšanai.

  Publicēts: 04.10.2012

  Cenu aptauja energoaudita veikšanai.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012. gada 5. oktobris plkst.11.00

  Cenu aptaujas noteikumi

  Publicēts: 07.09.2012. Iepirkums "Šķeldas sagatavošana un piegāde Alojas pilsētas katlu mājai "

  Publicēts: 07.09.2012

  Iepirkums “Šķeldas sagatavošana un piegāde Alojas pilsētas katlu mājai “. Transportēšanas attālums līdz 10 km. Paredzamā līgumcena Ls 10 000 (bez PVN) .

  Paziņojums publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 9.daļu.
  Informatīvais paziņojums publicēts Alojas novada mājas lapā 2012.gada 7.septembrī, piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012.gada 20.septembris.

  Informācija par iepirkumu saņemama darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 pa telefonu 26459085, 64031502.

  Publicēts: 21.08.2012. Iepirkums: "Alojas novada Staiceles pārvaldes teritorijas ielu un ceļu klātnes ar grants segumu ikdienas uzturēšana"

  Publicēts: 21.08.2012

  Iepirkums: “Alojas novada Staiceles pārvaldes teritorijas ielu un ceļu klātnes ar grants segumu ikdienas uzturēšana”. Identifikācijas Nr. AND/2012/27.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 3. septembrim plkst.16.00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16.00) vai, nosūtot pa pastu, uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2012. gada 3. septembrī plkst. 16.00 Alojas novada domē.

  Nolikums

  Publicēts: 17.08.2012. Iepirkums: "Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām"

  Publicēts: 17.08.2012

  Iepirkums: “Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas AND/2012/26.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012. gada 28. augusts, plkst. 16.00. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads. Piedāvājumi tiks atvērti 2012. gada 28. augustā, plkst. 16.00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Nolikums

  Publicēts: 18.07.2012. Iepirkums: Papildus būvdarbi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās

  Publicēts: 18.07.2012

  Iepirkums: Papildus būvdarbi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās” (līguma Nr.KPFI-7/19) ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/25/KPFI.

  Piedāvājumi jāiesniedz Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā līdz 2012. gada 30. jūlijam plkst.10.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2012. gada 30. jūlijā plkst.10.00 Alojas novada domē.
  Tehniskie projekti

  Nolikums par papildus būvdarbiem

  Alojas mūzikas un mākslas skolas darbu apjomi

  Staiceles vidusskolas darbu apjomi

  Vilzēnu bērnudārza darbu apjomi

  Alojas Ausekļa vidusskolas vecās ēkas darbu apjomi

  Alojas Ausekļa vidusskolas jaunās ēkas darbu apjomi

  Publicēts: 16.07.2012. Cenu aptauja „Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai plānošanas dokumentiem Alojas novada teritorijas plānojums un Alojas novada attīstības programma”

  Publicēts: 16.07.2012
  Cenu aptauja „Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai plānošanas dokumentiem Alojas novada teritorijas plānojums un Alojas novada attīstības programma”
  Pakalpojuma galvenie uzdevumi:Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras īstenošana, tai skaitā:
  1) Vides pārskata projekta izstrāde;
  2) Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas organizācija;
  3) Sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošana un analīze;
  4) Vides pārskata projekta pilnveidošana – vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde;
  5) Atzinuma par IVN noslēguma ziņojumu saņemšana no Vides pārraudzības valsts biroja.
  Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst cenu aptaujas noteiktajām prasībām.Piedāvājumi jāiesniedz Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, nosūtot pa pastu vai uz e-pastu: marika.kamale@aloja.lv līdz 2012. gada 20. jūlijam.

  Publicēts: 06.07.2012. Iepirkums: „Alojas novada Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija’’

  Publicēts: 06.07.2012

  Iepirkums: „Alojas novada Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija’’. Identifikācijas Nr. AND/2012/20/ELFLA.

  Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 17. jūlijam plkst.16.00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, 2. stāvā darba dienās plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00, iesniedzot personīgi. Tālrunis 64031219.Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, tiks atdoti atpakaļ iesniedzējiem neatvērti.

  Piedāvājumu atvēršana 2012. gada 17.jūlijā plkst.16.

  Nolikums

  Publicēts: 04.07.2012. Iepirkums: „Alojas novada Staiceles vidusskolas sporta zāles remonts ”

  Publicēts: 04.07.2012

  Iepirkums: „Alojas novada Staiceles vidusskolas sporta zāles remonts ”. Identifikācijas Nr. AND/2012/21.

  Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012.gada 16. jūlijam plkst. 16:00, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, LV-4063, 2. stāvā. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam noteiktajā vietā un termiņā.

  Piedāvājumu atvēršana 2012.gada 16.jūlijā plkst. 16:00.

  Nolikums

  Publicēts: 04.07.2012. Iepirkums: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151 ietvaros”

  Publicēts: 04.07.2012

  Iepirkums: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151 ietvaros”. Identifikācijas Nr.AND/2012/24ERAF.

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 16.jūlijam plkst.16.00, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, iesniedzot personīgi vai nosūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.

  Piedāvājumu atvēršana 2012. gada 16. jūlijā plkst.16.50.

  Nolikums

  Publicēts: 04.07.2012. Iepirkums: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154 ietvaros”

  Publicēts: 04.07.2012

  Iepirkums: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154 ietvaros”. Identifikācijas Nr.AND/2012/23ERAF.

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 16. jūlijam plkst.16.00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, iesniedzot personīgi vai nosūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.

  Piedāvājumu atvēršana 2012. gada 16.jūlijā plkst.16.20.

  Nolikums

  Publicēts: 28.06.2012. Iepirkums: Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana

  Publicēts: 28.06.2012

  Iepirkums: Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana. Identifikācijas Nr. AND/2012/15

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 9. jūlijam plkst.16.00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16.00) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2012. gada 9. jūlijā plkst. 16.00 Alojas novada domē.

  Nolikums

  Publicēts: 14.06.2012. Iepirkums "Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām"

  Publicēts: 14.06.2012

  Iepirkums “Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas AND/2012/14.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012. gada 27. jūnijs plkst. 16.00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumi tiks atvērti 2012. gada 27. jūnijā, plkst. 16.00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Nolikums

  Publicēts: 14.06.2012. Iepirkums Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts

  Publicēts: 14.06.2012

  Iepirkums Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts. Iepirkuma identifikācijas nr. AND/2012/13.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 27. jūnijam plkst.16.00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2012.gada 27. jūnijā plkst.16.00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Nolikums

  Publicēts: 03.05.2012. Iepirkums „Alojas kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija”

  Publicēts: 03.05.2012

  Iepirkums „Alojas kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija” . Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/12/ELFLA.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 16.maijam plkst.16.00, piedāvājumu atvēršana 2012.gada 16.maijā plkst.16.00, Alojā, Jūras ielā 13.

  Nolikums

  Publicēts: 13.04.2012. Iepirkums ”Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām”

  Publicēts: 13.04.2012

  Iepirkums ”Automašīnas iegāde Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām”. Identifikācijas numurs AND/2012/10.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012. gada 25.aprīlis plkst 16.00, atvēršana 2012.gada 25.aprīlis plkst 16.00Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Nolikums

  Publicēts: 12.04.2012. Iepirkums “Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  Publicēts: 12.04.2012

  Iepirkums “Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”. Identifikācijas Nr. AND/2012/11/ELFLA.

  Piedāvājumus iesniegt līdz 2012. gada 23. aprīlim plkst. 16.00, piedāvājumu atvēršana 2012. gada 23. aprīlī plkst.16.00, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Finanšu piedāvājuma forma

  Tehniskā specifikācija

  Nolikums

  Publicēts: 27.01.2012. Iepirkuma priekšmets: "Multimediju sistēmu iegāde, piegāde un uzstādīšana Alojas un Staiceles pilsētu bibliotēkās"

  Publicēts: 27.01.2012

  Iepirkuma priekšmets: “Multimediju sistēmu iegāde, piegāde un uzstādīšana Alojas un Staiceles pilsētu bibliotēkās”

  Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/06/ELFLA.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2012.gada 6. februārī plkst. 10.00 Alojas novada domē, Alojā, Jūras ielā 13.

  Nolikums

  Publicēts: 23.01.2012. Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 23.01.2012

  Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2012/05

  Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 6.februāra plkst. 16.00, piedāvājumu atvēršana 2012.gada 6.februārī plkst.16.00, Alojas novada domē.

  Nolikums

  Publicēts: 10.01.2012. Iepirkuma priekšmets: „Multimedīju sistēmas iegāde, piegāde un uzstādīšana Alojas un Staiceles kultūras namos”

  Publicēts: 10.01.2012

  Iepirkuma priekšmets: „Multimedīju sistēmas iegāde, piegāde un uzstādīšana Alojas un Staiceles kultūras namos” ident.Nr. AND/2012/03/ELFLA

  Iesniegšanas termiņš: 2012. gada 23.janvāris plkst.16.00

  Nolikums

  Publicēts: 10.01.2012. Iepirkuma priekšmets: „Saimniecības preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 10.01.2012

  Iepirkuma priekšmets: „Saimniecības preču piegāde Alojas novada domes iestādēm” ident.Nr. AND/2012/01

  Iesniegšanas termiņš: 2012. gada 20. janvāris plkst.16.00

  Finanšu piedāvājuma forma

  Tehniskā specifikacija

  Nolikums

   

  2011.gads

  Publicēts: 17.11.2011. Iepirkuma priekšmets:Apmācību vadītāju pakalpojumu sniegšana projekta „Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros”"

  Publicēts: 17.11.2011
  Iepirkuma priekšmets:Apmācību vadītāju pakalpojumu sniegšana projekta „Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros””.
  Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2011/28/ESF
  Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2011.gada 30.novembrim plkst. 16:00 Alojas novada domē.

  Publicēts: 12.10.2011. Iepirkuma priekšmets:Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros

  Publicēts: 12.10.2011

  Iepirkuma priekšmets:Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2011/25/ERAF.

  Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 25.10.2011 plkst. 16.00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Nolikums

 • 2016.gads

  Publicēts 31.10.2016. Iepirkums „Alojas novada kapsētu apsaimniekošana

  Publicēts 31.10.2016.

  Iepirkums „Alojas novada kapsētu apsaimniekošana, identifikācijas Nr. AND/2016/27.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 1. decembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 1. decembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv , tel. 26694477

  Nolikums

  Ziņojums

  Līgums 1. daļa

  Līgums 2. daļa

  Publicēts 19.09.2016. Iepirkums „Alojas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

  Publicēts 19.09.2016.

  Iepirkums „Alojas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā, identifikācijas Nr. AND/2016/24.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 17. oktobrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 17. oktobrī plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Kontaktpersonas: Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, tālr. 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv, Projekta vadītāja asistente Dace Rubene, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv , tel. 29488449

  Nolikums

  Jautājumi un atbildes

  Ziņojums

  Līgums 1. daļa

  Līgums 3. daļa

  Publicēts 01.03.2016. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 8.aprīlim plkst. 10:00.

  Nolikuma grozījumi


  Publicēts 01.03.2016.

  Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2016/04.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 30.martam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 30.martā plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Evija Pētersone, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477

  Nolikums

  Jautājumi un atbildes

  Jautājumi un atbildes 2

  Ziņojums

  Noslēgtais līgums

  Publicēts 11.02.2016. Iepirkums "Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm"


  Publicēts 11.02.2016.

  Iepirkums „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm, identifikācijas Nr. AND/2016/03.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 9.martam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 9.martā plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Evija Pētersone, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477

  Nolikums

  4.pielikums – Tehniskais piedāvājums

  5.pielikums – Finanšu piedāvājums

  Nolikuma grozījumi

  Ziņojums

  Līgumi

  Vienošanās

   

  2015.gads

  Publicēts 27.08.2015. Iepirkums „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūve”

  Publicēts 16.09.2015.

  Jautājumi un atbildes

  Jautājumi un atbildes 2

   

  Publicēts 14.09.2015.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2.oktobra plkst. 10:00

  Nolikuma grozījumi

   

  Publicēts 27.08.2015.

  Iepirkums Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūve, identifikācijas Nr.AND/2015/27.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 28.septembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai, nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 28.septembrī 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Tehniskais projekts

  Rasējumi

  Būvdarbu apjomi

  Specifikācijas

  Ziņojums

  Līgums

  Publicēts 18.08.2015. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 18.08.2015.

  Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr.AND/2015/20.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 18.septembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai, nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 18.septembrī 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 31.07.2015. Iepirkums „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība"

  Ziņojums

  Būvdarbu līgums_SALA

  Vienošanās par grozījumiem

  (Līguma dokuments apskatāms lejupielādējot un pārbaudot mājas lapā www.eparaksts.lv, funkcijā Pārbaudīt)

   

  Publicēts 04.09.2015.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 23.septembra 10:00.

  Nolikuma grozījumi

  NOLIKUMS ar grozījumiem

  Pielikumi Nr 1-7 ar grozījumiem

  Pielikums Nr 8- ar grozījumiem

  Pielikums Nr 12

  Būvdarbu apjomi ar grozijumiem

   

  Publicēts 20.08.2015.

  Jautājumi un atbildes (papildināts)

  Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

  Ieteikumi piedāvājumu sagatavošanā

   

  Publicēts 13.08.2015.

  Nolikuma grozījumi

   

  Publicēts 05.08.2015.

  Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

  2015.gada 17.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā.

   

  Publicēts 31.07.2015.

  Iepirkums „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”, identifikācijas Nr.AND/2015/28.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 31.augustam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 31.augustā 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477, Pauls Lielmanis, Attīstības nodaļas vadītājs, tel. 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv

  Nolikums

  Pielikumi Nr. 1-7.3.

  Pielikums Nr.8-Līgums

  Līguma 6.pielikums

  Tehniskais projekts

  Būvdarbu apjomi

  Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

  Ekspertīzes atzinums

  Ēkas energoaudita pārskats

  Publicēts 18.06.2015. Iepirkums „Staiceles vidusskolas pārbūve"

  Publicēts 18.06.2015.

  Iepirkums „Staiceles vidusskolas pārbūve”, identifikācijas Nr.AND/2015/23.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 27.jūlija 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai, nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 27.jūlijā 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Darbu apjomi

  Tehniskais projekts

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem_2

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem_3

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem_4

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem_5

  Ziņojums

  Līgums

  Publicēts 18.06.2015. Iepirkums „Jaunas automašīnas un mikroautobusa iegāde Alojas novada domes vajadzībām”

  Publicēts 18.06.2015.

  Iepirkums „Jaunas automašīnas un mikroautobusa iegāde Alojas novada domes vajadzībām, identifikācijas Nr.AND/2015/24.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 27.jūlija 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai, nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 27.jūlijā 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Ziņojums

  Līgums

  Publicēts 11.06.2015. Iepirkums „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos”

  Publicēts 11.06.2015.

  Iepirkums Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos, identifikācijas Nr.AND/2015/21.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 17.jūlija 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai, nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 17.jūlijā 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Ziņojums

  Vispārīgā vienošanās

  Publicēts 03.03.2015. Iepirkums „Jaunu automašīnu iegāde Alojas novada domes vajadzībām" Papildināts 02.04.2015.

  Publicēts 02.04.2015.

  Pieteikumu iesniegšanas laiks pagarināts līdz 2015.gada 20.aprīļa 10:00.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 20.aprīlī 10:00

  Nolikuma grozījumi

   

  Publicēts 03.03.2015.

  Iepirkums „Jaunu automašīnu iegāde Alojas novada domes vajadzībām”, identifikācijas Nr. AND/2015/04.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 7.aprīlim 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 7.aprīlī 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Ziņojums

  Līgums

  Publicēts 02.03.2015. Iepirkums „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”

  Ziņojums

  Publicēts 31.03.2015.

  Pieteikumu iesniegšanas laiks pagarināts līdz 2015.gada 17.aprīļa 10:00.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 17.aprīlī 10:00.

  Nolikuma grozījumi

  Nolikums ar grozījumiem

  Būvdarbu apjomi ar grozījumiem

  Atbildes uz jautājumiem (papildināts)

   

  Publicēts 17.03.2015.

  Pieteikumu iesniegšanas laiks pagarināts līdz 2015.gada 2.aprīļa 10:00.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 2.aprīlī 10:00.

  Nolikuma grozījumi

  Būvdarbu apjomi ar grozījumiem

  Jautājumi un atbildes

   

  Publicēts 02.03.2015.

  Iepirkums „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”, identifikācijas Nr.AND/2015/08.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 30.martam 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 30.martā 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477, Marika Kamale, Attīstības nodaļas vadītāja, tel. 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

  Nolikums

  Tehniskais projekts

  Būvdarbu apjomi

  Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

  Ēkas energoaudita pārskats

  Publicēts 06.01.2015. Iepirkums „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm 2015. gadā”

  Publicēts 06.01.2015.

  Pieteikumu iesniegšanas laiks pagarināts līdz 2015.gada 26.februāra 10:00.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 26.februārī 10:00.

  Iepirkums „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm 2015. gadā”, identifikācijas Nr.AND/2015/01.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 3.februārim 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai, nosūtot pa pastu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 3.februārī 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Reizniece, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv, tel. 26694477

  Nolikums

  Tehniskais piedāvājums

  Finanšu piedāvājums

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  Ziņojums

  Līgumi

   

  2014.gads

  Publicēts 26.09.2014. Iepirkums „Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”

  Publicēts 26.09.2014.

  Iepirkums „Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”, identifikācijas Nr.AND/2014/16.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 27. oktobrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014. gada 27. oktobrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Nolikums

  Publicēts: 15.07.2014. Atklāts konkurss „Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija”

  Publicēts: 15.07.2014.

  Atklāts konkurss „Pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija”, identifikācijas Nr.AND/2014/13.

  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 18. augustam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

  Tehniskie projekti_1

  Tehniskie projekti_2

  Darbu apjomi_1

  Darbu apjomi_2

  Darbu apjomi_3

   

  ! Atbildes uz pretendentu jautājumiem !

  Nolikums DOC

  Publicēts: 07.05.2014. Iepirkums „Par degvielas iegādi Alojas novada pašvaldībai”

  Publicēts: 07.05.2014

  Iepirkums „Par degvielas iegādi Alojas novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr.AND/2014/06.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 30.jūnijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 30.jūnijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

   

  Līgumi

  Nolikums

  Publicēts: 10.04.2014. Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 10.04.2014

  Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr.AND/2014/05.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 2.jūnijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 2.jūnijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Marika Kamale, projektu vadītāja, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel.64031229, 26153725.

   

  Līgumi

  Nolikums

   

  2013.gads

  Publicēts: 28.11.2013. Atklāts konkurss „Kokskaidu granulu iegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 28.11.2013

  Atklāts konkurss „Kokskaidu granulu iegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas NR. AND/2013/35.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 27.decembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 27.decembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Nolikums

  Publicēts: 18.10.2013. Atklāts konkurss „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm

  Publicēts: 18.10.2013

  Atklāts konkurss „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm, identifikācijas NR. AND/2013/32.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 19.novembrim plkst.14:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 19.novembrī plkst. 14:00 Alojas novada domē. Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Līgums

  Nolikums

  Tehniskā specifikācija

  Publicēts: 05.08.2013. Atklāts konkurss „Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013./2014.gada ziemas sezonā”

  Publicēts: 05.08.2013

  Atklāts konkurss „Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013./2014.gada ziemas sezonā”, identifikācijas NR. AND/2013/29.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 7.oktobrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 7.oktobrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv , tel. 26694477.

  Līgums

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 07.08.2013. Iepirkuma priekšmets: Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm.

  Publicēts: 07.08.2013

  Pasūtītājs: Alojas novada dome
  Iepirkuma metode: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
  Iepirkuma priekšmets: Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm.
  Iepirkuma identifikācijas numurs: AND/2013/25.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 11.septembris plkst.10:00.
  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 11. septembrī plkst. 10:00.

  Kontaktpersona: Evija Pētersone, evija.petersone@aloja.lv, tālr. 26694477

  Iepirkums izbeigts bez rezultāta

  Lēmums

  Nolikums

  Publicēts: 29.01.2013. Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros

  Publicēts: 29.01.2013

  Pasūtītājs: Alojas novada dome
  Iepirkuma metode: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
  Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049.
  Iepirkuma identifikācijas numurs: AND/2013/03/ERAF.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 25.marts plkst.14:00.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 25. martā plkst. 14:00.

  Tehniskais projekts

  Nolikuma grozījumi

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  Nolikuma grozījumi

  Nolikums

  4.2.pielikums-Būvdarbu apjoma saraksts

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  Publicēts: 29.01.2013. Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros

  Publicēts: 29.01.2013

  Pasūtītājs: Alojas novada dome
  Iepirkuma metode: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
  Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046.
  Iepirkuma identifikācijas numurs: AND/2013/04/ERAF.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 11.marts plkst.14:00.
  Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 11. martā plkst. 14:00.

  Lēmums

  Tehniskais projekts

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  Nolikuma grozījumi

  Nolikums

  4.2.pielikums-Būvdarbu apjoma saraksts

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem

   

  2012.gads

  Publicēts: 24.07.2012. Iepirkums: „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts: 24.07.2012

  Iepirkums: „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”. Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/22.

  Pretendents iesniedz piedāvājumu līdz 2012. gada 27. augustam plkst.16:00, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064, 2. stāvā.

  Piedāvājumu atvēršana notiks Alojas novada domes telpās 2012. gada 27. augustā, plkst. 16:00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064, 2. stāvā.

  Nolikums

  Publicēts: 02.07.2012. Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm 2012./2013. gadā

  Publicēts: 02.07.2012

  Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm 2012./2013. gadā. Iepirkuma identifikācijas nr. AND/2012/18

  Piedāvājumu iesniegšanas galējais termiņš (laiks) līdz 2012. gada 3. augusts plkst. 13.00. Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu. Iesniedzot personīgi, jāvēršas Aloja novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, darba dienās (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās) laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 15:00. Sūtot pa pastu, norādīt adresi – Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2012. gada 3. augustā plkst. 13.00, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Nolikums

  Publicēts: 02.07.2012. Iepirkums: Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012./2013.gada ziemas sezonā.

  Publicēts: 02.07.2012

  Iepirkums: Alojas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012./2013.gada ziemas sezonā. Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/16

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 3. augusta plkst.13.00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00, 13.00 līdz 16.00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiek 2012. gada 3. augustā plkst.13.20 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Nolikums

  Publikācijas datums: 15.03.2012. Atklāts konkurss „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publikācijas datums: 15.03.2012

  Atklāts konkurss „Pārtikas preču piegāde Alojas novada domes iestādēm”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 16.04.2012 plkst.16.00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme – 16.04.2012. plkst.16.00

  Nolikums

  Publikācijas datums: 14.03.2012. Atklāts konkurss „Alojas novada pašvaldības autotransporta tehnisko apkopju un remontu pakalpojumi”

  Publikācijas datums: 14.03.2012

  Atklāts konkurss „Alojas novada pašvaldības autotransporta tehnisko apkopju un remontu pakalpojumi”. Piedāvājumi iesniedzami līdz 10.04.2012. plkst.16. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 10.04.2012. plkst.16, Alojā, Jūras ielā 13.

  Atbildes uz pretendenta jautājumiem

  Nolikums

  Publikācijas datums: 20.02.2012. Atklāts konkurss ”Degvielas iegāde Alojas novada pašvaldības autotransportam”

  Publikācijas datums: 20.02.2012

  Atklāts konkurss ”Degvielas iegāde Alojas novada pašvaldības autotransportam”. Identifikācijas Nr.AND/2012/07.

  Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 26. martam plkst. 16.00. Piedāvājumu atvēršana 2012. gada 26. martā plkst.16.00, Alojas novada domē.

  Nolikums

  Publikācijas datums: 17.01.2012. Atklāts konkurss „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Publikācijas datums: 17.01.2012

  Atklāts konkurss „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2012/04/ERAF. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 21.februāra plkst. 16.00, piedāvājumu atvēršana 2012.gada 21.februārī plkst.16.00, Alojas novada domē.

   

  UZMANĪBU!!! PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 5. MARTAM.

  Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2

  Grozījumi Nr.1

  Atbildes uz pretendenta jautājumiem

  Darbu apjomi

  Nolikums

 • 2015. gads

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana hidrotehniskajai būvei dambim pie dzirnavezera Ungurpilī

  Publicēts 2015.gada 27.novembrī

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana hidrotehniskajai būvei dambim pie dzirnavezera Ungurpilī”

   

  Prasības pretendentiem:

  Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā.

  Pretendentam darba izpildei ir jānodrošina būvinženieris, kuram ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija, ko apliecina spēkā esošs būvprakses sertifikāts.

   

  Līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 15.janvārim.

   

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

   

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 15.decembrim pulksten 15:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  3. nosūtot ieskanētu uz e-pastu (dome@aloja.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

  Kontaktpersona: Mārtiņš Kļaviņš, e-pasts: martins.klavins@aloja.lv, tālr.25668856

  Pieteikuma forma

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Alojas novada pašvaldības autoceļu nodalījuma joslu attīrīšana no apauguma

  Publicēts 2015.gada 22.oktobrī

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Alojas novada pašvaldības autoceļu nodalījuma joslu attīrīšana no apauguma”.

  Apauguma novākšanas termiņš – piecu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

  Cenu aptaujas noteikumi

  Apauguma saraksts

  Cenu piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 2.novembrim, nosūtot uz e-pastu: lauma.meldere@aloja.lv

  Kontaktpersona: Lauma Meldere, tālr. 25 749 114, e-pasts: lauma.meldere@aloja.lv

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Staiceles vidusskolas 5 gadīgo bērnu grupas nojumes remonts

  Publicēts 2015.gada 3.septembrī

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Staiceles vidusskolas 5 gadīgo bērnu grupas nojumes remonts”.

  Remontdarbu veikšanas plānotais termiņš līdz 2015.gada 25.septembrim.

  Iesniedzot piedāvājumu, jānorāda remontdarbu un materiālu izmaksas atbilstoši pielikumam “Tāme”. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

  Tāme

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 9.septembrim plkst. 17:00, nosūtot elektroniski uz e-pastu: dace.reizniece@aloja.lv

  Kontaktpersona: Sandra Brokāne, tel.: 26481276, e-pasts: staiceles.vsk@aloja.lv

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Pašvaldības grants ceļu tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana

  Publicēts 13.08.2015.

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Pašvaldības grants ceļu tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana”.

  Līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 2.oktobrim.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

   

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 19.augustam pulksten 15:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  3. nosūtot ieskanētu uz e-pastu (dome@aloja.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

  Kontaktpersona: Mārtiņš Kļaviņš, e-pasts: martins.klavins@aloja.lv, tālr. 25668856

  Pieteikuma forma

  Alojas novada domes Dienas centrs izsludina cenu aptauju „Ēdināšanas pakalpojumi 2015.gada 16.-17. jūlijā projekta “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā” ietvaros

  Publicēts 2015.gada 9.jūlijā

  Alojas novada domes Dienas centrs izsludina cenu aptauju „Ēdināšanas pakalpojumi 2015.gada 16.-17. jūlijā projekta “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā” ietvaros”

   

  Iesniedzot piedāvājumu, jānorāda ēdināšanas pakalpojumu izmaksas 1 personai atbilstoši pielikumam „Pieteikuma forma”

  Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena

  Specifikācija

  Pieteikuma forma

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 14.jūlijam plkst. 17:00 Alojas novada domes Dienas centrā vai elektroniski: dienascentrs@aloja.lv

  Kontaktpersona: Dienas centra vadītāja